JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหาอบรมบุคลากร
1.งานด้านสรรหาว่าจ้าง 1.1 ทำการสรรหาพนักงานตามตำแหน่งที่ขาดและตามที่หน่วยงานร้องขอ ผ่านช่องทางสรรหา ผ่าน Web Site สมัครงาน ออกบูธรับสมัครงาน ติดต่อประสานงานกับกรมการจัดหางาน ดูแลช่องทางการสรรหาทุกส...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 62
2 . พนักงานฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
1.ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กร งานพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากร 2.สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรบ และสรุปผลการสำรวจ 3.ดำเนินการบันทึกข้อมูลและทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 4.จัดเตรียมความพร้อม และบริหารโคร...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสรรหา
-ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนก เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม -กำหนดวัตถุประสงค์เนื้อหา และขอบเขตองการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด -ติดต่อวิทยากรและบริษัท...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
4 . IT, HR และ Operation Executive
1. สามารถทำงานทางด้าน IT, HR และปฏิบัติงานทั่วไปควบคู่กันได้ 2. ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์, ปริ๊นเตอร์ และซอฟแวร์ต่างๆ 3. แก้ไข และปรับปรุง ให้มีความเสถียร 4. HR ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 5. เลือกใช้เทคโนโลยี...

Lotus Metal (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล
-การบริหารงานบุคคล / HRD/HRM

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ