JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ติดตั้งไฟฟ้า

บริษัท พีเอสพี เทเลเน็ทเวิร์ค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน รายเดือน12,000 - 15,000
26 เม.ย. 62
2 . IT Support
ดูแล และแก้ไขปัญหา การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านคอมพิวเตอร์กับทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(เงินเดือน/ฝึกอบรม)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำค่าจ้างของพนักงานฝ่ายปฎิบัติการทั้งหมดของบริษัทฯ และจัดทำรายงานเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างถูกต้องและทันเวลา รวมถึงการแจ้งและจัดทำ งานภาษี /ประกันสังคม/เงินกองทุนฯ /และสวัส...

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62

บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
26 เม.ย. 62
5 . Design Engineerรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาและออกแบบควบคุมระบบไฟฟ้าของตู้ Switch Board และ Control Board - ออกแบบ Single line - ดำเนินการควบคุมการทดสอบระบบ - วางแผนการดำเนินงานให้ลุล่วงตามกำหนด

บริษัท บี ที อี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท/ ตามประสบการณ์
26 เม.ย. 62
6 . Sales Area เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด
Main Responsibilities • Visit customer in upcountry. เยี่ยมลูกค้าในต่างจังหวัด • Promote the sales promotion to customer and establish sales volumes. ประชาสัมพันธ์รายการ ส่งเ...

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
7 . Engineer Design
1.รับผิดชอบสูงสุดในการควบคุม ดูแลงาน 2.ทบทวนนำเสนอเพื่อเเก้ไขปัญหาของงาน และเเนวทางป้องกันพร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา 3.ติดตามความคืบหน้าของงาน Design 4.ประสานงานเกี่ยวกับฝ่ายคลังพัสดุ เพื่อดำเน...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า
1.รับนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก Production Manager 2.วางวางแผนเเละติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งปรับปรุงแผนเสนอผู้บังคับบัญชา 3.วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาของงาน 4.จัดทำเอกสารที่ใช้ในการบร...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
9 . ช่าง กลึง /มิลลิ่ง/ ช่างทั่วไป (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2 ควบคุมคุณภาพของงาน 3 ดำเนินการปฏิบัติงานตามระยะเวลา และปริมาณทีี่กำหนดกำหนด 4 เรียนรู้ และเพิ่มทักษะในกา...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. คิดเงินเดือนของบริษัทโดยตรง 2. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน 3. งานสวัสดิการ 4. งานติดต่อราชการ 5. งานอบรม 6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามความรู้ความสามารถ
26 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ System Admin / IT Support
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา 1.รับนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลงานเอกสารของแผนก และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเก็บเอกสาร และประสานงานกับแผนกที่เกียวข้อง 4.ติดตาม และประสานงานกับแผน...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามความสามารถ
26 เม.ย. 62
12 . พนักงานขาย (PC) โฮมโปรสาขารังสิต**ด่วนมาก**รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการขาย ส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์บริษัท -แนะนำลูกค้า

บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
26 เม.ย. 62
13 . พนักงานธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 2. บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี เอกสารใบวางบิล 3. รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ 4. ดำเนินการจัดทำเอกสาร...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
26 เม.ย. 62
14 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำ สำนักงานลำลูกกาคลอง9รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานลำลูกกาคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี - วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีปรับปรุงสิ้นเดือน - ดูแลการปิดบัญชีประจำ...

บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - ขึ้นไปตามประสบการณ์
26 เม.ย. 62
15 . พนักงานเขียนแบบ Draftmanรับสมัครด่วน !
1.จัดทำข้อมูลทางเทคนิค ให้กับฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย 2.จัดทำ PRODUCT INFORMATION ,BOM NO.และ DWG NO.ให้ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมประสานงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ 4.ปฏิบัติงานตามที่...

บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
16 . ช่างบริการ
ให้บริการ บำรุงรักษา ตรวจสอบการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ให้กับลูกค้า วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำการใช้เครื่องปรับอากาศที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

บริษัท สยามเทมป์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
17 . ช่างไฟฟ้า,ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า
- ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตามแบบ Drawing เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง (งาน Assembly)

บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
18 . ช่างไฟฟ้า
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในส่วนการเดินสายไฟ

C & R Technology Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 18,000
25 เม.ย. 62
19 . Sales Executive พนักงานขาย
• นำเสนอขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า, ตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า, รางเดินสายไฟฟ้า, ชั้นวางสินค้า ตามร้านค้าและตามแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ • ค้นหาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้ารายเดิม • จัดทำใบเสนอราคาสินค้า • รับผิ...

บริษัท ไทยเทคนิค อีเล็คตริค รังสิต จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 เม.ย. 62
20 . QAไฟฟ้า (ตามไซต์งาน)
- ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกขั้นตอน - จัดทำเอกสารเพื่อลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 62
 พบ 53 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ