JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Sr.QC Lab
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
22 . QC Lab Technicianรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบวิเคราะห์ Lab ด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.ตรวจสอบวัตถุดิบใน Lab เพื่อเปรียบเทียบและได้มาตรฐาน 2.ติดตามและบันทึกผล เพื่อนำไปวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน โปรดระบุในใบสมัครให...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท + ค่าอาหาร 500 บาท/ เดือน
21 ส.ค. 62
23 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิต - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน , กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
24 . สโตร์ โปรดักส์ เฟอร์นิเจอร์รับสมัครด่วน !
ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช็คคุณภาพและจำนวนของฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์,จัดการเรื่องการเบิก-รับ-ส่ง อุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อน ส่งงานเฟอร์นิเจอร์ให้...

บริษัท เอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62

AERO TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
21 ส.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ QC
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิตซอส, การผลิตพริกแกง - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน, กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
21 ส.ค. 62
27 . Beverage Production & Quality Control
1.วางแผนคุณภาพและร่วมควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพความต้องการสินค้าที่ได้จากลูกค้าและฝ่ายขาย 2.ร่วมวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตและงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผนควบคุมการตั้งค่...

Fruita Natural Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
28 . พนักงาน QC.รายวัน-เครื่องกำเนิดโอโซน (ประจำคลอง1ธัญบุรี)
-ตรวจสอบผลิตภัฒรฑ์ตามมาตรฐาน -ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
29 . QC ประจำห้อง Labรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป อยู่ในห้อง Lab - เป็นผู้ตรวจสอบการประเมินภายในตามระบบ ISO 9001

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
30 . พนักงานประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพแบบ 3 ขั้นตอน -ควบคุมและรักษามาตรฐานของงานตรวจสอบชิ้นงาน -ติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่QMR รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการขอการรับรองระบบมาตราฐานต่างๆขององค์กร -วางแผนและตรวจสอบประเมินระบบมาตราฐานคุณภาพทั้งองค์กร -ผลักดันและติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารงานด้านคุณภาพ -ทบทวนแผนการดำเนินการในด้าน...

Solar D Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
20 ส.ค. 62
32 . QA/QC Assistant Managerรับสมัครด่วน !
"(1) จัดทำ Manual ต่างๆ เช่นการเตรียมการผลิตเป็นต้น (2) จัดทำ WI, Process Control Sheet, Standard Documentและ Approve (3) การเช็คการแก้ไขปัญหาของ Calim ลูกค้า และเช็คผลหลังการแก้ไขปัญหา (4) สรุป NG...

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000Bath
20 ส.ค. 62
33 . นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (QC)
1.รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี น้ำกลั่น, น้ำยา ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจัดทำบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบผลวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้าน...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
34 . QA,QC,ธุรการโรงงาน
-QA,QC -เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ ISO22000 -คำสั่งอื่นๆจากผู้บริหาร

บริษัท บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่QA
ตรวจสอบสินค้านำเข้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 ส.ค. 62
36 . QA Operatorรับสมัครด่วน !
1.ช่วยตรวจสอบงานตามข้อกำหนดลูกค้า 2.ช่วยทำการทดสอบในLab 3.ช่วยงานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
37 . Production Asst.Manager Urgently Required !
-Production plan. -Production management and solving problems in operation. -Cost Reduction -Process & Project Improvement -Training & Development for improvement process. -People Management and ...

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลลง
19 ส.ค. 62
38 . QMS Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผน/ ติดตามการขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนรายการ CAR/ PAR ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอ MR ปิดประเด็นตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุปรายงานการติดตาม KPI และรวบรวมผลการดำเนินงานตาม Action Plan - ต...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
19 ส.ค. 62
39 . พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (QC Operator)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงาน

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เริ่มต้น 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที)
19 ส.ค. 62
40 . ผู้ช่วยด้านคุณภาพ
1.จัดทำเอกสาร รายงานการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า จากปัญหาคุณภาพ 2.Support งานด้านคุณภาพต่างๆเพื่อลดปัญหางาน Claim&NG 3.Audit ภายในและภายนอก (ISO 9001&ISO 14001) 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชินโค พริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ