JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting StaffUrgently Required !
1.Responsible for general accounting task 2.All accounting and finance functions including monthly closing,A/R,A/P,Taxation 3.Data entry accounting transaction by accounting software (ERP System) 4...

บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . ฝ่ายจัดซื้อ
จัดซื้อ สินค้าประเภทโคมไฟฟ้า หรือ สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แสงอุดมไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . พนักงานธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบวางบิล 3. รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 4. ดำเนินการจัดทำเอกสาร...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำ สำนักงานลำลูกกาคลอง9รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานลำลูกกาคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี - วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงสิ้นเดือน - ดูแลการปิดบัญชีประจำ...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - ขึ้นไปตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . ออกแบบ ฉลากสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
ใช้โปรแกรม AI,CDR ,PS ได้อย่างคล่องแคล่ว ลูกค้าจะให้ข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นนำรหัสและรายเอียดใส่ลงไปพร้อมกับแบรนด์ ไม่จำเป็นต้องออกแบบ 3 D ส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์ม แก้ไขรายละเอียดหากข้อมูลไม่ครบถ้วน

New PNH Group (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
24 มิ.ย. 62
6 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานและวางแผนการเข้าพบลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มยอดขายและบริการ - จัดทำใบเสนอราคา และติดตามผลการเสนอราคา และสถานการขาย - Service Engineerสามารถออกแบบ ประกอบ ติดตั้งระบบ และดูแลหลัง...

บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . พนักงานขายสื่อโฆษณา
ขายสื่อป้ายโฆษณาให้กับทางกลุ่มลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย

TWIN CITY ADVERTECH Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขาย (PC) โฮมโปรสาขารังสิต**ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการขาย ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์บริษัท -แนะนำลูกค้า

บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการ/จัดซื้อ
1.ติดต่อประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไป 2.ติดต่อประสานงานในการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
24 มิ.ย. 62
10 . พนักงานขับรถ
1.ดูแลและรับผิดชอบทำความสะอาดรถผู้บริหารตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติตามคำสั่ง และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา 3.ติดต่อทำธุรกรรมกับทางธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเบิกเงิน การฝากเงิน การ...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
11 . จป.วิชาชีพ
1.วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัย และหลักสูตรด้านอัคคีภัย 2.การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านอัคคีภัย 3.กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการทำงานด้านความ...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
12 . ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1.วางแผนการทำงานใน Production ร่วมกับหัวหน้างานในแต่ละแผนก 2.ติดตามสถานะงานจากแผนการจัดการในแต่ละส่วนงาน เพื่อนำมาวางแผนแต่ละวัน 3.ดูแลควบคุมการทำงานของบุคลากรในแผนการจัดการ 4.U...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. Support Sale 2. ประสานงานการตลาด 3. บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า, ติดตามลูกค้า, เปิดลูกค้าใหม่ 4. ประสานงานซ่อม กับส่วนงานวิศวกรรม 5. ติดตามงานทุกขบวนการทำงาน จนจัดส่งให้ลูกค้า 6. จัดทำเอกสารด้าน...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
14 . Assistant Engineer (Qc.)
- ควบคุมคุณภาพภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย IAC, IPQC, OQC, CS complaint and make corrective action report. - ร่วมวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพ - ประสานงานกับลูกค้าภายใน และภายนอก...

Sambo Shindo Co., Ltd. บริษัท ซัมโบ ชินโด จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . Assistant Engineer Production
1. ดูแลวางแผนควบคุมการผลิต 2. รับผิดชอบงานการดูแลคุณภาพภายในแผนก 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักร ควบคุมการลดต้นทุนการผลิต 4. จัดทำกิจกรรมการลดต้นทุน การปรับปรุงและพัฒนา Kaizen ในไลน์การผลิต 5. ดูแลการติ...

Sambo Shindo Co., Ltd. บริษัท ซัมโบ ชินโด จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
16 . โฟร์แมนไฟฟ้า, ช่างเขียนแบบ
1.จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawing ได้ 2.ควมคุมการติดตั้งให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานกับงานที่เกี่ยวข้อง 3.ควมคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง 4.ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปก...

บริษัท เพาเวอร์ ซิสเต็ม ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา/วิศกรไฟฟ้า
-ประเมินราคาและออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (SWITCHBOARD) -พัฒนาผลิตภัณฑ์ -ตรวจสอบการผลิตให้สอดคล้องกับแบบ

บริษัท เพาเวอร์ ซิสเต็ม ซัพพลาย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
18 . Load Planner ณ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ.ปทุมธานี
• เพื่อจัดเส้นทางขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย • ติดต่อผู้ขนส่ง, ลูกค้า และศูนย์กระจายสินค้าเพื่อมอบสินค้า • ติดตามค่าใช้จ่ายขนในการขนส่งตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดต่อประสานงานกับทีม Sales Admin

Toshiba Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate
24 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1. วางแผนการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ตลอดจนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 2. กำหนดนโยบาย และแผนงานด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ...

บริษัท อีเอสพี เทคโนโลยี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
20 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมไฟฟ้า

บริษัท เอ็ม. เอส. โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ