JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Area Manager ประจำสำนักงานสีวลีสี่มุมเมือง
1. ดูแลและบริหารยอดขายของเขตที่รับผิดชอบ 2. ผลักดันยอดขายของเขต และวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย 3. บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย 4. แก้ปัญหาให้กับลูกค้าตรวจเยี่ยมลูกค้าในเขตพื้นที่รับ...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจําสำนักงานเซียงกงรังสิต)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีการเงิน เช่น Invoice, Tax Invoice - จัดทำเอกสารทางด้านภาษี รายเดือน และรายปี เช่น ภงด. 1, 3, 53, 50, 51 และ ภพ. 30 - ลงบัญชี รับ-จ่าย ของบริษัท - ออกใบเสนอราคา/ใบส่งสินค้า...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . Sales Engineer / Sales Representativeรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขายสินค้า,นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าใหม่ 2. ดูแลลูกค้าเก่า และเจาะตลาดหาลูกค้าใหม่ เพื่อให้ได้ยอด 3. ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 4. สร้างและรักษาควา...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
4 . Sales Engineer / Sales Representative (ประจำสำนักงานสีวลี สี่มุมเมือง)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขายสินค้า,นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าใหม่ 2. ดูแลลูกค้าเก่า และเจาะตลาดหาลูกค้าใหม่ เพื่อให้ได้ยอด 3. ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 4. สร้างและรักษาควา...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้ันอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วน และอุปกรณ์เครื่องจักร ME STD.Part ผ่านใบแสดงความต้องการสั่งซื้อ ( P/R) 2. เจรจาต่อรองราคา 3. ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ...

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
6 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 2.ตรวจสุขภาพประจำปี 3.ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 4.งานตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง/สัญญาณ 5.จัดการซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
7 . Sales Engineer (ขายเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
1) ดำเนินการขาย Project & Machine made to order เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 2) ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า 3) ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและเครื่องจักรแก่ลูกค้า 4) ติดตามและรับทราบปัญหาจากล...

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1) ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI 2) ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร 3) กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ 4) ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่...

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
9 . วิศวกรออกแบบเครื่องกล รับสมัครด่วน !
1) ออกแบบรายละเอียดเกจหรือชิ้นส่วนหลังได้รับแบบร่าง (Draft Drawing) 2) ดำเนินการและติดตามงานออกแบบตามแผนงานที่กำหนด 3) ประสานงานและติดต่อลูกค้าร่วมกับผู้แทนขายกรณีมีปัญหาด้านเทคนิค 4) ปฏิบัติตามและ...

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
10 . ที่ปรึกษางานบริการ (Service Advisor) ศูนย์บริการรถยนต์
- ดูแลลูกค้าที่นำรถเข้ามาใช้บริการ - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของลูกค้าเบื้องต้น - รับผืดชอบการแจ้งซ่อม การวิเคราะห์ปัญหา บันทึกและออกใบสั่งซ่อม - ชี้แจงรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม และอธิบายรายละเอียดรายการที่...

บริษัท ออโต้ เนชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการสาขา (Branch Manager)
ตัวแทนจำหน่ายซูซุกิที่ได้รับรองและแต่งตั้งจาก บริษัท ซูซุกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการ - ดูแล Sales และ After-sales service ให้บรรลุเป้าหมาย - จัดอบรมให้แก่พนักงานในแผนกต่างๆ ...

บริษัท ออโต้ เนชั่น จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
12 . ฝ่ายขายรถยนต์ (Sales Adviser)
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Suzuki ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ซูซุกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการ - แนะนำและเสนอขายรถยนต์ Suzuki ให้แก่ลูกค้า - ดูแลให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังก...

บริษัท ออโต้ เนชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + commission (รายรับรวม 25,000 -40,000 เมื่อถึงเป้าขั้นต่ำ)
19 ก.ค. 62
13 . Account Staff
1.จัดทำ Payment voucher ให้กับทุกคู่ค้า รวมถึงการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย อย่างถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 2.จัดทำทะเบียนคุมการออกเอกสารหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย และ ทะเบียน Payment Voucher 3.จัดท...

บริษัท กันไซ เฟลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
19 ก.ค. 62
14 . Production Engineer
-Production Engineer -Customer Services

บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
15 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- Translate Japanese language and Coordinate in Communication lnterpret and Support in Japanese Language for other Department other related jops as assigned by Department.

บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 Position
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
1.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 2.ติดต่อประสานงายนกับฝ่ายขาย 3.รายงานยอดขายประจำวัน 4.ควบคุมสต็อกรถใหม่ 5.ประสานงานบุคคล

บริษัท อินดิเพนเดนท์ ออโต้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
17 . Advertising & PR. Staffรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและช่องทางการโฆษณา 2.สร้างสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขององกรค์ 3.รับความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อมาพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ขององกรค์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
18 . OBM Marketing Managerรับสมัครด่วน !
• Develop sales strategy and set clear direction to improve sales performance, sales targets, focus on growth and profitability outcomes expected by the organization. Closely monitor and follow up on ...

Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
19 . Vendor Sales SalesmanUrgently Required !
• Study condition and purpose of sales sheme. • Co-operate with vendor, institutional to make a schedule of booth sales after MOU was signed. Create good relationship between all parties (Vendor, ins...

Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
20 . HR Manager (Workforce Management and Development)รับสมัครด่วน !
Supervisory manpower planning . Recruit the correct criteria with Job Profile. Planning to fill manpower replacement in various cases. Contracts and Organize of employment according to the Thai labor...

Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
19 ก.ค. 62
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ