JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 166 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ติดตามลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้รายเดือน - ลงบัญชี รายรับ-รายจ่ายของบริษัท - เตรียมรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย แต่ละเดือนเพื่อยื่นภาษี - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิกม่า สตีล 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. ทางบริษัท มีฐานลูกค้าเดิมให้ รับ ORDER จากลูกค้าและประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง ติดตามรักษายอดขายของลูกค้าเดิม 2. ประจำอยู่ออฟฟิศ 3. ทำหน้าที่ประสานงานขาย 4. ออกใบสั่งขาย (SO) 5. ติดต่อลูกค้า 6....

บริษัท ซิกม่า สตีล 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
3 . Project Engineer
-ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้าง -คำนวณถอดแบบปริมาณงานก่อสร้าง -ออกแบบโครงสร้างได้

บริษัท ซิกม่า สตีล 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 26,000 บาท ขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
1.บัญชีลูกหนี้ - จัดทำวางแผนการดำเนินงานบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบรายงานการรับเงินและการ - ตัดรับชำระลูกหนี้ ที่ได้รับรายงานจากแผนกการเงิน ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ - การค้า /สถานะลูกหนี้การค้า กับบัญช...

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (พหลโยธิน) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน /ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเสนอการขายแก่ลูกค้า - จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า - ประสานงานฝ่ายผลิต - จัดทำรายงานยอดขายประจำสัปดาห์และยอดขายประจำเดือน - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -...

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (พหลโยธิน) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ทำรายรับ รายจ่ายของบริษัทฯ 2. ทำจ่ายให้เจ้าหนี้ สรุปเจ้าหนี้ ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ทำเงินสดย่อย 4. ภาษีซื้อ ภาษีขาย 5. ออกบิลใบเสร็จ ใบกำกับภาษ๊ 6. สรุปรวบรวมงานให้สำนักงานบัญชีทุกเดือน

บริษัท บี.เค. เม็ททอลชีท (พหลโยธิน) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
- รับแผนงานการผลิตเพื่อทำการผลิตและควบคุมให้ได้ตามแผนงาน โดยการควบคุม คน และเครื่องจักรให้ได้ประสิทธิและคุณภาพ - ดูแลระบบการเงิน บัญชีของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย - ติดตามงานขาย และการตลาดของบริษั...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1. งานด้านรับ-จ่าย 2. ทำใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3. ลงข้อมูลโปรแกรม Express 4. งานทำรายงานเงินสดย่อย รายงานจ่ายเช็ค รายงานเจ้าหนี้ 5. งานบันทึกบัญชี ุ6. ติดต่อประสานงานกับหน่อยงา...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
9 . พนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายเทคนิค
1. ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 3. ดูแลและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในความปลอดภัย 4. ตรวจสอบและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 5. งานที่ได้รับมอบหมายด้า...

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- คีย์ข้อมูลงานผลิตและประสานงานกับทีมงานผลิต - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
11 . IT Manager รับสมัครด่วน !
- วางนโยบาย และแนวโน้มทางเทคโนโลยี ต่อองค์กร เช่นผู้บริหาร และพนักงาน - ควบคุมพัฒนา Operating and Capital budgets ที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมดขององค์กรเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม - Review, จัดก...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 60,000 บาท/เดือน
20 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ประสานงาน ติดต่อระหว่างแผนกขาย ผลิตและบริการ กับผู้ขายในประเทศ 2.ติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดจากผู้ขายในประเทศ พร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานกับผู้ขอซื้อ 3.หาผู้ขายสินค้าในประเทศรายใหม่ 4.เจรจาต่อรอง...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
*ขับรถรับ-ส่ง นายไปตามสถานที่ต่างๆ *ดูแลความสะอาดรถ *งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
14 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
15 . Estimate Engineer
1.เขียนแบบ ออกแบบงาน เช่น เครื่องจักรกล แบบงานก่อสร้าง เป็นต้น 2.กำกับดูแลงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าแผนกขนส่ง (Logistic)
-วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน และนโยบาย -ประสานงานติดต่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก -ประเมินผลการให้บริการของผู้รับเหมาขนส่งสิน...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
17 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ถูกต้อง และตามเวลาของแผนงานในแต่ละวัน - ตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้น และ ดูแลรถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย โพลีเคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรโยธา (Office Engineer)
- ออกแบบโครงสร้างได้ - ศึกษางานโครงการต่างๆอย่างเข้าใจและดำเนินการตามแผนของบริษัท - ประสานงานวิศวกรหน้างาน

บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
19 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
20 . Technical Engineer วิศวกรเทคนิครับสมัครด่วน !
-สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่กำหนด

บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-100,000
20 มิ.ย. 62
 พบ 166 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ