JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา พนักงานประจำ
ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตกแต่งภายใน โดยใช้ Program Auto Cad

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . โฟร์แมนตกแต่งภายใน
คุมงานตกแต่งภายในให้ได้ตามแบบ และระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานลูกค้า ช่างเขียนแบบ โรงงาน ช่าง

บริษัท กรุ๊ปโอ เดคคอเรท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . ช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
ช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

บริษัท กรุ๊ปโอ เดคคอเรท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเ...

Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรโยธา ( มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานผลิตชิ้นงาน / งานก่อสร้าง / งานชุดตกแต่งสถานีบริการน้ำมันและงานป้ายทั่วไป - งานถอดแบบ/เขียนแบบงานป้ายโฆษณาและงานโครงสร้างทั่วไป - ตรวจสอบงานหน้าไซด์งาน (ต่างจังหวัด) *** ไม่ประจำหน้าไซด์ง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม.ไซน์เนจ
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 ไม่รวมสวัสดิการอื่น
26 มิ.ย. 62
7 . Sale
- หาลูกค้ารายใหม่เกี่ยวกับงานป้ายโฆษณาทุกประเภท - นำเสนองานแก่ลูกค้า เข้าพบลูกค้าในส่วนกรุงเทพและปริมณฑล - จัดทำเอกสาร และติดตามแผนงานการผลิตเกี่ยวกับงานขายที่รับผิดชอบ - ทำแผนงานและสรุปยอดขายส่งผู...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม.ไซน์เนจ
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าสึกหรอรถฯลฯ)
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ
รายละเอียดของงาน :- 1. รับวางบิลค่าวัสดุและค่าบริการจาก Supplier 2. บันทึกต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายทั่วไปของบริษัท 3. จัดทำใบสำคัญจ่าย Supplier เมื่อถึงกำหนดจ่ายชำระเงิน 4. บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิ...

บริษัท มิชชั่น ออน ดีมานด์ เอ็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนา...

บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน :- - ออกแบบและประมาณราคางานไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้า Control ได้ - วางแผนงานและควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำงานไฟฟ้าในกลุ่มโรงงานอุตสหกรรมชั้นนำ - กลุ่มงาน Process system (F...

บริษัท ดีไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่สโตร์
คอยดูเบิก - จ่าย สินค้าในสโตร์ และบันทึกลงในสต็อคการ์ด เช็คสต็อคสินค้า

บริษัท ดีไซน์ 63 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำบัญชี บริษัท วางบิล ทำ invoice ออกใบกำกับภาษี สิ่นเดือนทำภาษี ภงด. 1 ,3 ,53 สรุปภาษีซื้อ ภาษีขาย เสียภาษี , ประกันสังคม มีประสบการณ์ 2 ปี

บริษัท ดีไซน์ 63 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีเจ้าหนี้ และ บัญชีทั่วไปและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคคคอร์ ดี-ไซน์ จำกัด
12,000-13,000 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
14 . พนักงานฝ่ายผลิต / ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ
ผลิตสินค้าสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + (ค่าทักษะตามผลงาน)
25 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (คลอง 3)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ 2.จัดทำและกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการด้าน การสรรหา , การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน , การพัฒนาบุคลากร 3.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำ...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริการ (คลอง 3)
1. จัดแผนงานการติดตั้งสินค้าประจำวัน (รู้เรื่องเส้นทางการเดินทาง) 2. ตรวจสอบจัดทำเอกสารเพื่อเบิกอะไหล่สินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อยืนยันการเข้าติดตั้ง 4. จัดทำเอกสารเพื่อนำสินค้ามาปรับปร...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
17 . โฟร์แมน
1.ดูแลรับผิดชอบสามารถควบคุมดูแล/ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพของงานที่เสร็จให้ได้คุณภาพ 2.สามารถควบคุมดูแล/ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพของงานที่เสร็จให้ได้คุณภาพ 3.รายงานความคืบหน้า...

บริษัท รูม207 (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . ช่างสี
งานสีภายในอาคาร งานสีเฟอร์นิเจอร์ สำหรับงานตกแต่งภายใน

บริษัท ตระการตา ดีไซน์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
19 . ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ช่างไฟ เดินงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ภายในอาคาร เดินท่อ ร้อยสาย ติตดั้งระบบ สำหรับงานตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่เป็นงานออฟฟิต ภายในอาคารสูง

บริษัท ตระการตา ดีไซน์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบัญชีทั่วไป
- งานบัญชีทั่วไป - ปฎิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-17.30 - งานที่ได้รับมอบหมาย - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

บริษัท ชูจักร์ก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ