JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยทรัพย์สิน
- รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย, โอนย้าย และการยืม ทรัพย์สิน ตลอดจนรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง - สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์...

บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
-วางแผนงบประมาณประจำปีส่วนงานวิศวกรรม -บริหารจัดการงานติดตั้งระบบ M&E -วางแผนงานระบบวิศวกรรม Preventive Maintenance -วางแผนงานจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมา -ดูแลงานด้านพลักงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
3 . พยาบาลวิชาชีพ ER, ICU,OPD,IPD
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
4 . พนักงานเสิร์ฟ / สจ๊วต/ แม่บ้าน
ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ / สจ็วต / แม่บ้าน 1.ทำความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ์ต่างๆของแผนกให้สะอาด พร้อมใช้งาน 2.ทำความสะอาดภาชนะติดเชื้อต่างๆตามมาตรฐานที่หัวหน้างานกำหนดให้ 3.จัดทำสต๊อค อุปกรณ์และเครื่องมือเ...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด
-ประสานงานจัดทำ Co-Branding หรือ Co-Promotion กับธุรกิจเป้าหมาย -ประสานงานกับองค์กรต่างๆในการขอตั้งหน่วยคัดกรองสุขภาพ ตามสถานที่เป้าหมาย -กำกับดูแลทีมออกตรวจคัดกรองสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
6 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานทั้งระบบของฝ่ายบัญชีการเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/สรรหาว่าจ้างอาวุโส
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยใช้แบบสำรวจ ศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท - ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักส...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
8 . Corporate Sales Manager/ Government Sale Manager / Sales Manager
-วางแผน วางกลยุทธ์ บริหารการขายสำหรับทีม ให้บรรลุตามเป้าหมาย -สร้างทีมขายที่มีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์และให้คำแนะนำการนำเสนอและปิดการขาย -สร้างยอดขายทีมได้ตามเป้าหมายของบริษัท -แนะนำและให้ความรู้ใน...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
9 . UR Nurse รับสมัครด่วน !
ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย และสิทธิประกันผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
10 . ผู้จัดการแผนกส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ HA รับสมัครด่วน !
-ร่วมกับผู้บริหารในการวิเคราะห์กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และทิศทางขององค์กร นำความรู้ในการนำเครื่องมือระบบพัฒนาคุณภาพ HA พัฒนางานพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
- ต้อนรับผู้มาให้บริการ - คัดกรองผู้ป่วย - สอบถามและตรวจสอบสิทธิประกันชีวิต สำหรับผู้มารับบริการ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการวางบิลบริษัทประกันชีวิต - ลงทะเบียนผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยใหม่

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
12 . พยาบาลผู้ตรวจการ (Supervisor)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของพนักงานรวมถึงความพร้อมในการให้บริการ -ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล -ดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาล -แก้ไขปัญหาฉุกเฉินหน้างานไ...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
13 . @@@ พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม ฟิวเจอร์รังสิต @@@
- แนะนำโปรโมชั่น ด้านความงามให้กับลูกค้า - บริการตรวจเช็ค ค่าไขมัน - ค่าผิวหน้า ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ - ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ผิวพรรณและขายคอร์สความงาม สิวฝ้า กะ ลดรอยเหี่ยว...

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 + เบี้ยขยัน 1,000 + ค่าคอมมิชชั่น ไม่ต่ำกว่า 25,000
23 ส.ค. 62
14 . พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม (ฟิวเจอร์รังสิต)
- แนะนำโปรโมชั่น ด้านความงามให้กับลูกค้า - บริการตรวจเช็ค ค่าไขมัน - ค่าผิวหน้า ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ - ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ผิวพรรณและขายคอร์สความงาม สิวฝ้า กะ ลดรอยเหี่ยว...

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 + เบี้ยขยัน 1,000 + ค่าคอมมิชชั่น ไม่ต่ำกว่า 25,000
23 ส.ค. 62
15 . @@ พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม ฟิวเจอร์รังสิต @@
- แนะนำโปรโมชั่น ด้านความงามให้กับลูกค้า - บริการตรวจเช็ค ค่าไขมัน - ค่าผิวหน้า ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ - ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ผิวพรรณและขายคอร์สความงาม สิวฝ้า กะ ลดรอยเหี่ยว...

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 + เบี้ยขยัน 1,000 + ค่าคอมมิชชั่น ไม่ต่ำกว่า 25,000
23 ส.ค. 62
16 . งานกราฟฟิกดีไซน์
- ตัดต่อวิดีโอ - งาน art work - ถ่ายภาพ ตัดต่อรูป - สื่อโฆณาการตลาด ความงาม -ถ่ายภาพ

วชิรา คลินิก
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มที่ 15,000++
23 ส.ค. 62
17 . Application Support
1. Provide call center service for IT-related problem 2. Record all calls/incidents into IT Services Manager Tool 3. Screening and dispatching calls to responsible parties for each type of problem ...

บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง จํากัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
18 . ผู้ช่วยแพทย์
1.ช่วยเหลือแพทย์ 2.จัดเตรียมดูแลสต็อกยาและอุปกรณ์ 3.ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ 4.ดูแลผู้เข้ารับบริการ 5.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

IG Clinic
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
19 . ที่ปรึกษาความงาม/ผู้ช่วยแพทย์
1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ 2.ช่วยเหลือแพทย์ 3.จัดเตรียมและดูแลสต็อกยาและอุปกรณ์ 4.ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ 5.ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับบริการต่างๆ 6.ดูแลพัฒนายอดขาย 7.ให้คำปรึกษาแนะนำลู...

IG Clinic
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชชั่น
22 ส.ค. 62
20 . พนักงานเคาเตอร์ Like Dental Clinic สาขา ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตรับสมัครด่วน !
Like dental clinic เปิดรับสมัครพนักงานเคาเตอร์ ในตำแหน่งดังนี้ 1. พนักงานเคาเตอร์ มีประสบการณ์ - เงินเดือนเริ่มต้น  17,000  บาท  ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ( ประเมินปรับขึ้นเงินเดือน 500 บาท ทุก 6 เดื...

บริษัท ไลค์ 2016 จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000
22 ส.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ