JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 238 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายขาย
-เช็ดยอดขาย, ตรวจสอบโปรโมชั่นสินค้า, ประสานงานในแผนก -ใช้โปรแกรม Photoshop ในการส่งเสริมการขาย -ตอบคำถามและให้คำปรึกษาทางเพจ Facebook ของบริษัท -ตามคำถามและให้คำปรึกษาทาง Line ของบริษัท -แจ้งโปรโม...

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
-วางแผนการจัดการคลังสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ -ตรวจสอบการปฎิบัติงานคลังสินค้า -ดูแลการจัดเก็บสินค้า / การจ่าย -ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าตามระบบ FIFO -กำกับดูแลการทำรายงานสินค้ารับเข้า / สินค้าจ่าย

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
23 มี.ค. 62
3 . หัวหน้างานผลิตอาหารรับสมัครด่วน !
-ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา -วางแผนงานให้สอดคล้องกับการผลิต -ควบคุม Productivity ให้ได้ตามที่กำหนด

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆในโรงงาน และเครื่องจักร ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนการทำงานการบำรุงรักษาแบบวันต่อวัน - การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษาทั้งหมด - ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นปร...

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (PC) รับสมัครด่วน !
-งานโปรโมชั่นลูกค้า จัดบูธทดลองชิมตามห้างสรรพสินค้า -แนะนำสินค้า -โปรโมทสินค้า

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 62
6 . จันทร์ 25 มีนาคม สมัคร+สัมภาษณ์ ทันที!! วุฒิ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม
รับสมัคร พนักงานควบคุมเครื่องจักร วุฒิ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา สมัครและสัมภาษณ์ทันที จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น.

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
10 อัตรา
23 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (โรงงานรังสิต)
1. ติดตามและทบทวนเอกสารระบบ GMP, HACCP 2. ตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ GMP, HACCP, ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร 3. ติดตามแก้ไข CAR/PAR 4. ติดตามเอกสาร Management of change 5. อบรมระบบ GMP, HACCP ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน NA
23 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง (โรงงานรังสิต)
- วิเคราะห์ บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง สินค้าส่งเสริมการขาย - เก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก เกี่ยวกับการรับ-จ่ายสินค้าทั้งหมด

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
23 มี.ค. 62
9 . พนักงานรับจ่าย 2 (รับจ่าย+ขับรถยก) (โรงงานรังสิต)
- ตรวจเช็คการรับ การเบิก-จ่าย วัตถุดิบ บบรจุภัณฑ์ สารเคมี และควบคุมการจัดเก็บ - บันทึกยอดรับ - จ่ายในระบบ SAP ให้ถูกต้องตรงตามจริง

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
23 มี.ค. 62
10 . พนักงานประกันคุณภาพ (ม.6 วิทย์-คณิต) (โรงงานรังสิต)
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
23 มี.ค. 62
11 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (โรงงานรังสิต)
- ทำงานในโรงงานผลิต - ควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
10 อัตรา
23 มี.ค. 62
12 . ธุรการฝ่ายผลิต
รายละเอียดของงาน - บันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่ายผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
23 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและดูแลงานบุคคลทั้งระบบ 1.จัดทำค่าแรงพนักงานด้วยระบบโปรแกรม B-Plus (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2.มีความรู้เกี่ยวกับการต่อเอกสารแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 3.งานด้าน...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่เปิดบิล/วางบิล ลูกค้า
ดูแลลูกค้าและประสานงานขายทางโทรศัพท์ ดูแลเอกสารที่เกียวข้องในงานขาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เปิดบิล จัดทำเอกสารวางบิล เช็คยอดเงินเข้าในบัญชีบริษัท

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
15 . Sales Admin
-ดูแลลูกค้าและประสานงานขายทางโทรศัพท์ -ดูแลเอกสารที่เกียวข้องในงานขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
16 . QC ไลน์ผลิต
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้อยู่ในกฏระเบียบของโรงงาน - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ GMP และ HACCP - ควบคุมดูแลในส่วนงานคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานของโรงงานและลูกค้า - เขียนรายงานการควบคุมคุณภาพได้เป็น...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าการขายที่ได้รับ 2. จัดทำเอกสารการเข้าพบลูกค้าในแต่ละสัปดาห์ 3. จัดทำใบเสนอราคาในแต่ละวันและติดตามผล 4.ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า 5.วา...

บริษัท อร่อยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+++ (ตามความสามารถและประสบการณ์)
23 มี.ค. 62
18 . พนักงานขับรถห้องเย็น
- จัดส่งสินค้าและวิ่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเขตกรุงเทพ และ เขตปริมณฑล - อาจจะมีส่งของต่างจังหวัดบ้าง เป็นครั้งคราว

บริษัท อร่อยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,500 บาท
23 มี.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.วางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานประจำเดือนและไตรมาส 2.ในระหว่างการจัดซื้อ ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.ควบคุมแผนการส่งมอบสินค้าแ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(งานก่อสร้าง)
จัดซื้อจัดหาวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ตรวตสอบเช็ค ราคาวัสดุเปรียบเที่ยบราคาและประสานงานติดต่อกับฝ่ายหน้างานหรือร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว จัดทำเงินเดือนพนักงานก่อสร้างเป็นเงินสด 2ครั้งต่อเดือน (วันที่1แ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทิ
23 มี.ค. 62
 พบ 238 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ