JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 156 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . SaleEngineer วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้าและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่กำหนด

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน
27 มิ.ย. 62
3 . Project Engineer
1. วางแผนควบคุมการดำเนินงานโครงการติดตั้ง 2. วัดหน้างาน,ประมาณการใช้วัสดุ, อุปกรณ์ 3. ถอดแบบ, ประเมินราคา 4. ติดตาม, ป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหาร 6. สรุปและประ...

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขาย / Sales Engineer
1. ติดต่อเสนอขายสินค้า 2. เข้าพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน 3. ประสานงานขายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. บริหารงานขาย 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขาย
- เสนอขายสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขยายตลาดสินค้าของบริษัท - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตที่รับผิดชอบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย โพลีเคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
6 . Programmer รับสมัครด่วน !
- ทำงานร่วมกับนักพัฒนา เพื่อออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการของลูกค้าและบริษัท - มีความรู้และความชำนาญ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนแพลตฟอร์ม IOS / Android สำหรับโท...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
7 . ONLINE MARKETER
• ควบคุมดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทร่วมกับทีมการตลาดเพื่อ Update ข้อมูลและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ • วิเคราะห์และวางแผนงานสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างแนวทางด้านการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ ขององค์...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภั...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ถอดแบบและประมาณราคา ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ความคุมแผนงานด้...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+โทร 1,000+ค่าเช่าบ้าน 2,000+ค่าวิชาชีพ1,500-3,000
27 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1.ดูแลควบคุมการเบิกและรับเครื่องมือและวัสดุในงานก่อสร้าง 2.จัดทำรายงานรับเบิกวัสดุและเครื่องมือก่อสร้างประจำเดือน 3.จัดเก็บ คัดแยก ขนย้าย เครื่องมือและวัสดุในงานก่อสร้างให้เป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ 4....

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรโยธา
-รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ -เขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา -ควบคุมคนงาน ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนเวลาที่กำหนด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
13 . ธุรการประสานงานภาษาอังกฤษ (หน่วยงานธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
- งานเอกสารทั่วไป - ติดต่อประสานงานทั่วไปกับทั้งภายในและภายนอก - โต้ตอบ E-Mail ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - งานตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ - เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.00 น.

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
14 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (หน่วยงาน คลอง10 จังหวัดปทุมธานี)
-เป็นผู้ควบคุม และประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ก่อสร้างด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ -วิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย -ให้คำปรึกษา...

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย ทุกประเภท (เช่น เงินสดย่อย,รายจ่ายทั่วไป) - ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย (ส่งสนง.บัญชี) - ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารจ่ายเข้าแฟ้มโครงการ - คีย์ข้อมูลรายการจ่าย เพื่...

บริษัท คิว เฟรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหารับสมัครด่วน !
- ดูแล รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดหา เปรียบเทียบ ต่อรองราคา สินค้า

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
17 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
1. ขับรถขนส่งสินค้า 2. ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานหยุดเสาร์ เว้นเสาร์

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
• ด้านการสรรหาพนักงาน(ลงประกาศรับสมัคร, คัดเลือก, สัมภาษณ์, ปฐมนิเทศพนักงานใหม่) • จัดทำค่าจ้างเงินเดือนประจำงวด • สรุปสถิติการมาปฎิบัติงานประจำวัน, เดือน, ปี • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบ...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
19 . แม่บ้าน (ทำงานบ้าน)
1.ทำความสะอาดพื้น เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ ในห้องต่างๆ 2.ซักผ้า – รีดผ้า 3.เก็บกวาดล้างภาชนะ *ไม่ต้องทำกับข้าว* 4.เก็บกวาดบริเวณรอบๆ บ้าน 5.ทำความสะอาดประตู-หน้าต่าง 6.ทำงานไป-กลับ ตั้งแต่วันจันทร์-เ...

บริษัท ทรูพอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
27 มิ.ย. 62
20 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
1.บัญชีลูกหนี้ - จัดทำวางแผนการดำเนินงานบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบรายงานการรับเงินและการ - ตัดรับชำระลูกหนี้ ที่ได้รับรายงานจากแผนกการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ - การค้า /สถานะลูกหนี้การค้า กับบัญช...

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (พหลโยธิน) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
 พบ 156 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ