JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 205 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Regulation Update Staff
1. ประสานงานกับองค์การอาหารและยา (อย.) 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศ (ส่งออกสินค้า) 3. จัดทำเอกสารกฏหมายด้านอาหารของต่างประเทศ 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งระบบ 2. ให้ความรู้ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน 3.ดูแลเอกสารพนักงานแรงงานต่างด้าว 4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 5. ดำเนินการเรื่องสวัสดิการให้กับพนัก...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานลำลูกกา (คลอง 9)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร อุปกรณ์ต่าง ๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้นับมอบหมาย

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนงานสรรหา) ประจำโรงงานลำลูกกา
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามอัตรากำลังคนที่บริษัทกำหนด - ดูแลรับผิดชอบ งานด้านฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -ดูแล Website และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา -...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
5 . ผช.ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติการภายในองค์กร - รับผิดชอบการวางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท - ควบคุมและดำเนินการตรวจสอบภายใน เสนอแนะบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ(Sales Executive)
- การเปิดการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ ตามเป้าหมาย - รับผิดชอบดูแล/ติดตาม ให้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของบริษัท - ติดต่อประสานงานการขาย ช่วยลูกค้าหาทางแก้ปัญหาต่...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกผลิตอาหาร (Production Control) มีประสบการณ์ด้านGMP&HACCPรับสมัครด่วน !
1.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรายวัน/รายเดือน 2.คำนวณผลการผลิตประจำวัน 3.ประสิทธิภาพของสายการผลิต 4.ความขัดข้องต่างๆในการผลิต 5.การใช้วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 6.ปรับป...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
20 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนก Graphic Design ออกแบบอาหารญี่ปุ่น (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล ทาง Line ,Facebook ฯลฯ 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ โปสเตอร์ Banner ใบปลิว อื่นๆ 3.มีความ...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบอาหาร ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และออกใบส่งซื้อ (Purchase Order: P/O) เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงการจัดซื้อกับผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 3. จัดทำตารางการสั่งซื้อวั...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 19,000 บาท
20 มิ.ย. 62
10 . พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (พื้นที่ปทุมธานี)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
11 . PM Specialist
1. Coordinates with Machine and Facility engineers to establish / improve the Preventive Maintenance check sheet by on fact to get more effectiveness. 2.Well know how to make common specification fo...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
12 . ช่างไฟฟ้าและเดินสาย LAN
-เดินสาย LAN ของระบบคอมพิวเตอร์ -ติดตั้ง ตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์(นพวงศ์,โรจนะ)
- จัดเก็บสินค้าตามจุดที่กำหนดภายในคลังสินค้า - ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล บำรุงรักษา รถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ประจำโรงงานนพวงศ์ 2 ตำแหน่ง , ประจำโรงงานโรจนะ 1 ตำแหน่ง

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
- ตรวจสอบความถูกต้อง การรับ-ตัดจ่ายให้ถูกต้อง - ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานของพนักงานในการรับ,จัดเก็บ,จัดส่งให้ถูกต้อง - จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
15 . Sap Officer รับสมัครด่วน !
- ดูแล และพัฒนา ABAP ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย(Programmer SAP) - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าประกันคุณภาพ (ตรวจรับวัตถุดิบ)
- ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์ - ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต - ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต - รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้งาน ป้ายชี้บ่งและประวัติการสอบเที...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
17 . MIT MEMBER (พนักงานพัฒนาร้านค้า )
รับผิดชอบงานส่งเสริมการขายในด้านการพัฒนาร้านค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขาย และจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายในร้านค้าเพื่อกระตุ้นการบริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษเพ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท
20 มิ.ย. 62
18 . ช่างเทคนิค (ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงโรงงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินของบริษัท

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานรังสิต คลอง13 ด่วนมาก
-รับผิดชอบในด้านซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM.) การบำรุงรักษาตามสภาพของโรงงาน -จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารรายงานต่าง ๆ , แปลข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฝ่าย ฯ เพื่อใช้อ้างอิงและปฏิบ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
20 . ช่างเทคนิคในไลน์ผลิต ประจำโรงงานปทุมธานี
-รับผิดชอบงานเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่อง เพื่อให้ผลิตสินค้าได้ -ดูแล รักษาเครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินของบริษัท -ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
 พบ 205 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ