เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales & Marketing Officer (Chinese Speaking)
1.Customer Relations - Acquiring Market/Customer Information - Handling Customer's orders - Visiting customer regularly - Updating customers' status - Accommodating under customers...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 25 - 35 K + เบิกค่าน้ำมันกรณีออกไปพบลูกค้า + ได้ค่าประกันภัยรถยนต์ 18,000 บาทต่อปี หลังผ่านทดลองงาน
18 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ ( IT )รับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network 2.ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 3.สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิต และ Internet ได้ 4.สามารถซ่อม โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ มอนิเตอร์ได้ 5.ตรวจสอ...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 61
3 . พนักงานควบคุมเครื่องเล่น (บริการลูกค้า)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องเล่น - ค่อยให้บริการลูกค้า ณ จุดบริการเครื่องเล่น - อธิบาย / ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องเล่นให้ลูกค้าทราบ - จัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ ให้มีความพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ขายภาคพาณิชย์ (Sale Executive)รับสมัครด่วน !
- ออกพบลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ห้างร้านต่างๆ ตามเขตพื้นที่การขายที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อนำเสนอขายแพ็คเก็จเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิลด์ให้กับลูกค้า - สามารถดำเนินการเปิดการขาย ติดตาม ...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 61
5 . ช่าง / ผู้ช่วยช่างป้าย,สีเครื่องเล่นไฟเบอร์ฯ,ซ่อมบำรุงศิลป์,จิตรกรรม,ประติมากรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับ งานป้ายงานตัดอักษรสติ๊กเกอร์ งานขัด/โป้ว งานไฟเบอร์กลาส งานพ่นสี งานเชื่อมเหล็ก งานหล่อปูน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 พ.ย. 61
6 . กุ๊ก / ผู้ช่วยกุ๊กรับสมัครด่วน !
หน้าที่ของ (กุ๊ก) 1. รับผิดชอบประกอบอาหาร ตกแต่งอาหาร คัดเลือกและจัดเตรียมวัตถุดิบ 2. คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารใหม่ๆ ให้มีรสชาดดี มีความหลากหลาย 3. ควบคุมคุณภาพอาหาร ทั้งรสชาด ปริมาณ ต้นทุน ...

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างฯ
17 พ.ย. 61
7 . ฝ่ายผลิต ประจำเครื่องปั๊ม/CNC โรงงานคลอง 4 คลองหลวง สามารถเริ่มงานได้ทันที!!รับสมัครด่วน !
** - พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำเครื่องปั๊ม) เข้าเช้าตลอด!! - พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำเครื่องCNC) เข้ากะ - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์

Bangkok Staffing Co., Ltd.
จำนวนมาก
17 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- งานที่ได้รับมอบหมาย - เช็ดการส่งสินค้า - เคีรย์ใบเบิก

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
9 . ช่าง
- ซ่อมเครื่อง - แก้ไขปัญหา

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
2 อัตรา
17 พ.ย. 61
10 . หัวหน้าบัญชีรับสมัครด่วน !
- งานที่รับมอบหมาย - ตรวจเช็คเอกสาร - วางบิล-รับเช็ค - ติดต่อธนาคาร - ลงบัญชีรับ-จ่าย - ยืน ภงด. 1,3,53 - ยืน ภพ.20 - ทำ Plan การรับ-จ่ายเงิน แต่ละเดือน - ควมคุมการเบิก-จ่าย เงินสดย่อย

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
11 . สายตรวจรับสมัครด่วน !
- ตรวจงานที่รับมอบหมาย

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
12 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย ...

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
13 . ช่างเทคนิค (CM.)(ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม -ดำเนินการซ่อมเครื่องของลูกค้าให้พร้อมใช้ ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,500 ไม่รวมOT./Incentive/ค่าสึกหรอรถ/ค่าน้ำมัน
17 พ.ย. 61
14 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำเสนอแผนงานการสรรหาบุคลากร ช่อง ทางการสรรหาและงบประมาณต่อผู้บริหาร รวมถึงงานฝ่ายบุคคลด้านอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร, ประเมินผลการทำงานแล...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
15 . แม่บ้าน ดูแลโดยรอบอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบของบ้านพักผู้บริหาร - รดน้ำต้นไม้ กวาดเศษใบไม้ จัดการขยะ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
เงินเดือน 9,800 บาทขึ้นไป
17 พ.ย. 61
16 . พนักงานขับรถสำนักงาน
- ดูแลบำรุงรักษารถที่ให้บริการ - ตรวจเช็ครถบริการก่อนและหลังการใช้งาน - ให้บริการผู้เข้ารับบริการ(ผู้โดยสาร)อย่างเต็มรูปแบบ - ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบริการพนักงานในสำนักงาน และผู้บริหาร - งานอื่นๆตามท...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
17 พ.ย. 61
17 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร และบริการ

บริษัท ไทโย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามประสบการณ์
17 พ.ย. 61
18 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ISO
- รับผิดชอบเอกสารระบบ ISO ทั้งหมด - ลงบันทึกข้อมูลจากการแก้ไขเอกสาร เปลี่ยนแปลง ออกเอกสารใหม่ตามคำร้องขอ ของแต่ละหน่วยงาน - จัดทำเอกสาร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารในระบบ ISO ทั้งหมด -...

บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
19 . พนักงานขับรถ (TEST ยางรถยนต์)รับสมัครด่วน !
- ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ (ระยะเวลาทำงาน 3 เดือน) - ทำงานเป็นกะ - 07.30 - 15.30 น. - 15.30 - 23.00 น. - 23.00 - 07.00 น. - และค่ากะได้ตั้งแต่กะ 2 และกะ 3 - ระยะเวลา 4 เดือน - ค่าข้...

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เฉลี่ยรายได้รวม 15,000/เดือน
16 พ.ย. 61
20 . พนักงานขับรถส่วนกลาง โซนคลอง 3รับสมัครด่วน !
- ดูแลทำความสะอาดรถอย่างดี - ขับรถอย่างปลอดภัย

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
16 พ.ย. 61
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ