JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล (PAYROLL - Bplus) รับสมัครด่วน !
งาน Payroll ทั้งระบบ จัดทำเงินเดือนพนักงาน รายเดือน และ รายวัน เดือนละ 2 งวด กระทบยอดภาษี ภงด. กท. ยื่นประกันสังคม ยื่นภาษี กระทบยอดเงินเดือน / ทะเบียนลูกจ้าง งานเอกสารแรงงานต่างด้าว (พม่า) บริ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/ เดือน
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล ( สรรหา - สวัสดิการ )
1.สรรหา และคัดเลือกบุคลากรตามใบขออัตรากำลังคน 2.ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด 3.จัดทำข้อมูล ค่าจ้าง - เงินเดือน เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี - การเงิน 4.ตรวจสอบเวลาการมาทำงานของพนักงานเ...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ