JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ
1. ตรวจสอบสินค้าก่อนบรรจุ 2. ดูแลคุณภาพสินค้าให้อยู่ในคุณภาพดีพร้อมขาย 3. จัดเตรียมสินค้าและอุปกรณ์สำหรับบรรจุ

บริษัท ไทย เฉียน หวู่ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
2 . พนักงานงานดูแลปลาสวยงาม
1. ตรวจเช็ครับปลาเข้าคลังสินค้า 2. ดูแลรักษาปลาให้มีสุขภาพดีพร้อมส่งไปยังลูกค้า 3. Q.C.ตรวจสอบคุณภาพปลาก่อนส่งไปยังลูกค้า 4. คัดเลือกปลาที่มีคุณภาดีบรรจุเพื่อส่งไปยังลูกค้า

บริษัท ไทย เฉียน หวู่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิฯ หรือตามตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . QC Engineering
- ดูแลควบคุมคุณภาพงานในการผลิต - วางแผนและจัดการงานทดสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Inspection Record , Pressure Test Report , อื่น ๆ - จัดทำเอกสาร QC หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้...

บริษัท บี บี เวลเดอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่QA
ตรวจสอบสินค้านำเข้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ QC
1. ทำการออกสูตรการผลิตประจำวัน 2. คำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับแผนการผลิต 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 4. สุ่มตรวจคุณภาพค่าทางเคมีของวัตถุดิบที่ผิดปกติ 5. ทำการตรวจสอบคุ...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
6 . Beverage Production & Quality Control
1.วางแผนคุณภาพและร่วมควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพความต้องการสินค้าที่ได้จากลูกค้าและฝ่ายขาย 2.ร่วมวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตและงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผนควบคุมการตั้งค่...

Fruita Natural Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
7 . QC ไลน์ผลิต
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้อยู่ในกฏระเบียบของโรงงาน - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ GMP และ HACCP - ควบคุมดูแลในส่วนงานคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานของโรงงานและลูกค้า - เขียนรายงานการควบคุมคุณภาพได้เป็น...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ QC เสาเข็ม Spun (บริษัทฯ ในเครือ ทำงานที่ เชียงรากน้อย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็ม Spun ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ปฎิบัติตามคู่มือระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO และ มอก. 3.ตรวจ ทดสอบ และ จดบันทึก ผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง และ ติดตามผลการผลิต ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา ( ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบควบคุม-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท ISO 22000, HACCP, GMP 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเอกสารในระบบ, ข้อมูลการประชุม เป็นต้น 3. จัดเตรียม บัน...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรู...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
11 . Leader CMM Inspector
1. ตรวจสอบชิ้นงานด้วยการวัด 2. ควบคุมระบบการปฏิบัติงานด้วย CMM และ เครื่องไมโครสโคป 3. บำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ 4. สอบเทียบเครื่องมือวัด 5. สามารถอ่านแบบและใช้เครื่องมือ CMM, VERNIER, PR...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
12 . พนักงานเทคนิค QC (โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ พร้อมสุ่มตรวจชิ้นงานก่อนเทคอนกรีต และประสานงานไปทางผู้รับผิดชอบ(ในกรณีที่มีการแก้ไข) 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ ตรวจขนาดชิ้นงาน,วัสดุฝังต่างต่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
20 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC
- จัดทำรายงานด้านเอกสารคุณภาพ - ดำเนินการตรวจวัดและตรวจสอบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป - สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน
20 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคณภาพ QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คงาน ส่งมอบลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 3 .ดูแลเรื่อง งานส่งมอบ 4. ติดต่อประสานงานลูกค้า 5. ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ในแผนก

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
15 . ISO & QA (รับเฉพาะผุ้ที่มีประสบการณ์ ISO & QA เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- จัดทำระบบ ISO - บริหารจัดการ ควบคุมดูแล การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ TS 16949,ISO 14000 - ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา (รับเฉพาะผุ้ที่มีประสบการณ์ ISO & QA เท่านั้น)
เงินเดือน 40,000+ประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
16 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
- Manage & Control system ISO 14001, IATF16949 PPAP, FMEA and Contral Internal Audit system - Control PPAP, Quality document for New model and process change. - Prepare New model project for Product...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
17 . QC EngineerUrgently Required !
- ดูแลในส่วนของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ดูแลการตรวจสอบจากลูกค้าและทำการตรวจสอบผู้ขาย

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ QC/QA Outsource
- ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำและทวนสอบมาตรฐานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด - แก้ไขปัญหาและวิเคร...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
19 . พนักงาน QC
1. ตรวจสอบสภาพห้องผลิตก่อนและหลังการผลิต 2. ทวนสอบเครื่องชั่งให้ตรงตามมาตรฐานในไลน์ผลิต 3. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 4. จัดเตรียมและบันทึกเอกสารการตรวจสอบคุณภาพของสินค้...

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 335 บาท/วัน
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
- ตรวจรับวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ - สุ่มตรวจคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิต - จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือนถึงผลการผลิตสินค้าและการควบคุมคุณภาพ - รวบรวมข้อมูลและรายงานจำนวนของเสียประจำ...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ