JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 210 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังวัตถุดิบ
1. ปฏิบัติงานตามแผนการขนส่งวัตถุดิบที่หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้ากำหนดไว้ โดยเป็นผู้ช่วยในการดูแลคลังวัตถุดิบ ควบคุมเครื่องคัดเมล็ดกาแฟดิบอัตโนมัติ วันและเวลาในการทำงาน - 8.30 น. -17.00 น. จันทร์ถึงศ...

บริษัท เดอะ คอฟฟี่ บีน โรสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ / ประสบการณ์ / โครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้-บัญชีทรัพย์สิน
บัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีสำหรับการจ่ายชำระหนี้ (Payment) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการตั้งหนี้ (AP) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการเคลื่อนไหวของ Bank - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ ERP - ตรวจสอบค...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 19,000-23,000
21 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกผลิตอาหาร (Production Control) มีประสบการณ์ด้านGMP&HACCPรับสมัครด่วน !
1.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายวัน/รายเดือน 2.คำนวณผลการผลิตประจำวัน 3.ประสิทธิภาพของสายการผลิต 4.ความขัดข้องต่างๆในการผลิต 5.การใช้วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 6.ปรับป...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
21 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบอาหาร ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และออกใบส่งซื้อ (Purchase Order: P/O) เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงการจัดซื้อกับผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 3. จัดทำตารางการสั่งซื้อวั...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 19,000 บาท
21 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดการบัญชี - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กรีนเดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
6 . Baristra
- บริการด้านเครื่องดื่มให้กับลูกค้า - จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แฮฟ อะชีท ดีไซน์ แอนด์ คาเฟ่
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
21 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1.จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.อนุมัติเอกสารเบิกจ่ายสินค้า เข้าออกจากคลังสินค้า ตามกระบวนการทำงาน 3.ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 4.พัฒนาวิธีการบร...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
8 . Regulation Update Staff
1. ประสานงานกับองค์การอาหารและยา (อย.) 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศ (ส่งออกสินค้า) 3. จัดทำเอกสารกฏหมายด้านอาหารของต่างประเทศ 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งระบบ 2. ให้ความรู้ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน 3.ดูแลเอกสารพนักงานแรงงานต่างด้าว 4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 5. ดำเนินการเรื่องสวัสดิการให้กับพนัก...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานลำลูกกา (คลอง 9)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้นับมอบหมาย

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1.จัดทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำ Stock สินค้าที่มาจาก Supplierและอุปกรณ์ภายในห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจบัน 3.เก็บข้อมูลสินค้าโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาตร์และอายุการเก็บรักษาของ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายขาย (ปฏิบัติงานในสำนักงาน)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ทีมงานขายให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายบริษัท 2.ควบคุม Webside ของบริษัทในการสี่งซื้อสินค้า จากสาขาให้มีการ Update อย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบยอดการสั่งซื้อสินค้าประจำวัน ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.วางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานประจำเดือนและไตรมาส 2.ในระหว่างการจัดซื้อ ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.ควบคุมแผนการส่งมอบสินค้าแ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. ดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยได้ 3...

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
16 . IT Support
1. แก้ไขปัญหา Hardware Software Network 2. ลงโปรมแกรม Windows Microsoft office

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
1 งานซ่อมบำรุง 2 งานวิศวกรรม 3 การจัดการทั่วไป

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
18 . Supervisor QC
1. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา, ผู้บริหาร 2. บริหารงานด้านระบบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ 3. วางแผน, ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพสินค้า 4. ...

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ควบคุมและวางแผนการผลิตในส่วนงาน เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนการผลิต 2. ดูแลและควบคุมกำลังคนในแผนกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. ควบคุมดูแลระบบการผลิต และพนักงานให้เป็นไปตามข้อก...

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
1. ควบคุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. วางแผน PM เครื่องจักร 3. ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 4. จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
 พบ 210 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ