JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. สรรหาพนักงาน 2. จัดทำค่าแรงและเงินเดือน 3. จัดทำและติดตามผลการฝึกอบรม 4. จัดทำและติดตามงานด้านสวัสดิการ 5. จัดทำและติดตามงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำงาน วันจั...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
19 มิ.ย. 62
2 . ธุรการ (ฝ่ายขาย/จัดซื้อ/ผลิต/คลังสินค้า/บุคคล)
1. คีย์ข้อมูลต่างๆของแผนก/ส่วนงาน 2. ประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08:00-17:00)

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน 9,500-11,000
19 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC Supervisor)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่าย - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของฝ่าย - จัดทำเอกสารภายในฝ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
4 . Production Engineer - วิศวกรควบคุมการผลิต
1. ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2. วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก 4. จัดทำรายงานสรุปผลการผลิต 5. พัฒนากระบวนการผลิต ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ ทำงานเป็นกะ (2กะ - ส...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนอาวุโส (Senior Operation Planner)
1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC Foreman)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารภายในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
19 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)
1. ควบคุมพนักงานคลังสินค้า 2. ดูแลงานด้านคลังสินค้า 3. ติดตามตาราง/แผนงานการเรียกเข้าวัตถุดิบ/สินค้า 4. ปรับปรุงพัฒนางาน

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. ดูแลสั่งซื้อวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน 2. งานเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข,ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ  3. ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ 4. ติดต่อ shippin...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
19 มิ.ย. 62
9 . Sales Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม 2. โทรขายสินค้าแก่ลูกค้าเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายผลิต วันทำงาน จันทร์-เสาร...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
2 อัตรา
19 มิ.ย. 62
10 . Sales Executive / ผู้แทนขายประจำต่างจังหวัด (ภาคใต้/ภาคตะวันออก/ภาคอีสาน)
1. ดูแลพื้นที่การขาย และเพิ่มลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมสรุปรายงาน 2. ออกพบลูกค้าทั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม 4. เดินทางมาประชุมที่สำนักงานใหญ่ 2-4 ครั้งต่อเดือน(ตาม...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
5 อัตรา
19 มิ.ย. 62
11 . เลขานุการ
- ดูแล และจัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร, เตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อจัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมให้กับผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสาร และดูแลแฟ้...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
- วางแผน และจัดตารางเวลาการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ - จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดงาน - ดูแล จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ปฏิ...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร - จัดทำร่าง ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และนโยบายการบริ...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
14 . เชฟ / ผู้ช่วยเชฟ
1.ปรุงอาหารตามสูตรที่หัวหน้าเชฟคิดค้น 2.ดูแลวัตถุดิบ และอาหารที่จดเตรียมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยแก่ลูกค้า 3.ควมคุมสต็อควัตถุดิบในครัว พร้อมทั้งจัดทำรายการสต๊อคให้หัวหน้าเชฟรับทราบเพื่อออกใบ...

Bangkok Glass Public Company Limited
19 มิ.ย. 62
15 . ช่างไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้า

บริษัท เกรทเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ IT
งานกราฟฟิค , Support ระบบ , เขียนระบบ , ดูแลกล้องวงจรปิดของบริษัท ตัดต่อวีดีโอ แต่งรูปได้

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
19 มิ.ย. 62
17 . ประสานงานซื้อ-ขาย / Digital Marketing & Graphic Design
Digital Marketing & Graphic Design • ถ่ายภาพ และตัดต่อ เพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาต่างๆ สำหรับตลาดออนไลน์ • รีทัชภาพ ตกแต่งภาพ และออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมอบหมาย • สร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใหม่ๆ สำหรับง...

บริษัท เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
19 มิ.ย. 62
18 . Technician (ช่างคุมเครื่องฉีดโฟม)รับสมัครด่วน !
ควบคุมเครื่องฉีดโฟม ( Set-up Condition) ดูแลด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ดูแลความเรียบร้อย และตรวจดูสภาพเครื่องจักรเบื้องต้น เพื่อให้มีสภาพพร้อมผลิตงาน หากพบความผ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
เงินเดือน ์N/A
19 มิ.ย. 62
19 . Sales Engineer (วิศวกรขาย)
ประสานงานกับลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า วางแผนงานและดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทำเอกส...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A + Maintenance 9,000.- (+ค่าน้ำมันเบิกได้)
19 มิ.ย. 62
20 . Supervisor (หัวหน้าช่างพิมพ์)รับสมัครด่วน !
- วางแผน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมเครื่องพิมพ์กระดาษ เครื่อง Flexo / เครื่องตัดกระดาษ - ตรวจสอบแม่พิมพ์ / บล๊อคปรินท์ - ควบคุมดูแลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานการ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ