JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนฝึกอบรมประจำปี และจัดฝึกอบรมพนักงานแต่ละแผนกหรือตำแหน่งตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 2. ยื่นอบรมประจำปีต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. ยื่นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ...

บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000++(พิจารณาตามประสบการณ์)
24 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล ( สรรหา - สวัสดิการ )
1.สรรหา และคัดเลือกบุคลากรตามใบขออัตรากำลังคน 2.ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด 3.จัดทำข้อมูล ค่าจ้าง - เงินเดือน เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี - การเงิน 4.ตรวจสอบเวลาการมาทำงานของพนักงานเ...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง ตามแต่ละหน่วยงานที่ร้องขอ นัดสัมภาษณ์งาน 2 จัดทำสัญญาว่าจ้าง อื่นงานด้านเอกสาร 3 ฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล (PAYROLL - Bplus) รับสมัครด่วน !
งาน Payroll ทั้งระบบ จัดทำเงินเดือนพนักงาน รายเดือน และ รายวัน เดือนละ 2 งวด กระทบยอดภาษี ภงด. กท. ยื่นประกันสังคม ยื่นภาษี กระทบยอดเงินเดือน / ทะเบียนลูกจ้าง งานเอกสารแรงงานต่างด้าว (พม่า) บริ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/ เดือน
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
23 ส.ค. 62

บริษัท ปีราเน่ เซฟตี้ กลาส จำกัด
20 ส.ค. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ