JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนควบคุมงานฝ่ายผลิต
ควบคุมงานฝ่ายผลิตในโรงงาน/วางแผนการผลิต/ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินโนเวชั่นเทค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
21 ส.ค. 62
2 . ล่ามภาษาจีน / เลขานุการ (Secretary)
- วางแผนงานและบริหารงานด้านเลขานุการ ตารางนัดหมายการประชุมผู้บริหาร,บริหารเวลานัดหมายของ MD และวางระบบเอกสารเข้า-ออก ภายในสำนักงานกรรมการ และรายงานโดยตรงกับกรรมการผู้จัดการ - ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสรรหา
-ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนก เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม -กำหนดวัตถุประสงค์เนื้อหา และขอบเขตองการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด -ติดต่อวิทยากรและบริษัท...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
4 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อไปปฏิบัติงานภายนอกและติดต่องาน - วางบิลและรับเช็ค ในส่วนของงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
5 . พนักงานฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
1.ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กร งานพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากร 2.สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรบ และสรุปผลการสำรวจ 3.ดำเนินการบันทึกข้อมูลและทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 4.จัดเตรียมความพร้อม และบริหารโคร...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
6 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วย 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา ...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
21 ส.ค. 62

บริษัท วาย.พี.เค. อะโนไดซ์ ออนเซอร์วีส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18.000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
8 . พนังงานขับรถเทเลอร์
ขับรถขนส่งสินค้า ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
21 ส.ค. 62
9 . ช่างเชื่อม,ช่างติดตั้ง
-ใช้เครื่องจักรในการผลิตแผ่นเมทัลชีท ยกของ งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) -งานเชื่อมต่างๆ เชื่อมเหล้กทุกประเภท

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
21 ส.ค. 62
10 . แม่บ้าน
งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
21 ส.ค. 62

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
21 ส.ค. 62
12 . พนักงานขายหน้าร้าน
1.ต้อนรับลูกค้า ขายและแนะนำสินค้า 2.ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้แก้ลูกค้า 3.ติดตามและเข้าใจการส่งเสริมการขาย ของบริษัท เพื่อเสนอขายสินค้า สามารถอธิบายได้ชัดเจน 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
21 ส.ค. 62
13 . ช่าง CNC Latheรับสมัครด่วน !
- Operate เครื่อง Lathe - ปฏิบัติหน้าที่ ผลิตงานให้ได้ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
14 . CNC Machinesรับสมัครด่วน !
- คุมเครื่อง CNC และเครื่อง CNC Lathe - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
15 . ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างกลึงรับสมัครด่วน !
ช่างไฟฟ้า • ทำการติดตั้งและแก้ไขประกอบดัดแปลง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน • ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน • ติดตั้ง...

Nikkei Siam Aluminium Limited (บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนประจำวัน 2. ตรวจเช็คเครื่องจักรตามแผน 3. ตรวจเช็คเครื่องบำบัดอากาศ 4. แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเมื่อเครื่องจักรชำรุด 5. ตรวจสอบเครื่องจักรในโรงงานให้พร้อมใช้งานได้ตลอ...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
17 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการทำงานให้สอดคล้องในทุกกระบวนการในระบบบริหารงานด้านคุณภาพ 2.ควบคุมกระบวนการตรวจประเมินภายในและภายนอก 3.สรุปรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บบันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 4.จัดทำข้อมูลแสดงผลการดำเ...

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
18 . Sale Regulatorรับสมัครด่วน !
-รวบรวม จัดทำและปรับปรุงข้อมูลยอดการขายและการส่งมอบลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ -ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
19 . หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/Facilityรับสมัครด่วน !
-งานระบบ -Facility โรงงาน -Pm เครื่องจักร -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
20 . Draftsman (Sheet metal) (ลาดหลุมแก้ว ปทุม)
- Make detail drawing of metal sheet fabrication. - Make Assembly drawing - Make detail part drawing and transfer to fabrication department - Get feedback from project department for design impro...

บริษัท ไทยพอลลูเทค แมชชินเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 THB
21 ส.ค. 62
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ