JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างประจำไซค์งานรับสมัครด่วน !
1. สามารถทำงานเชื่อมไฟฟ้า งานตัด งานประกอบชิ้นงานตามแบบได้ 2. สามารถทำงานก่อสร้างได้ 3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 4. เชื่อมอาร์กอนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท คุ้มทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 (ตามประสบการณ์)
16 ก.พ. 62
2 . วิศวกรประจำไซต์งานรับสมัครด่วน !
1. วางแผนจัดระบบงาน 2. เตรียมการจัดทำงบประมาณ และประเมินราคาวัสดุที่ส่งเข้าหน้างาน 3. จัดตารางการปฏิบัติงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน 4. ควบคุมงานและผู้รับเหมาและโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท คุ้มทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000
16 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
ด้านสรรหาว่างจ้าง 1. ประสานงานการประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน 2. นัดวันเริ่มงาน และเตรียมเอกสารสัญญาจ้าง 3. จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน 4. ประเมินผลพนักงานทดลองงาน ด้านฝึกอบรม 1. รับเรื่องขออนุมั...

บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
4 . Sale & Service Engineerรับสมัครด่วน !
- Develop new market from industrial sectors - Create weekly & monthly sale report - วางแผนการขายในกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในความดูแล - ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าเก่า และทำการสรรหาลูกค้าใหม่ - ให้คำแนะนำสินค้า...

บริษัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.พ. 62
5 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
เสนองาน แนะนำสินค้าตู้ไฟ ติดตามและดูแลลูกค้า

บริษัท บี ที อี จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 20,000 หรือตามตกลง
16 ก.พ. 62
6 . Estimation
-ประสานงานและจัดทำเอกสารราคาเพื่อประเมินโครงการและเสนอราคาสำหรับประมูลงานกับผู้บังคับบัญชาให้ทัน ตามกำหนด -ประสานงานในการจัดส่งเอกสารรายการวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ต่างๆ ให้ทางจัดซื้อ รวมทั้งศึกษาและทำความ...

บริษัท บี ที อี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
7 . Design Engineerรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาและออกแบบควบคุมระบบไฟฟ้าของตู้ Switch Board และ Control Board - ออกแบบ Single line - ดำเนินการควบคุมการทดสอบระบบ - วางแผนการดำเนินงานให้ลุล่วงตามกำหนด

บริษัท บี ที อี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท/ ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
8 . ธุรการบัญชี
รับผิดชอบเอกสารงานด้านบัญชี และงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

DRK Power service Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
9 . Senior Sales Executive
•แนะนำข้อมูล สินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้า •ทำยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด •วิเคราะห์ตลาด ช่วยวางแผนงาน ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อพัฒนางานขายขององค์กรให้เติบโต •สร้างฐานลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า...

บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 27,000 บาทขึ้นไป(ตามประสบการณ์)
15 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนประกอบสำหรับไลน์ผลิต - เช็คสต็อควัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนประกอบ - จัดเก็บสินค้าขึ้นชั้นวางสินค้า

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 ก.พ. 62
11 . Sales Area เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด
Main Responsibilities • Visit customer in upcountry. เยี่ยมลูกค้าในต่างจังหวัด • Promote the sales promotion to customer and establish sales volumes. ประชาสัมพันธ์รายการ ส่งเ...

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.พ. 62
12 . Assistant Engineer (Qc.)
- ควบคุมคุณภาพภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย IAC, IPQC, OQC, CS complaint and make corrective action report. - ร่วมวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพ - ประสานงานกับลูกค้าภายใน และภายนอก...

Sambo Shindo Co., Ltd. บริษัท ซัมโบ ชินโด จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.พ. 62
13 . Engineer
1. ดูแลวางแผนควบคุมการผลิต 2. รับผิดชอบงานการดูแลคุณภาพ ภายในแผนก 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักร ควบคุมการลดต้นทุนการผลิต 4.จัดทำกิจกรรมการลดต้นทุน การปรับปรุงและพัฒนา Kaizen ในไลน์การผลิต

Sambo Shindo Co., Ltd. บริษัท ซัมโบ ชินโด จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
- บันทึกรับสินค้าเข้าระบบ - บันทึกโอนย้าย, แปรรูปสินค้าในคลังสินค้า - จัดเตรียม/จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับแผนกบัญชี - ควบคุมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนดส่ง - สรุปรา...

บริษัท เครื่องไฟฟ้าบุญธนาภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
15 . วิศวกรผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1.จัดทำข้อมูลทางเทคนิค ให้กับฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย 2.จัดทำ PRODUCT INFORMATION ,BOM NO.และ DWG NO.ให้ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมประสานงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ 4.ปฏิบัติงานตามที่...

บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
16 . Sale Engineerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย - สร้างโอกาสในการขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า - ประสานงานทีมขาย ผู้รับเหมา ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความสำเร็จในการส่งมอบงาน - สื่อสาร สร้างความเชื่...

บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
15 ก.พ. 62
17 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา - ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง - ดูแลงานระบบปรับอากาศ งานไฟฟ้า

บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.พ. 62
18 . Renewable Energy Construction’s Manager
Leads multiple project teams across simultaneous assignments • Manages the quality timeliness and financial aspects of projects • Supervises and mentors scientists planners engineers designers and t...

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
15 ก.พ. 62
19 . HR Manager
• Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall construction business strategy. • Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other is...

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
15 ก.พ. 62
20 . QA Technician
• RoHS-2 X-Ray + Inspection record • RoHS-2 X-Ray + Summary document control

Toshiba carrier (Thailand) Ltd.
15 ก.พ. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ