JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่โลหะวิทยา
1. ทำการวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยาของอลูมิเนียมบิลเลต เช่น โครงสร้างโลหะวิทยา 2. เตรียมข้อมูลวิชาการ ตลอดจนทำ Presentration ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายขาย 3. จัดทำรายงานสรุปเหตุผลกรณีผลิตภัณฑ์...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
2 . พนักงานขาย / Sales
พบลูกค้าต่างจังหวัด หายอดขายเข้าบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท ยูเนียนสตีล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000 + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมันรถ + โบนัส
24 ก.ค. 62
3 . ฝ่ายผลิต+ช่างเชื่อม
-ใช้เครื่องจักรในการผลิตแผ่นเมทัลชีท ยกของ งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) -งานเชื่อมต่างๆ สามารถทำงานบนที่สูงได้

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
24 ก.ค. 62
4 . แม่บ้าน
งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
24 ก.ค. 62
5 . ฝ่ายสโตร์
1.จัดสินค้าตามรายการ 2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
24 ก.ค. 62

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
24 ก.ค. 62
7 . พนักงานขายหน้าร้าน
1.ต้อนรับลูกค้า ขายและแนะนำสินค้า 2.ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้แก้ลูกค้า 3.ติดตามและเข้าใจการส่งเสริมการขาย ของบริษัท เพื่อเสนอขายสินค้า สามารถอธิบายได้ชัดเจน 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
24 ก.ค. 62
8 . Supervisor / Production control
- Promote Safety & 5S Activity - Communication Sales & Technicians - Management schedul - Management man power - Management the raw material - Control the document for production - Report on Dai...

บริษัท ซีวาย ฮาร์ดโครม (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000/Month ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
9 . Technician
1. ทดสอบเครีอง Incircuit Tester ก่อนส่งงานให้ลูกค้า 2. ติดตั้งครื่อง Incircuit Tester ที่โรงงานของลูกคำ 3. service ลูกค้า

Akari (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 ก.ค. 62
10 . ช่างเทคนิค
- ประกอบงานโครงสร้าง Aluminum Profile - ติดตั้งโครงสร้างที่ Site งานลูกค้า - คุมงานให้เสร็จตาม plan - ใช้เครื่องจักร Laser Cut, CNC, เครื่องตัด Aluminum Profile

Akari (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
24 ก.ค. 62
11 . เขียนแบบ/ Design
- เขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ - ดูหน้างานลูกค้า - สั่งทีมผลิตขึ้นงานตามแบบ - ทำงานเป็นระเบียบแบบแผน - Planning วางแผนและติดตามงานอย่างเป็นระบบ

Akari (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
1.รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ 2.บริหารจัดการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน จัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในบริษัทฯ 3.บังคับใช้ก...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
13 . วิศวกรงานเชื่อม
-Inspect & Improvement งานเชื่อม - Verifyช่างเชื่อมในโรงงาน

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
-วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ -ควบคุมและติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผน -ให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานซ่อม...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
15 . วิศวกรการตลาด
ประเมินราคาขาย ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่งานซ่อมสร้าง
-ดูแลงานก่อสร้างและงานต่อเติมอาคารภายในบริเวณโรงงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
17 . ช่างกลโรงงาน
ติดตามงานซ่อมและบริการสำหรับเครื่องจักรตามคำสั่งงานของสายการผลิต ติดตามงาน PM สำหรับเครื่องจักรในฐานะที่เป็นส่วนซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
18 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อไปปฏิบัติงานภายนอกและติดต่องาน - วางบิลและรับเช็ค ในส่วนของงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 62
19 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี - มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• เเนะนำขายสินค้าประจำออฟฟิต • ช่วยทำใบเสนอราคา เอกสารการขาย • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี. เมทัลชีท
1 อัตรา
เงินเดือน 13,500 -15,000
24 ก.ค. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ