JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างกลโรงงาน
ติดตามงานซ่อมและบริการสำหรับเครื่องจักรตามคำสั่งงานของสายการผลิต ติดตามงาน PM สำหรับเครื่องจักรในฐานะที่เป็นส่วนซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
2 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อไปปฏิบัติงานภายนอกและติดต่องาน - วางบิลและรับเช็ค ในส่วนของงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
3 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
-รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี - มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ทำการออกสูตรการผลิตประจำวัน 2. คำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับแผนการผลิต 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4. สุ่มตรวจคุณภาพค่าทางเคมีของวัตถุดิบที่ผิดปกติ 5. ทำการตรวจสอบคุ...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
-วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ -ควบคุมและติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามแผน -ให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานซ่อม...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
6 . ช่างเทคนิค
ตรวจสอบเครื่องจักรนำเข้า,ผลิตงานตัวอย่างให้ลูกค้า

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท หรือตามวุฒิและประสบการณ์
15 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่QA
ตรวจสอบสินค้านำเข้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 ก.ค. 62
8 . ธุรการสโตร์ (สาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- ทำด้านเอกสารเกี่ยวกับสต็อกสินค้า - เช็คสต็อกสินค้า - จัดสินค้าให้แต่ละหน่วยงาน - ลงสินค้าที่ร้านมาส่งให้

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
15 ก.ค. 62
9 . ช่างเทคนิค
- ประกอบงานโครงสร้าง Aluminum Profile - ติดตั้งโครงสร้างที่ Site งานลูกค้า - คุมงานให้เสร็จตาม plan - ใช้เครื่องจักร Laser Cut, CNC, เครื่องตัด Aluminum Profile

Akari (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
15 ก.ค. 62
10 . Project Design
- เขียนแบบตามที่ลูกค้าต้องการ - ดูหน้างานลูกค้า - สั่งทีมผลิตขึ้นงานตามแบบ - ทำงานเป็นระเบียบแบบแผน - Planning วางแผนและติดตามงานอย่างเป็นระบบ

Akari (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
15 ก.ค. 62
11 . วิศวกรขาย
1. ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าพบนำเสนอ 2. ทำตารางรายสัปดาห์ การเข้าพบลูกค้า /ส่งหัวหน้าฝ่าย 2. ทำรายงาน Report /หลังการเข้าพบลูกค้า 3. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ...

บริษัท พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62

บริษัท วาย.พี.เค. อะโนไดซ์ ออนเซอร์วีส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18.000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
1.รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ 2.บริหารจัดการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน จัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในบริษัทฯ 3.บังคับใช้ก...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
14 . วิศวกรงานเชื่อม
-Inspect & Improvement งานเชื่อม - Verifyช่างเชื่อมในโรงงาน

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
15 . วิศวกรการตลาด
ประเมินราคาขาย ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่งานซ่อมสร้าง
-ดูแลงานก่อสร้างและงานต่อเติมอาคารภายในบริเวณโรงงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
17 . ฝ่ายผลิต+ช่างเชื่อม
-ใช้เครื่องจักรในการผลิตแผ่นเมทัลชีท ยกของ งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ฝ่ายผลิต) -งานเชื่อมต่างๆ สามารถทำงานบนที่สูงได้

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
15 ก.ค. 62
18 . แม่บ้าน
งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
15 ก.ค. 62
19 . ฝ่ายสโตร์
1.จัดสินค้าตามรายการ 2.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
15 ก.ค. 62

บริษัท เอ็ม-เฮ้าส์ เมทัลชีท แอนด์ รูฟฟิ่ง จำกัด ( สาขาปทุมธานี )
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
15 ก.ค. 62
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ