JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อและสโตร์
-จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) -ตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ -รับเข้าเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ -จัดหาพื้นที่จัดเก็บสินค้า -ควบคุมการจ่ายสินค้าตามFIFO -จัดอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบรถ -ตัด...

บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62

บริษัท ไทยสงวนอีซูซุเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
3 . Production Planning
- Issue production Plan - Follow status of production - Issue & Follow new model (APQP)

บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 เม.ย. 62
4 . CAD Styling / Product Design
Catia V5 , 3D Data , 2D Drawing , Data making

บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
3 Positions
เงินเดือน N/A
20 เม.ย. 62
5 . ผู้จัดการศูนย์บริการ/อู่สี
ดำเนินการในด้านการจัดการและควบคุมการให้บริการแก่ลูกค้า -สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า -ประสานงานกับทุกฝ่ายงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ...

บริษัท เอเลแกนซ์ วีฮิเคิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 25,000 - 30,000 บาท หรือตามตกลง
20 เม.ย. 62
6 . หัวหน้าช่างยนต์, ช่างยนต์, เจ้าหน้าที่อะไหล่, ผู้ช่วยอะไหล่
1.บริการซ่อมรถภายในศูนย์บริการ 2.ช่วยงานการเบิกจ่ายอะไหล่ 3.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอเลแกนซ์ วีฮิเคิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
20 เม.ย. 62
7 . พนักงานเดินเครื่อง(Operator)
1. เดินเครื่องจักรเพื่อผลิตตามรายการผลิตจากแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่กำลังผลิต 3. บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ผลิตในเบื้องต้น 4. บันทึกผลก...

บริษัท เบลล์ วอคเกอร์ จำกัด
20 เม.ย. 62
8 . Electrical Design(Automation machine) รับสมัครด่วน !
1. พบและ Clear concept เครื่องจักรและความต้องการของลูกค้า 2. ประเมินราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักรเพื่อนำเสนอต่อลูกค้า (มีการ Training) 3. Clear concept เครื่องจักรกับแผนกหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง 4....

บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 เม.ย. 62
9 . DESIGN ENGINEERรับสมัครด่วน !
-ออกแบบเครื่องจักร ตามความต้องการของลูกค้า -ควบคุมต้นทุนการออกแบบ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และแผนกอื่นๆ -ทำงานและควบคุมให้งานบรรลุไปตามแผนงาน

บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
10 . ที่ปรึกษางานบริการ (Service Advisor) ศูนย์บริการรถยนต์
- ดูแลลูกค้าที่นำรถเข้ามาใช้บริการ - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของลูกค้าเบื้องต้น - รับผืดชอบการแจ้งซ่อม การวิเคราะห์ปัญหา บันทึกและออกใบสั่งซ่อม - ชี้แจงรายการที่ลูกค้าแจ้งซ่อม และอธิบายรายละเอียดรายการที่...

บริษัท ออโต้ เนชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 เม.ย. 62
11 . ฝ่ายขายรถยนต์ (Sales Adviser)
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Suzuki ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ซูซุกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) อย่างเป็นทางการ - แนะนำและเสนอขายรถยนต์ Suzuki ให้แก่ลูกค้า - ดูแลให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังก...

บริษัท ออโต้ เนชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + commission (รายรับรวม 25,000 -40,000 เมื่อถึงเป้าขั้นต่ำ)
20 เม.ย. 62
12 . Account Staff
1.จัดทำ Payment voucher ให้กับทุกคู่ค้า รวมถึงการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย อย่างถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 2.จัดทำทะเบียนคุมการออกเอกสารหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย และ ทะเบียน Payment Voucher 3.จัดท...

บริษัท กันไซ เฟลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
20 เม.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
กำกับดูแลงานด้านบัญชี การเงิน และภาษีทั้งระบบ จัดทำงบการเงิน จัดทำรายงานและวิเคราะห์นำเสนอฝ่ายบริหาร ควบการบริหารทรัพย์สิน ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนจัดทำงบประมาณ ให้...

บริษัท ไทยออโตแมช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000 ตามประสบการณ์
20 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตและวางแผนสั่งซื้อชิ้นส่วนสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าตามกำหนดส่งสินค้า - ประสานงานในหน่วยงาน และติดตามการผลิตให้สามารถผลิตได้ทันตามกำหนด - งานอื่นๆทีเกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ...

Chai Komol Business Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
15 . พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales
-โทรหาลูกค้า เพื่อนำเสนอขายเกี่ยวกับ สินค้าของบริษัท ตามกลุ่มเป้าหมาย - รับ order ลูกค้า ประสานงานขายกับทีมเซลล์ และกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ดูแลกลุ่มลูกค้า - ปิดการขายกับกลุ่มลูกค้า - บริการหลัง...

บริษัท บางกอกปทุมแทรคเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 17,000
20 เม.ย. 62
16 . พนักงานฝ่ายการตลาด
1.รับผิดชอบในงานด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.รับผิดชอบงานการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3.สร้างการรับรู้ให้เกิดการกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการ 4.หาตลาดลูกค้า จัดทำแผนการตลาด 5.ทำหน้าท...

บริษัท บางกอกปทุมแทรคเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
20 เม.ย. 62
17 . พนักงานฝ่ายขาย
- สร้างฐานลูกค้าใหม่ - รักษาและดูแลกลุ่มลูกค้าเดิม ของบริษัท - เดินทางหาลูกค้า ที่ต่างจังหวัดได้ - จัดทำตารางเยี่ยมลูกค้าและออกเยี่ยมลูกค้าตามเขตที่รับผิดชอบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - สร้างยอดขาย...

บริษัท บางกอกปทุมแทรคเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
20 เม.ย. 62
18 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ - ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย และการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการการบัญชีภายใต้นโยบายการบัญชี/การเงินของบริษัท - แนะนำให้คำปรึกษาและควบคุมดูแลพนักงานบัญชีให้ปฏิบัติงานตามมาตร...

บริษัท บางกอกปทุมแทรคเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000
20 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศและในประเทศ
- ติดต่อประสานงาน ต่อรองราคาสินค้า - ติดต่อ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ - ขอใบเสนอราคากับผู้ผลิตต่าง ๆ - เปิดเอกสารซื้อกับ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้า และ บันทึกข...

บริษัท บางกอกปทุมแทรคเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
20 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ปิดงบการเงินได้ - ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน - ออกใบหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำ ภงด.3,53 - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและนำส่ง ภพ.30 - ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภา...

บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 เม.ย. 62
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ