เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าซ่อมแซมบ้าน/ต่อเติมบ้าน/รีโนเวทบ้าน - ประสานงานกับทีมช่างที่ต้องเข้าไปทำ - ถอดรายการวัสดุหลังจากที่ลูกค้าตกลงทำ - ประงานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (ยังไม่รวมค่าคอม)
19 ม.ค. 62
3 . สถาปนิก
งานออกแบบ ( ออกแบบอาคารทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) - เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ - นำเสนอแนวคิดในการออกแบบ - ประมาณราคาค่าออกแบบ - เขียนแบบ - ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ งานตรวจสอ...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 32,000 - 40,000
19 ม.ค. 62
4 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ถูกต้อง และตามเวลาของแผนงานในแต่ละวัน - ตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้น และ ดูแลรถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย โพลีเคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
5 . Sale Executive
-เสนอขายประตู หน้าต่าง UPVC และ ALUMINIUM แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ คอนโด อาคารพาณิชย์ บริษัทฯรับสร้างบ้าน ฯลฯ

บริษัท วิลเลี่ยมเฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ(ด่วน)
1 ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตราฐาน 2 จัดแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3 ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเพื่อหาทางป้องกันการเกิดซ้ำและจัดท...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000-17,000++
19 ม.ค. 62
7 . Sale Business Development Executive ภาคเหนือ,ภาคตะวันตก+ภาคกลาง (ด่วน) !!รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Sale Business Development Executive 2 อัตรา แบ่งออกเป็น - Sale ภาคเเหนือ 1 อัตรา - Sale ภาคกลาง+ตะวันดก 1 อัตรา รายละเอียดงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางก...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
8 . Digital Marketingรับสมัครด่วน !
• วิเคราะห์ตลาดโดยรวม หาข้อมูลคู่แข่ง สร้างกลยุทธ์ใหม่ๆในการหาช่องทาง แผนการตลาดบนช่องทาง online และดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ • จัดทำแผนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท น...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation (ตามประสบการณ์)
19 ม.ค. 62
9 . Sale Engineer (Logistic solutions)รับสมัครด่วน !
- เข้าพบลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่ๆ - นำเสนอขายสินค้าการวางระบบคลังสินค้า/ การรับสร้าง และออกแบบคลังสินค้า/ การรับสร้างและออกแบบโรงงาน/ บริการการขายให้เช่า Racking/ บริการขาย เช่า และซ่อมบำรุงรถโ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน (ไม่รวมผลตอบแทนอื่น)/ มีค่า commisssion ตามผลงาน
19 ม.ค. 62
10 . Product Manager/ผุ้จัดการผลิตภัณฑ์
1.ศึกษาข้อมูลและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ร่วมกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำสินค้าแข่งขันในตลาด 3.ให้ข้อมูล ความรู้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อฝ่ายขาย 4.พัฒนาระบบงานให้ได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 5.กำห...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 ++
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสรรหาว่าจ้าง (เริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง ตามแต่ละหน่วยงานที่ร้องขอ นัดสัมภารณ์งาน 2 รับผิดชอบด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว มีความรู้เรื่องเอกสารแรงงาน 3 กิจกรรม 5 ส/ งานสวัสดิการ 4 จัดทำสัญญาว่าจ้าง อื่นงานด้านเอ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 25,000 บาท/ เดือน (ตามประสบการณ์)
19 ม.ค. 62
12 . Sales ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ภาคเหนือ/อีสาน/ใต้) รับสมัครด่วน !
1 เสนอสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย 2 ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ 3 วางบิลเก็บเช็ค 4 รายงานการขาย สวัสดิการ - ค่าน้ำมัน - ค่าเสื่อม - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-16,000 บาท/ เดือน + ค่าคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 62
13 . Production Supervisor , Leader คุมฝ่ายผลิตและเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Production Supervisor 3 อัตรา (เงินเดือน 18,000-2,2000 บาท/เดือน หรือตามตกลง) หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. ดำเนินการให้มีการจัดทำเอกสารมาตราฐานการปฎิบัติงานให้ถูกต้อง 2. จัดทำแผนงานใ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
Supervisor 3 อัตรา , Leader 16 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
14 . Sale Coordinator / Call Center / TeleSaleรับสมัครด่วน !
Sale Coordinator 6 อัครา • รับผิดชอบในส่วนการประสานงานขาย กับ Sale และลูกค้า ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • ติดต่อกับทางลูกค้า ทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอ และ หากลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย ให้ Sale ในพื้นที่ ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่การวางแผนการขนส่ง
- จัดทำแผนงานการขนส่งประจำวัน เพื่อจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด - ประสานงานรถจ้างนอกเพื่อมารับงาน - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ตรวจสอบ ดูรายงาน GPS - มีประสบการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 ม.ค. 62
16 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประเภทรถเทเลอร์ ใหญ่ 2 อัตรา (ด่วนมาก) 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประเภทรถเทเลอร์ เล็ก 2 อัตรา (ด่วนมาก) 3.ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประเภทรถ 6 ล้อ ...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
8 อัตรา (เทเลอร์ ใหญ่ 2 อัตรา,เทเลอร์ เล็ก 2 อัตรา,2ล้อ 4 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ 9,750-12,500 +ค่าเทียว
19 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอลูกค้า 2. สร้าง Model เสนอตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 3. เขียนแบบ งาน 3 มิติ SketchUp ตามที่ลุกค้ากำหนดได้ 4. ออกแบบ และ คิดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตาม Product ของบริษัทฯ ...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
18 . ธุรการคลังสินค้า(สโตร์)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับทำรายงาน รายการใบเบิก สินค้าคงเหลือ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารค่าขนส่ง (ส่งบัญชี) - จัดส่งอุปกรณ์ และ ดูแลด้านการขนส่งไปยังไซด์...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
19 . วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม
ควบคุมดูแลงานด้านการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายในโรงงาน

บริษัท บี.เค.เค. ไพล์ลิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62

บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ