JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 209 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายแฟรนไชส์
1.สรรหาลูกค้าแฟรนไชส์ 2.ให้ข้อมูล รายละเอียดแฟรนไชส์กับลูกค้าที่จนใจ 3.วิเคราะห์ทำเล การเปิดสาขาของลูกค้า และหาพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอลูกค้า 4.ทำสัญญารวมถึงการต่อสัญญาลูกค้าแฟรนไชส์ 5.งานอื่นๆ ที...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(งานก่อสร้าง)
จัดซื้อจัดหาวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ตรวตสอบเช็ค ราคาวัสดุเปรียบเที่ยบราคาและประสานงานติดต่อกับฝ่ายหน้างานหรือร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว จัดทำเงินเดือนพนักงานก่อสร้างเป็นเงินสด 2ครั้งต่อเดือน (วันที่1แ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทิ
20 ส.ค. 62
4 . พนักงานประจำร้านกาแฟสดรับสมัครด่วน !
1. ชงกาแฟสด ( ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ) 2. เก็บเงินและบริการลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอรินา
2 อัตรา
19 ส.ค. 62
5 . MIT MEMBER (พนักงานพัฒนาร้านค้า )
รับผิดชอบงานส่งเสริมการขายในด้านการพัฒนาร้านค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขาย และจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายในร้านค้าเพื่อกระตุ้นการบริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษเพ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท
19 ส.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานรังสิต คลอง13 ด่วนมาก
-รับผิดชอบในด้านซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM.) การบำรุงรักษาตามสภาพของโรงงาน -จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารรายงานต่าง ๆ , แปลข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฝ่าย ฯ เพื่อใช้อ้างอิงและปฏิบ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (เน้นงานกลึง) ประจำโรงงานปทุมธานี
- รับผิดชอบจัดเตรียมเครื่องจักร และควบคุมการเดินเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
8 . บรรณารักษ์ (จีน) รับสมัครด่วน !
จัดเก็บ,จัดหา,คัดเลือก,วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู่ประเภทเอกสาร,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อโสตทัศน์,รูปภาพและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดัชนีวารสารฐานข้อมูลระบบเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บ ควบคุมการเบิกจ่ายและท...

บริษัท จอมธนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
19 ส.ค. 62
9 . Beverage Production & Quality Control
1.วางแผนคุณภาพและร่วมควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพความต้องการสินค้าที่ได้จากลูกค้าและฝ่ายขาย 2.ร่วมวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตและงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผนควบคุมการตั้งค่...

Fruita Natural Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
10 . R&D Beverage Supervisor (Products&Process Development)รับสมัครด่วน !
1. Beverage Business & Products Development with International & Domestic Clients : พัฒนาโครงการทางธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ ร่วมกับคู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ 2. Project Management : สื่อสาร ประสานงาน บริห...

Fruita Natural Co.,Ltd.
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
11 . นักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย SHE
งานด้านพลังงาน ความปลอดภัย สิ่งเเวดล้อม

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
19 ส.ค. 62
12 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
- ขับและดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของบริษัท - ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ภายในสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค - ดูแลงานส่วนกลางของสำนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
13 . ผจก.แผนกบุคคลและธุรการ
- วางแผนด้านการสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน และกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน - วางแผนการพัฒนาฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ สนญ.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร รับสมัครด่วน !
- ดูแลร้านอาหารในด้านบริการ - ร่วมสร้างแผนกลยุทธ์ - ตารางการทำงาน - การวางตัวบุคคล - ดูแลผลการปฎิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา รักษามาตรฐานของร้าน - ประสานงานกับส่วนต่างๆและผู้ที่มาติดต่อกับ...

บริษัท เอสเคเอฟ คิวซีน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
- สรรหา, คัดเลือก และว่าจ้าง ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร - จัดทำและรายงานผลแผนอัตรากำลังคน - ทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่ และอบรมปฐมนิเทศพนักงานเข้างานใหม่ - ดูแลการปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงา...

บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ส.ค. 62
16 . Leader Chef (หัวหน้าพ่อครัว) / Leader ผลิต
• ควบคุมคุณภาพของอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร เตรียมและปรุงอาหาร • งานบริหารวัตถุดิบ ควบคุมสต็อคและการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง • บริหารจัดการระบบ และบุคลากรภายในแผ...

บริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ส.ค. 62
17 . Sales Admin (ธุรการฝ่ายขาย)
-ดูแลลูกค้าและประสานงานขายทางโทรศัพท์ -ดูแลเอกสารที่เกียวข้องในงานขาย -ตรวจสอบ ใบสั่งซื้อ -ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
18 . Sales & Marketing Mangerรับสมัครด่วน !
Job Descriptions To help us meet our customer acquisition and revenue growth targets by keeping our company competitive and innovative Responsible for maximizing our sales team potential, crafting...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ&ธุรการ
-หาแหล่งวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบต่างๆให้ไม่ขัดต่อนโยบายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก -จัดทำใบสั่งซื้อ ( purchase Order ) -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย ...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงงาน
19 ส.ค. 62
20 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ดูแลการผลิตให้ไลน์ผลิตดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 3.ควบคุมการลดของเสียและโอที 4.จัดทำเอกสารยอดผลิต 5.สามารถทำงาน จันทร์ - เสาร์ เข้างาน 8.00น.-17.00น.

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
 พบ 209 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ