JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคทั่วไป/ซ่อมบำรุง (ทีมช่างหน่วยบริการเคลื่อนที) **โซนปทุมธานี รังสิตรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ และบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล อุปกรณ์ภายในระบบสำนักงาน ตู้ไฟฟ้า ภายในอาคารสูง 2.บริการลูกค้าของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใน...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายขาย / เจ้าหน้าที่ขาย (คลอง6)
1. ต้อนรับลูกค้า พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำโปรโมชั่น 3. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการซื้อขาย 4. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปิดการขาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
3 . Technician -(ช่างอาคาร) โครงการย่านลำลูกกา
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลยอดขาย และยอดโอนตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ออกBoothตามงานขายตามที่บริษัทกำหนด 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายใน

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
22 ก.ค. 62
5 . QC หลังการขาย ประจำโซนรังสิตคลอง 4
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐาน 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
22 ก.ค. 62
6 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ( ประจำโซน ราชพฤกษ์ - กาญจนา)
- ควบคุมตรวจสอบงานดูแลความเรียบร้อยงานก่อสร้างให้เป็นไปทำแบบแผนของบริษัท - ควบคุมการใช้วัสดุสิ่งก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด - ประสานงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคาร (สวทช.INC2:รังสิต)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานธุรการ งานจัดระบบเอกสารการบริหารจัดการระบบซ่อมบำรุง 2.ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลกับลูกค้า และบุคลากรภายในองค์กรเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3.ดูแลประสานงานการจัดการประชุม 4.ปฏิบัติ...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
22 ก.ค. 62
8 . ช่างเทคนิค - ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำหน่วยงาน MTEC )รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาระบบอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า-ประปาภายในอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาสัญญาณ Fire Alarm - งานตามที่ได้รับมอบหมายของหัวหน้างาน

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
15 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
22 ก.ค. 62
9 . ช่างเทคนิค (สวทช.INC2:รังสิต)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาระบบอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ - ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า-ประปาภายในอาคารสำนักงาน - ดูแลรักษาสัญญาณ Fire Alarm - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
ึ4 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ก.ค. 62
10 . พนักงานเทคนิค QC (โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ พร้อมสุ่มตรวจชิ้นงานก่อนเทคอนกรีต และประสานงานไปทางผู้รับผิดชอบ(ในกรณีที่มีการแก้ไข) 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ ตรวจขนาดชิ้นงาน,วัสดุฝังต่างต่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
22 ก.ค. 62
11 . Production Engineer (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป.ลำลูกกา )
1.บริหารจัดการงานผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน Precast ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.จัดทำแผนการผลิตประจำวันและแจกจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน โดยควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานให้ทันตามแผน และป...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
12 . ช่างเทคนิคผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา)
หน้าที่หลัก 1.รับแผนงาน รวมถึงจัดเตรียมและตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้เพียงพอ และผลิตชิ้นงานทันตามแผนงาน ถูกต้องตามขั้นตอนพร้อมทั้งจัดทำรายงานการผลิต ปัญหาในการผลิตส่งให้กับหัวหน้า 2.ควบคุมการใช้ว...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
22 ก.ค. 62
13 . ช่างเทคนิคสโตร์/ช่างเทคนิคขนส่ง(โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา)
หน้าที่ ช่างเทคนิคสโตร์ (FG) 1.ตรวจสอบแผนงานมีจำนวนครบตรงตามที่ผลิตส่งเข้า Stock หรือไม่ 2.ยิง Barcode รับเข้าสถานะและเซ็นรับเอกสารทั้งในงานผลิตและ FG 3.Update ข้อมูลในระบบให้ถูกต้องพร้อมส่งรายงานใ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
22 ก.ค. 62
14 . วิศวกรติดตั้ง,โฟร์แมนติดตั้ง,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรโยธา
Section Mgr.Civil Precast (ปฏิบัติงานในเขต กทม. และปริมณฑล) 1. บริหารงาน/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast ให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน 2. บริหารงานต้นทุนเครื่องจักร, วัสดุติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
หลายอัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
22 ก.ค. 62
15 . พนักงานรักษาความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
- ดูแลบริเวณรอบๆโครงการ บริษัทฯ (โครงการแถวรังสิต คลอง 1) - ดูแลคน เข้า-ออก แลกบัตร - ดูแลความเรียบร้อยโดยรวม หมายเหตุ เป็นพนักงานของบริษัทฯโดยตรง มีสวัสดิการ ตามกฏหมายกำหนด สังกัดหน่วยงาน บุคคล...

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 480 บาท/วัน
22 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน (QC)
- ควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย, ประเมินราคา, งานต่อเติม และงานสถาปัตย์ - รับและตรวจผลงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกงวดงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-23,000
22 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1. ขายบ้านในโครงการ 2. ติดตามลูกค้าเดิม 3. หาลูกค้าใหม่ 4. จัดเตรียมเอกสารการจอง ทำสัญญา และการโอน

บริษัท บ้านภูมิสิริ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท +ค่าคอมมิสชั่นและรางวัล ตามความสามารถ
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ขาย/จนท.ขายอาวุโส (โครงการใหม่ รังสิต-องครักษ์คลอง2-4)สายงานขาย
- ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยควา...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
22 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ขาย/ขายอาวุโส (โครงการใหม่Lio เพชรเกษม 81/2)สายงานขาย
บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์ ยื่นกู้สินเชื่อธนาคาร ปิดการขาย

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
20 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรอาวุโสโซนรังสิต องค์รักษ์ ลำลูกกา รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐาน - ติดตามรายงานความก้าวหน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ