JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ
- ดูแล และจัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร, เตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณา - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อจัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมให้กับผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสาร และดูแลแฟ้...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
- วางแผน และจัดตารางเวลาการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ - จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดงาน - ดูแล จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ปฏิ...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร - จัดทำร่าง ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และนโยบายการบริ...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
4 . เชฟ / ผู้ช่วยเชฟ
1.ปรุงอาหารตามสูตรที่หัวหน้าเชฟคิดค้น 2.ดูแลวัตถุดิบ และอาหารที่จดเตรียมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยแก่ลูกค้า 3.ควมคุมสต็อควัตถุดิบในครัว พร้อมทั้งจัดทำรายการสต๊อคให้หัวหน้าเชฟรับทราบเพื่อออกใบ...

Bangkok Glass Public Company Limited
17 มิ.ย. 62
5 . ประสานงานซื้อ-ขาย / Digital Marketing
Digital Marketing • ถ่ายภาพ และตัดต่อ เพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาต่างๆ สำหรับตลาดออนไลน์ • รีทัชภาพ ตกแต่งภาพ และออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมอบหมาย • สร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียใหม่ๆ สำหรับงานอาร์ตเวิร์ค ...

บริษัท เซฟเฟอร์ แพค (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
17 มิ.ย. 62
6 . นักศึกษาฝึกงาน
1. ช่วยสนับสนุนงานProjectภายในโรงงาน 2. ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
17 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรวัดคุม , วิศวกรแมคคาทรอนิค
1.ออกแบบวงจรไฟฟ้า ตู้ Control สำหรับควบคุมเครื่องจักร 2.จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้่าสำหรับควบคุมเครื่องจักร 3.เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมเครื่องจักรให้ได้ตาม Function 4.ทดลองการทำงานและปรับให้เครื่...

บริษัท เกรทเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามคุณสมบัติ และ ประสบการณ์ (N/A)
17 มิ.ย. 62
8 . Production Supervisor
- ควบคุมการผลิตของพนักงาน - ตรวจสอบการผลิตของพนักงานให้ได้ตามแผนการผลิต - จัดทำรายงานการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
9 . Production Engineer
1. ควบคุมและดูแลการผลิต 2. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.ควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก 4. อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
17 มิ.ย. 62
10 . ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง (ค่าแรงรายวัน 325+20+30 บาท/วัน)รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ระบบโรงงาน และ ระบบเครื่องจักรได้บ้าง

Fortune and Star Technology Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ค่าจ้างรายวัน (325+30+20)
17 มิ.ย. 62
11 . Programmer (.Net C#)
- ทำงานขึ้นตรงกับผู้บริหาร และมี senior programmer คอยสอนงานให้ - พัฒนา Windows App/Web App ด้วย Visual Studio .Net ให้กับบริษัท - โปรแกรมที่พัฒนามีทั้งส่วนของ ERP และส่วนบริหารการผลิต - พนักงานจะไ...

บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ยินดีพิจารณาตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
12 . QC/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/ โฟร์แมน/ Supervisor
- ยินดีรับพิจารณาใบสมัครทุกระดับตำแหน่ง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผลิตทั่วไป, ระดับ Supervisor, หรือแม้แต่ระดับหัวหน้ากะ - ผลิตกล่อง/กระดาษลูกฟูก - ปฏิบัติงานในสายการผลิตต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมคุณ...

บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์ + OT.
17 มิ.ย. 62
13 . Technician (ช่างคุมเครื่องฉีดโฟม)รับสมัครด่วน !
ควบคุมเครื่องฉีดโฟม ( Set-up Condition) ดูแลด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ดูแลความเรียบร้อย และตรวจดูสภาพเครื่องจักรเบื้องต้น เพื่อให้มีสภาพพร้อมผลิตงาน หากพบความผ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
เงินเดือน ์N/A
17 มิ.ย. 62
14 . Sales Engineer (วิศวกรขาย)
ประสานงานกับลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า วางแผนงานและดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทำเอกส...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A + Maintenance 9,000.- (+ค่าน้ำมันเบิกได้)
17 มิ.ย. 62
15 . Supervisor (หัวหน้าช่างพิมพ์)รับสมัครด่วน !
- วางแผน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมเครื่องพิมพ์กระดาษ เครื่อง Flexo / เครื่องตัดกระดาษ - ตรวจสอบแม่พิมพ์ / บล๊อคปรินท์ - ควบคุมดูแลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานการ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
16 . Material Planning Engineer
1. วางแผนนำเข้าวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตสินค้า 2. ดำเนินการจัดทำ รายงาน KPI ประจำเดือน 3. ควบคุมสต๊อกวัตถุดิบ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทำง...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
17 . Toolshop Technician (Setup Mold สาขานวนคร)
ติดตั้งแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการผลิต ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซ่อมและแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์เบื้องต้นในส่วนที่มีปัญหาในการผลิตเกี่ยวกับแม่พิมพ์ทุกตัว รวมถึงการ PM แม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ และต้องมี...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน N / A
17 มิ.ย. 62
18 . Sourcing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) ประจำสำนักงานใหญ่
- ดำเนินการจัดหาและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ - พัฒนาผู้ขายรายเดิมเพื่อให้เกิดการลดต้นทุน - สรรหาผู้ขายรายใหม่ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม - เฝ้าติดตามการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 มิ.ย. 62
19 . Production Technician (ช่างควบคุมเครื่องขึ้นรูปพลาสติก)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องขึ้นรูปสูญกาศพลาสติก( Vacuum Tray)ให้ได้ตามแผนและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร - Support Line การผลิต Set up Machine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
20 . Warehouse officer
- ควบคุมดูแล การรับเข้า - เบิกจ่าย - จัดเก็บ วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - บริหารจัดการพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับการจัดเก็บ - ควบคุมดูแลเอกสารในการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องครบถ...

บริษัท เค.ที แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ