JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
เงินเดือน 30,000 - 35,000 Bath
17 ก.ย. 62
2 . QMS Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผน/ ติดตามการขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนรายการ CAR/ PAR ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอ MR ปิดประเด็นตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุปรายงานการติดตาม KPI และรวบรวมผลการดำเนินงานตาม Action Plan - ต...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
17 ก.ย. 62
3 . พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (QC Operator)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงาน

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เริ่มต้น 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที)
17 ก.ย. 62
4 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามข้อกำหนดคุณภาพเพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัย - สุ่มตรวจความชื้นของวัตถุดิบ/วัตถุดิบผสมเสร็จและแคปซูล - สุ่มน้ำหนักในการอัดเม็ดแคปซูลและน้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์สำเร...

บริษัท คอร์เคมาตีส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
5 . QC&RD Supervisor
ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ศึกษาสำรวจตลาด - วิวัฒนการและหานวัตกรรมใหม่ๆ - รายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบคุณภาพ - ตรวจสอบเอกสารระบบคุณภาพ - ดำเนินการระบบคุณภาพต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน (ตามประสบการณ์)
17 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคณภาพ QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คงาน ส่งมอบลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 3 .ดูแลเรื่อง งานส่งมอบ 4. ติดต่อประสานงานลูกค้า 5. ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ในแผนก

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
7 . QA. Engineering รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส ซี เค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
8 . QA Engineer
1.New model activity. 2.Test plan sampling for test. 3.MSA plan, Instrument, Calibration plan. 4.Quality problem feedback and pre-analysis. 5.Other jobs assign.

Nidec Copal (Thailand) Co.,Ltd. / บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
17 ก.ย. 62
9 . QMR (ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ)
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรับการตรวจติดตาม ตรวจประเมิน และตรวจรับรองด้านคุณภาพและความเสี่ยง 2.รับผิดชอบในการขอรับรองระบบมาตรฐานต่างๆทั้งองค์กรในปัจจุบัน และระบ...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบควบคุม-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท ISO 22000, HACCP, GMP 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเอกสารในระบบ, ข้อมูลการประชุม เป็นต้น 3. จัดเตรียม บัน...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรู...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
12 . Hygienist Leader - โรงงานรังสิต
****ทำงานเข้ากะ**** รับผิดชอบในการวางแผน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ การรักษาสุขอนามัย GMP ในโรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
13 . Hygienist Leader - โรงงานปทุมธานี
****ทำงานเข้ากะ**** รับผิดชอบในการวางแผน กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ การรักษาสุขอนามัย GMP ในโรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาหาร คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนก QC/QA
1.บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2.เตรียมความพร้อม ของระบบคุณภาพของหน่วยงานในการรับการตรวจฯ ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคล พื้นที่ ตรวจระบบงาน ระบบเอกส...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
15 . QA Inspector รับสมัครด่วน !
- ดูแล ตรวจเช็ค ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่รับเข้า - ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด - ดูแลและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนกระบวนการสุดท้ายก่อนส่งมอบ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(HPLC)
- วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ โดยใช้เครื่อง HPLC (RM,Semi,FG) - เตรียมตัวอย่างและจัดเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ - ดูแลและควบคุมการใช้สารเคมีที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการเคมี รวมถึงการวิเคราะห์ต่างๆ - จัด...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 ก.ย. 62
17 . QC Training Staff
1. ตรวจสอบใบงานช่างหลังจากติดตั้งสินค้า 2. ตรวจสอบลูกค้าว่าให้ข้อมูลตรงกับใบงานของช่างหรือไม่ 3. ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งแอร์ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด(มีฟอร์มให้เช็ค) 4. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับ...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000
17 ก.ย. 62
18 . QA Manager *Pathumthani*
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายเทปพลาสติก(สำหรับบรรจุไมโครชิพ) ,แพลเลตเหล็ก และแพลเลตพลาสติก วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. สถานที่ทำงาน : ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง ปทุมธานี รายละเ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 THB (Base Salary)
17 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ QC (โรงงานเฟอร์นิเจอร์)
- ตรวจสอบคุณภาพงานเฟอร์นิเจอร์ - ตรวจสอบความสม่ำเสมอของระบบและระเบียบ ที่แต่ละฝ่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอน - ตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตราฐานตามที่ได้รับแจ้ง - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งงานเฟอร์นิเจอร์ใ...

Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC Inspector รับสมัครด่วน !
ทำการตรวจเช็คชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือวัด Vernier Caliper,Micrometer Caliper,Dial Gauge,Depth gage,CMM, profile projector ในการตรวจเช็คค่าชิ้นงานและลงบันทึกในใบตรวจเช็ค ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

Rigid Technologies Co., Ltd. [การผลิตชิ้นส่วนความละเอียดสูง]
บิ๊กแลนด์ แฟคตอรี่ ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
17 ก.ย. 62
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ