JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Service Engineer
-ติดต่อประสานงานกับลุกค้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำทุกชนิด -จัดทำรายงานและแผนการบำรุงรักษาแต่ละลูกค้าเสนอต่อผู้จัดการ -ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อเข้าไปติดตั้งอุปกรณ...

ORGANO (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรสำนักงาน (ด่วน)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ บัญชีปริมาณงาน งบประมาณ เพื่อจัดตั้งรหัสงานด้านต้นทุน ตามหมวดหมู่และรายละเอียดของงาน นำเสนอต่อ Senior Cost Analysis Engineer เพื่อใช้ควบคุมงบประมาณโครงการ 2.ตรวจ...

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
3 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . Technical Engineer วิศวกรเทคนิครับสมัครด่วน !
-สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่กำหนด

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-100,000
19 มิ.ย. 62
5 . แม่บ้าน (ทำงานบ้าน)
1.ทำความสะอาดพื้น เฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์ ในห้องต่างๆ 2.ซักผ้า – รีดผ้า 3.เก็บกวาดล้างภาชนะ *ไม่ต้องทำกับข้าว* 4.เก็บกวาดบริเวณรอบๆ บ้าน 5.ทำความสะอาดประตู-หน้าต่าง 6.ทำงานไป-กลับ ตั้งแต่วันจันทร์-เ...

บริษัท ทรูพอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ประสานงาน ติดต่อระหว่างแผนกขาย ผลิตและบริการ กับผู้ขายในประเทศ 2.ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขายในประเทศ พร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานกับผู้ขอซื้อ 3.หาผู้ขายสินค้าในประเทศรายใหม่ 4.เจรจาต่อรอง...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
*ขับรถรับ-ส่ง นายไปตามสถานที่ต่างๆ *ดูแลความสะอาดรถ *งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
8 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
9 . Estimate Engineer
1.เขียนแบบ ออกแบบงาน เช่น เครื่องจักรกล แบบงานก่อสร้าง เป็นต้น 2.กำกับดูแลงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าแผนกขนส่ง (Logistic)
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบาย -ประสานงานติดต่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก -ประเมินผลการให้บริการของผู้รับเหมาขนส่งสิน...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการโครงการ
*- บริหารวางแผนจัดการโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ *- กำหนดกลยุทธ์ ในการบริหารโครงการทั้งหมด รายละเอียดในการปฏิบัติง...

บริษัท พีเซ็พ จำกัด
19 มิ.ย. 62
12 . ช่างเคาะตัวถัง
เคาะตัวถังรถยนต์ มีความรู้ความชำนาญในการถอด ชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ สามารถซ่อมแซม ให้คำแนะนำลูกค้าได้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
13 . ช่างพ่นสี
พนสีรถยนต์ มีความรู้ความชำนาญในการพ่นสีรถยนต์ต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำลูกค่าได้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
14 . ช่างผสมสีรับสมัครด่วน !
ผสมสีรถยนต์ มีความรู้ความชำนาญในการผสมสีรถยนต์ต่างๆ สามารถซ่อมแซม ให้คำแนะนำลูกค้าได้ มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อสามารถที่จะซ่อมรถยนต์เทคโนโลยีใหม่ๆได้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
จำนวน 1 อัต่รา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
15 . ช่างประกอบติดตั้งอลูมิเนียม
งานประกอบอลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง ติดตั้งงานนอกสถานที่ และสามารถค้างคืนได้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
16 . พนักงานเทเลเซลล์
นำเสนอขายสินค้ารถยนต์ มาสด้า และ MG ทางโทรศัพท์ และออนไลน์

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
17 . พนักงานขายโครงการ
นำเสนอขายสินค้าบริษัท ให้งานก่อสร้างในโครงการก่อสร้าง เขตุกรุงแทพและปริมณฑล

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
18 . ช่างยนต์ รับสมัครด่วน !
- ซ่อมรถยนต์ กระบะ หกล้อ สิบล้อ และ 18 ล้อ งานช่วงล่างและเครื่องยนต์

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
19 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภั...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ IT
1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานด้าน Hardware and Sofeware 2. ดูแลระบบ Network / Lan / Internet / Server / E-mail 3. จัดทำแผน PM Hardware and Software 4. จัดทำรายงานการ Backup...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ