JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
1.รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ 2.บริหารจัดการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน จัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในบริษัทฯ 3.บังคับใช้ก...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
2 . Project Engineer(งานสร้างเครื่องจักร/Conveyor)
1.รับข้อมูลจากลูกค้าและฝ่ายขายเพื่อออกแบบและวางแผนการทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 2.ออกแบบหลักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อนำเสนอ 3.ประเมินราคต้นทุนเครื่องจักร 4.วางแผนและควบคุมโครงการงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . Sales Representative
1. นำเสนอ ข้อมูล สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2. เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ และปิดการขายสินค้า 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อติดตามงานของลูกค้า 4. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบ 5. สร้าง...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหา ว่าจ้าง ดูแลสวัสดิการพนักงาน - มีความรู้เรื่องการจัดการแรงงานต่างด้าว ข้อกฎหมายต่างๆ - ควบคุมและกำกับอัตรากำลังคนในแต่ละตำแหน่งงาน - มีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์ และการจัดการในองค์ก...

บริษัท บุญเจริญวิศวกรรมโลหะ (2001) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
19 ก.ค. 62
5 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- งานบัญชีทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 - จัดทำรายละเอียดประกอบงบ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บุญเจริญวิศวกรรมโลหะ (2001) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่โลหะวิทยา
1. ทำการวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยาของอลูมิเนียมบิลเลต เช่น โครงสร้างโลหะวิทยา 2. เตรียมข้อมูลวิชาการ ตลอดจนทำ Presentration ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายขาย 3. จัดทำรายงานสรุปเหตุผลกรณีผลิตภัณฑ์...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . พนักงานขาย / Sales
พบลูกค้าต่างจังหวัด หายอดขายเข้าบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท ยูเนียนสตีล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000 + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมันรถ + โบนัส
19 ก.ค. 62
8 . ช่างเชื่อม-ประกอบ(งานเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเชื่อมตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกผลรายงานการเชื่อมประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด เรียบร้อย และเหมาะสมในการทำงาน

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ก.ค. 62
9 . Draftman/วิศวกรเขียนแบบ/ออกแบบเครื่องกล/เขียนแบบเครื่องกล
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. รับผิดชอบงานตามแผนการออกแบบ 3. รายงานผลการออกแบบประจำเดือน 4. เก็บบันทึกแบบให้การสืบค้นและการเรียกใช้งานง่าย 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
Draftman 3 อัตรา /วิศวกรรม2 อัตรา เขียนแบบ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
10 . ช่างกลโรงงาน
ติดตามงานซ่อมและบริการสำหรับเครื่องจักรตามคำสั่งงานของสายการผลิต ติดตามงาน PM สำหรับเครื่องจักรในฐานะที่เป็นส่วนซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อไปปฏิบัติงานภายนอกและติดต่องาน - วางบิลและรับเช็ค ในส่วนของงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
12 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี - มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
13 . ช่างเทคนิค
ตรวจสอบเครื่องจักรนำเข้า,ผลิตงานตัวอย่างให้ลูกค้า

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท หรือตามวุฒิและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่QA
ตรวจสอบสินค้านำเข้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินต้า
รับ - จ่ายสินค้า คีย์งานรับ - จ่าย ทำบัญชีควบคุมสินค้าที่รับ - จ่าย

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
16 . ช่าง CNC Latheรับสมัครด่วน !
- Operate เครื่อง Lathe - ปฏิบัติหน้าที่ ผลิตงานให้ได้ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
17 . CNC Machinesรับสมัครด่วน !
- คุมเครื่อง CNC และเครื่อง CNC Lathe - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
18 . QA Inspector รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
19 . Technician
1. ทดสอบเครีอง Incircuit Tester ก่อนส่งงานให้ลูกค้า 2. ติดตั้งครื่อง Incircuit Tester ที่โรงงานของลูกคำ 3. service ลูกค้า

Akari (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000หรือตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
20 . ฝ่ายผลิต+ช่างเชื่อม
-ใช้เครื่องจักรในการผลิตแผ่นเมทัลชีท ยกของ งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) -งานเชื่อมต่างๆ สามารถทำงานบนที่สูงได้

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
19 ก.ค. 62
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ