JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำ (ประจำ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี)
1. วิเคราะห์ตัวอย่างทั้งแบบ Routine และ Non-routine สำหรับวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต 2. วิเคราะห์หาผลในการควบคุมคุณภาพในการนำมาใช้กับกระบวนการ 3. เก็บ ตรวจสอบ บันทึก รายงา...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
22 มี.ค. 62
2 . Engineer
- รับมอบและทำความเข้าใจ Scope งานที่ทางฝ่ายขายส่งมา - จัดบริหารทีมช่าง เพื่อเข้าไปทำงาน และ วางแผนการใช้วัสดุงานติดตั้ง และสั่งซื้อ - ประสานงานกับลูกค้า และทีมขาย ถึงความคืบหน้าโครงการ แก้ไขปัญหาอุป...

บริษัท ไฮซ์มันน์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณสมบัติ
22 มี.ค. 62
3 . Customer Quality Engineer
1) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของลูกค้าและระบบการตรวจสอบคุณภาพ 2) ปฏิบัติการตรวจประเมินภายในด้านคุณภาพ 3) รับและตอบข้อร้องเรียน ด้านคุณภาพจากลูกค้า 4) เก็บข้อมูลและจัดทำรายงาน 5) ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เ...

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
22 มี.ค. 62
4 . Sales ExecutiveUrgently Required !
1) Introduce company profile and main product to customers ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัท 2) Keep relationship with current customers and sourcing new customers รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้...

Gintech (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 มี.ค. 62
5 . Chinese Translator / InterpreterUrgently Required !
1) แปลภาษาจีน ประสานงาน ผู้บริหารชาวไต้หวันกับพนักงานคนไทย 2) ดูแลงานเอกสาร 3) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มี.ค. 62
6 . MES Engineer
1) ดูแลระบบ Tiptop ERP & BPM ย่อยของ VB6 and dot Net C# 2) ดูแลและพัฒนาการทำงานของงานผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 3) ดำเนินการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งอยู่ในระบบ 4) สามารถทำงานในวันหยุดได้ 5) งานอื่น ๆ ...

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยูุ่กับประสบการณ์การทำงาน
22 มี.ค. 62
7 . Process Engineer
1) ดูแลรับผิดชอบกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2) เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) รับผิดชอบในการคิด หรือหาแนวทางและวางแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ควบคุม ตรว...

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
22 มี.ค. 62
8 . Equipment Engineer
1) วางแผน ควบคุมและบริหารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการผลิต 2) ติดตามงานและแก้ปัญหางานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3) ช่วยสนับสนุนงานผลิตต่างๆ 4 ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ...

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
22 มี.ค. 62
9 . Quality System (DCC)Urgently Required !
1) ดูแลเอกสารระบบ ISO9001 2) ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 3) เก็บข้อมูลและจัดทำรายงาน 4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ...

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
22 มี.ค. 62
10 . Sales Catering Manager บริษัทจิตรมาส แคเทอริ่ง(ลำลูกกาคลอง5) โทร.085-9120922
-วางแผน กำหนดแผนงาน ช่องทางการขายและบริหารทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ -ดูแลและควบคุมการดำเนินงานขายให้เป็นไปตามกระบวนการ มาตรฐาน และแผนงานที่กำหนด -วิเคราะห์ประมาณการขาย เพื่อใช้ในการวางแผนงา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต โรงงานจิตมาสแคเทอริ่ง (Food Planing Supervisor)
-วิเคราะห์และวางแผนการผลิตสินค้าด้านอาหาร / อาหารแช่แข็ง ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในกระบวนการ การผลิต - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - บริหารจัดการและดูแลผู้ใต...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มี.ค. 62
12 . R & D Officer and Supervisor(Food) (บริษัทจิตมาสแคเทอริ่งจำกัด) ลำลูกกาคลอง5
-คิดค้นและพัฒนาสูตรเครื่องดื่มและอาหารใหม่ๆ -ควบคุมต้นทุนด้านอาหาร(Standard Cost) -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จ้างผลิตและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น -ฯลฯ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ (ขายสินค้าและอาหารแช่แข็ง) บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จำกัด
สำหรับ บริษัท จิตรมาสแคเทอริ่ง จำกัด - ปฏิบัติงาน ณ อ.ลำลูกกา คลอง 5 จ.ปทุมธานี หน้าที่ความรับผิดชอบ; -ขายสินค้ากลุ่ม อาหารสด อาหารแช่แข็ง -หาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้ารายเก่าที่มีอยู่ นำเสนองาน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000
21 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ขายจัดเลี้ยง(Sales Catering) บริษัท จิตรมาส แคทอริ่ง จำกัด (ลำลูกกา)
รับผิดชอบหาลูกค้ารายใหม่ ดูแลและรักษาฐานลูกค่าเก่า ขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอาหารคาวหวานในงานจัดเลี้ยง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มี.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานและตรวจสอบงานต้นทุน วิเคราะห์ เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตจริงกับต้นทุนมาตรฐาน - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบรายงานต้นทุนผลิต ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบรายงาน สต๊อควัตถุดิบ งา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกรายการด้านเจ้าหนี้ - ตรวจสอบเอกสารประกอบการตั้งหนี้ - กระทบยอดรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มี.ค. 62
17 . พนักงานฝ่ายบุคคล
1.รับผิดชอบการสรรหาบุคคลากร ตามความร้องขอของแต่ละแผนก 2.ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกเวลาการทำงาน การลางาน 3.การจัดทำแฟ้มประวัติของพนักงาน 4.จัดทำค่าจ้างเงินเดือน ภาษี กองทุนสำรองลี้ยงชีพ ป...

Solar D Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
- งานสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัท - งานต่อใบอนุญาตทำงาน เอกสารทางราชการอื่นๆกรณีพนักงานต่างชาติ - ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า/ วิศวกรเครื่องกล
ดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการ

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
20 . Service Supportรับสมัครด่วน !
1.ออกหน้างานเพื่อตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโซลาเซลล์ 2.ประสานงานกับลูกค้า-ทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้า Service นอกสถานที่ 3.รายงาน การเข้าซ่อมและวิธีการแก้ไขปัญหากลับมาทางทีมงานที่เกี่...

Solar D Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 62
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ