JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร - จัดทำร่าง ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และนโยบายการบริ...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
2 . Junior HR Administration
1.ดูแลงานด้านการสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์งานเบื้องต้น รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2.ดูแลงานด้านการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานและนำส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอ...

Gintech (Thailand) Limited
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปทุมธานี)
-จัดทำดูแลเอกสารระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,ISO 9001,FSSC -กำกับดูแลความสะอาดรอบๆ โรงงานและภายในอาคารได้ -ดูแลงานสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น โรงอาหาร, ห้องประชุม,ห้องน้ำ,ตู้ล็อกเกอร์,ชั้นวางรองเท้า,สวน -ทำ...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานภายในองค์กร - ดูแล งานด้านการบริหารงานบุคคล(ขาด,ลา,มาสาย) - การรับสมัครงาน, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน - นัดสัมภาษณ์, สัมภาษณ์เบื้องต้น - สัญญาจ้าง...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน - บันทึกและคำนวณวันเวลาทำงานของพนักงาน - จัดทำสัญญาจ้าง ข้อมูลประวัติพนักงาน - สรรหาพนักงาน - งานประกันสังคม/สวัสดิการต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HRD)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.สรรหาหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร 3.จัดทำแผน Training Road Map ให้สอดคล้องกับ Career Path 4.จ...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
7 . Auditor ตรวจสอบการทำงานต่างๆ อายุ 28 ปีขึ้นไป officeที่ สามโคก ปทุมธานีรับสมัครด่วน !
audit มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และ ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับมอบหมาย ว่าผิดปกติหรือไม่ (First in First out) ตรวจสอบการทำงานของพนักงานว่าปฏิบัติตามนโยบายบริษัทหรือไม่

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
18 ก.ค. 62

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-25,000
18 ก.ค. 62
9 . Personnel Admin ประจำศูนย์กระจายสินค้าสามโคก จ.ปทุมธานี
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคคล เช่น งานสวัสดิการต่างๆ - ประสานงานด้านกิจกรรมที่เกียวข้องกับงาน ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และตรวจสอบข้อ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (คลอง 3)
1. จัดทำเงินเดือนพนักงาน 2. ดูแลเรื่องการอบรมทั้งภายใน-ภายนอก พร้อมยื่นข้อมูลส่งกรมพัฒนาฯ 2. จัดทำกิจกรรมจิตอาสาตามนโยบายของบริษัทฯ 3. ปฐมนิเทศและอบรมพนักงานใหม่ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ 4. ตรวจสอบแ...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
11 . Recruitment Officer
1. Work with Manager/BU leader in hiring new employee issue 2. Update and manage job descriptions system. 3. Lead the creation of a recruiting and interviewing plan for each open position. 4. Ef...

Fabrinet Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 2. รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งานเบื้องต้น 3. ปฐมนิเทศน์ อบรม พัฒนาศักยภาพพนักงาน 4. ติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับงานบุคคล 5. จัดเตรียมสถานที่/ต้อนรับ ผู้มาเยี่ยมชมกิจการ ดูแลงา...

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
เขตนิคม เอ็มเอ็มซี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ค. 62
13 . HR.Assistant Office
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน ประเมินผลการทำงาน แจ้งปรับบรรจุพนักงาน - จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ดูแลความคุม จัดทำเอกสารคู่มือพนักงาน,กฏระเบียบข้อบังคับ,ประกาศบริษัทฯ รวมถึงหนังสือตักเตือนพนักงาน - ดูแลประส...

Sambo Shindo Co., Ltd. บริษัท ซัมโบ ชินโด จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
- งานสรรหาพนักงาน - ปฐมนิเทศ อบรม พัฒนาศักยภาพพนักงาน - จัดทำสถิติการทำงาน ขาด ลา สาย - งานเงินเดือนพนักงาน - ติดต่องานราชการ ประกันสังคม สรรพากร - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ -...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งระบบ 2. ให้ความรู้ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน 3.ดูแลเอกสารพนักงานแรงงานต่างด้าว 4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 5. ดำเนินการเรื่องสวัสดิการให้กับพนัก...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
16 . HR&Admin Officer (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
-ดูแลงานด้านฝึกอบรม (ร่วมกับทางCenter) -ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ -ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ -ควบคุมดูแลการทำความสะอาดพื้นที่ -ควบคุมดูแลรปภ. -ควบคุมดูแลเรื่องการจัดการรถรับส่งพนักงาน -ควบคุมดูแ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล/หัวหน้าแผนกบุคคล
- ร่วมวางแผนกับผู้บริหารในการทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง HRM (และ HRD บ้างบางโอกาส) - ดำเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล - ติดต่อประสานงาน ระหว่างพนักงาน และ supplier ในการจัดหาอุปกรณ์ ยูนิฟอ...

บริษัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บุคคล และเลขาผู้บริหาร
- รับโทรศัพท์และประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลข้อมูลและupdateเว็บไซด์ รวมถึงการร่วมพัฒนา - จัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูเเลเอกสารเกี่ยวกับงานกำกับดูแลกิจการในภาพรวม - ...

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
16 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่สรรหา อบรมบุคลากร / DCC
1.วางแผนการสรรหาบุคลากรโดยใช้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเชิงรุก 2.หาแหล่งในการสรรหาบุคลากรที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 3.รับผิดชอบดูแลกระบวนการสรรหา การคัดเลือกใบสมัคร การสัมภาษณ์เบื้องต้นตลอดจนการคัด...

บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. รับเรื่องขาดลามาสายประจำวัน จากพนักงาน 2. ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามข้อบังคับบัญชาว่าด้วยการลาหยุด และส่งรายงานประจำทุกสัปดาห์ให้ผู่บังคับบัญชาทราบ 3. จัดทำรายงานการลาหยุดประ...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามความรู้ความสามารถ
15 ก.ค. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ