JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
1.ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กร งานพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากร 2.สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรบ และสรุปผลการสำรวจ 3.ดำเนินการบันทึกข้อมูลและทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 4.จัดเตรียมความพร้อม และบริหารโคร...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ค. 62
2 . ช่างเทคนิค
- ประกอบงานโครงสร้าง Aluminum Profile - ติดตั้งโครงสร้างที่ Site งานลูกค้า - คุมงานให้เสร็จตาม plan - ใช้เครื่องจักร Laser Cut, CNC, เครื่องตัด Aluminum Profile

Akari (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
18 ก.ค. 62
3 . เขียนแบบ/ Design
- เขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ - ดูหน้างานลูกค้า - สั่งทีมผลิตขึ้นงานตามแบบ - ทำงานเป็นระเบียบแบบแผน - Planning วางแผนและติดตามงานอย่างเป็นระบบ

Akari (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
18 ก.ค. 62
4 . ช่างกลโรงงาน
ติดตามงานซ่อมและบริการสำหรับเครื่องจักรตามคำสั่งงานของสายการผลิต ติดตามงาน PM สำหรับเครื่องจักรในฐานะที่เป็นส่วนซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
5 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อไปปฏิบัติงานภายนอกและติดต่องาน - วางบิลและรับเช็ค ในส่วนของงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
6 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี - มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงาน / Work Permit 2.จัดทำเอกสาร / ติดตามเอกสาร Incident หรือเอกสารต่างๆ 3.ตรวจสอบสารเสพติด (ยาบ้า) และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ 4.ร่วมสอบสวน...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
8 . วิศวกรขาย
1. ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าพบนำเสนอ 2. ทำตารางรายสัปดาห์ การเข้าพบลูกค้า /ส่งหัวหน้าฝ่าย 2. ทำรายงาน Report /หลังการเข้าพบลูกค้า 3. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ...

บริษัท พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
9 . พนักงานขาย / Sales
พบลูกค้าต่างจังหวัด หายอดขายเข้าบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท ยูเนียนสตีล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000 + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมันรถ + โบนัส
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่โลหะวิทยา
1. ทำการวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยาของอลูมิเนียมบิลเลต เช่น โครงสร้างโลหะวิทยา 2. เตรียมข้อมูลวิชาการ ตลอดจนทำ Presentration ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายขาย 3. จัดทำรายงานสรุปเหตุผลกรณีผลิตภัณฑ์...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
11 . CNC Programmerรับสมัครด่วน !
1.The CNC Programmer is responsible for the writing and maintaining of NC programs for CNC machines, such as lathes, Mills machines. The CNC programmer is also responsible for the creation and maintai...

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
18 ก.ค. 62
12 . ช่าง CNC Latheรับสมัครด่วน !
- Operate เครื่อง Lathe - ปฏิบัติหน้าที่ ผลิตงานให้ได้ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
13 . CNC Machinesรับสมัครด่วน !
- คุมเครื่อง CNC และเครื่อง CNC Lathe - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
14 . Production Foreman (Packing)
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
15 . Purchasing Manager
1. Purchasing System 2. Store System 3. Coordinate to Head office (Japan) 4. Other Jobs

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
16 . Cost Engineerรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบเสนอราคา - โครงสร้างผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
17 . ช่างเทคนิค
ปฏิบัติประจำแผนกวิศวกรรมการผลิต

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อทั่วไป - งานสรรหาและจัดจ้าง

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
19 . Project Engineer(งานสร้างเครื่องจักร/Conveyor)
1.รับข้อมูลจากลูกค้าและฝ่ายขายเพื่อออกแบบและวางแผนการทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 2.ออกแบบหลักการทำงานของเครื่องจักรเพื่อนำเสนอ 3.ประเมินราคต้นทุนเครื่องจักร 4.วางแผนและควบคุมโครงการงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
20 . Sales Representative
1. นำเสนอ ข้อมูล สินค้าและบริการของบริษัทฯ 2. เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ และปิดการขายสินค้า 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อติดตามงานของลูกค้า 4. รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาให้ผู้บริหารรับทราบ 5. สร้าง...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ