JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 204 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Officerรับสมัครด่วน !
1. กำหนดและจัดทำ Spec ของวัตถุดิบรับเข้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 2. กรณี Suppliers เจ้าใหม่ ทำหน้าที่ประสานงานการขึ้นทะเบียน AVL โดยเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารด้านคุณภาพและผลทดสอบคุณภาพของสินค้า 3...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
2 . พนักงานควบคุมระบบ Boilerรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. รับ-ส่งกะและบันทึกข้อมูลการเดินเครื่องจักรประจำวัน 3. ควบคุมและลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าเก็บในสถานที่เก็บเชื้อเพลิง 4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
6 อัตรา
20 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้างานการผลิตรับสมัครด่วน !
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูเเลการผลิตให้ได้เป้าหมายที่กำหนด 2.ปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์ รวมถึงปรับตั้งค่าต่างๆ สำหรับการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3.ควบคุมเอกสารในการผลิตได้อย่างถูกต้อง ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติ และ บริหารงานวิจัยดำเนินนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ และ งานวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยีและข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3.วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการทด...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62
5 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด - ควบคุมระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ถอดแบบงานก่อสร้าง, ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
6 . Sr. Internal Auditorรับสมัครด่วน !
Setup and implement method and tools for production cost controlling and inventory controlling. Contribute update standard costs in the system that use for comparing actual costs for inaccuracies. Inv...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
7 . QMS Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผน/ ติดตามการขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนรายการ CAR/ PAR ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอ MR ปิดประเด็นตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุปรายงานการติดตาม KPI และรวบรวมผลการดำเนินงานตาม Action Plan - ต...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
8 . พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (QC Operator)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงาน

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เริ่มต้น 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที)
20 มิ.ย. 62
9 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลเครื่องจักร ตามกระบวนการผลิต - จดบันทึก ตรวจสอบ และดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ผลิตสินค้าตามแผนงานการผลิตประจำวัน - รักษาความสะอาดในพื้นที่และขบวนการผลิต - ดูแลบำรุงรักษา...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมขั้นต่ำมากกว่า 10,000 บาท/ เดือน (ยังไม่รวมโอที)
20 มิ.ย. 62
10 . ช่างไฟฟ้า (งานติดตั้ง)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งตู้ไฟตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า - ติดตั้งรางเดินสายไฟ ท่อไฟ สายไฟ - ติดตั้งระบบแสงสว่าง รวมถึงงานติดตั้งของหน่วยเครื่องมือวัดและควบคุม - เชื่อมติดตั้งซัพพอร์ต รางไฟ ท่อไฟ - ติดตั้งอุปกรณ์กราวด...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
11 . พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (พื้นที่ปทุมธานี)
- ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ต...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
12 . Production Supervisor-Cake&Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบปฏิบัติงานวางแผน ควบคุมการผลิตสินค้าแผนกBakery ให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งมอบให้ทันเวลาตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพียงพอกับยอดผลิต 1.รับผิดชอบในวางแผน,การเตรียมการผลิตสินค้าตามมาตรฐ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
13 . Warehouse Leader (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
ควบคุมการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ภาชนะหมุนเวียน และสินค้าสำเร็จรูปให้ตรงตามระบบการบริหารจัดการคลัง และระบบSAP 2) ควบคุมและตรวจสอบการใช้งานรถยก(Forklift)...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
14 . Management System Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
งานบริหารระบบคุณภาพ (Management System) 1. จัดเตรียม, ควบคุมเอกสาร และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามข้อกำหนด 2. ดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร พร้อมทั้ง...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
15 . IT Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
- งานด้าน IT Support - รับแจ้งดูแลแก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง - แนะนำแก้ไขปัญหาด้านการใช้ซอฟแวร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office / Mail / POS / Internet ให้กับผู้ใช...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
16 . Chemistry Laboratory Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และตัวอย่างอื่นๆทางด้านเคมี -จัดเตรียมควบคุมการใช้งาน เครื่องมืออุปกรณ์ สารเคมีและอาหารเลื้ยงเชื้อ ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
17 . QA Officer (Co-Packer) ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
•รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานให้ข้อมูลกับลูกค้าและเป็นตัวแทนรับข้อมูลหรือข้อกำหนดลูกค้ามาสื่อสารกับทีมงานภายใน •ดำเนินการเตรียมความพร้อม ติดต่อประสานงาน เพื่อรับการตรวจประเมินจากลูกค้า •ควบคุมกระบว...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
18 . Planning Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามแผนผลิตตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้มีวัตถุดิ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าพนักงานขายหน่วยรถ (สาขาปทุมธานี)
-รับผิดชอบทีมงานขายในเขตของตนเอง ให้สามารถมียอดขาย การกระจายสินค้า การจัดเรียงจัดโชว์ เป็นไปตามมาตราฐาน และเป้าหมายที่กำหนด -พัฒนาความรู้และทักษะของทีมงานขายหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เดอเบล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
20 มิ.ย. 62
20 . Regulation Update Staff
1. ประสานงานกับองค์การอาหารและยา (อย.) 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศ (ส่งออกสินค้า) 3. จัดทำเอกสารกฏหมายด้านอาหารของต่างประเทศ 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 204 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ