JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบวางบิล 3. รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 4. ดำเนินการจัดทำเอกสาร...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำ สำนักงานลำลูกกาคลอง9รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานลำลูกกาคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี - วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงสิ้นเดือน - ดูแลการปิดบัญชีประจำ...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - ขึ้นไปตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
3 . Assistant Engineer (Qc.)
- ควบคุมคุณภาพภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย IAC, IPQC, OQC, CS complaint and make corrective action report. - ร่วมวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพ - ประสานงานกับลูกค้าภายใน และภายนอก...

Sambo Shindo Co., Ltd. บริษัท ซัมโบ ชินโด จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . Assistant Engineer Production
1. ดูแลวางแผนควบคุมการผลิต 2. รับผิดชอบงานการดูแลคุณภาพภายในแผนก 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักร ควบคุมการลดต้นทุนการผลิต 4. จัดทำกิจกรรมการลดต้นทุน การปรับปรุงและพัฒนา Kaizen ในไลน์การผลิต 5. ดูแลการติ...

Sambo Shindo Co., Ltd. บริษัท ซัมโบ ชินโด จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขับรถ
1.ดูแลและรับผิดชอบทำความสะอาดรถผู้บริหารตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฏิบัติตามคำสั่ง และการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา 3.ติดต่อทำธุรกรรมกับทางธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเบิกเงิน การฝากเงิน การ...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
6 . จป.วิชาชีพ
1.วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัย และหลักสูตรด้านอัคคีภัย 2.การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านอัคคีภัย 3.กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการทำงานด้านความ...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. รับเรื่องขาดลามาสายประจำวัน จากพนักงาน 2. ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามข้อบังคับบัญชาว่าด้วยการลาหยุด และส่งรายงานประจำทุกสัปดาห์ให้ผู่บังคับบัญชาทราบ 3. จัดทำรายงานการลาหยุดประ...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามความรู้ความสามารถ
19 มิ.ย. 62
8 . ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1.วางแผนการทำงานใน Production ร่วมกับหัวหน้างานในแต่ละแผนก 2.ติดตามสถานะงานจากแผนการจัดการในแต่ละส่วนงาน เพื่อนำมาวางแผนแต่ละวัน 3.ดูแลควบคุมการทำงานของบุคลากรในแผนการจัดการ 4.U...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามความสามารถ
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. Support Sale 2. ประสานงานการตลาด 3. บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า, ติดตามลูกค้า, เปิดลูกค้าใหม่ 4. ประสานงานซ่อม กับส่วนงานวิศวกรรม 5. ติดตามงานทุกขบวนการทำงาน จนจัดส่งให้ลูกค้า 6. จัดทำเอกสารด้าน...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
10 . พนักงานขาย (PC) โฮมโปรสาขารังสิต**ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการขาย ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์บริษัท -แนะนำลูกค้า

บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
11 . IT Support
ดูแลระบบไอที งานจอ LED

บริษัท แสงอุดมไลท์ติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . Design Engineerรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาและออกแบบควบคุมระบบไฟฟ้าของตู้ Switch Board และ Control Board - ออกแบบ Single line - ดำเนินการควบคุมการทดสอบระบบ - วางแผนการดำเนินงานให้ลุล่วงตามกำหนด

บริษัท บี ที อี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท/ ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
13 . Sales and Marketingรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายต่างๆภายในบริษัท - ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองานและดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท - สร้างยอดขายให้ได...

บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
14 . Accounting & Finance Supervisor /Asst. Manager
•Help with financial data entry and general bookkeeping •Manage data, records, costing and reports by checking for errors and verifying accuracy of information •Prepare receipts, vouchers, invoices,...

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
19 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้า
1 สำรวจออกแบบ ประมาณการ และเสนอราคางานภาครัฐและเอกชน 2 ถอดแบบและประมาณการอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานพร้อมแจ้งคุณสมบัติ ส่งให้ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อดำเนินการจัดหาและส่งเข้าหน้างาน 3 จัดทำรายละเอยด Cash Flow ของโ...

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามกลง
19 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรโยธา
- วางแผนงานก่อสร้าง จัดทำแผนงานประจำเดือนและแผนงานประจำสัปดาห์ - ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและหลักวิศวกรรม และให้แล้วเสร็จตามแผนงาน - จัดทำ SHOP DWG. หรือแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง เพื่อขออน...

บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (งานโครงการ)
1.ตรวจสอบความครบถ้วนระหว่าง BOQ กับต้นทุนงานที่เกิดขึ้นจริงของงานโครงการ 2.สรุปและวิเคราะห์งานโครงการประจำเดือน 3.ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
18 . จัดซื้อต่างประเทศ
1.ดำเนินการจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งติดตามสินค้าหรือวัตถุดิบให้ทันต่อความต้องการ 2.จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับรูปแบบในตลาด 3.จัดทำเอกสารด้านการสั่งซื้อ และการขนส่งจากต่างประเทศ 4...

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุมและบริหารคลังสินค้าทั้ง FG, PM, RM, Supply - ดูแลการรับ,จัดเก็บ และ การจ่ายสินค้า ให้ตรงกับระบบบัญชี - ควบคุม,ดูแล บริหารพืั้นที่ในคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุม,ดูแล สต๊อกสินค้าว...

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62

บริษัท เอ็ม. เอส. โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 มิ.ย. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ