JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA ตรวจสอบงานผลิตแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป Pecast รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบกระบวนการประกันคุณภาพ - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป - QC Inspector

บริษัท ซี-โพส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
2 . QC Inspector
- ตรวจRow Material ก่อนจะผสม - ตรวจสอบกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิต - จัดเก็บตัวอย่าง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ (Q.C.Package)
- ทดสอบคุณสมบัติต่างๆของบรรจุภัณฑ์ของแต่ละประเภท เพื่อเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม - พิจารณาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ด้านบรรจุภัณฑ์(Supplier) - ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำมาคำนวณต้น...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
25 พ.ค. 62
4 . QC Lab Technicianรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบวิเคราะห์ Lab ด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.ตรวจสอบวัตถุดิบใน Lab เพื่อเปรียบเทียบและได้มาตรฐาน 2.ติดตามและบันทึกผล เพื่อนำไปวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน โปรดระบุในใบสมัครให...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท + ค่าอาหาร 500 บาท/ เดือน
25 พ.ค. 62
5 . QC EngineerUrgently Required !
- ดูแลในส่วนของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ดูแลการตรวจสอบจากลูกค้าและทำการตรวจสอบผู้ขาย

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
6 . Management System Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
งานบริหารระบบคุณภาพ (Management System) 1. จัดเตรียม, ควบคุมเอกสาร และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามข้อกำหนด 2. ดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร พร้อมทั้ง...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC ผ้า )
ตรวจสอบคุณภาพผ้า เช็คสเป็กผ้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ตรวจนับจำนวน,หลา ให้ถูกต้องครบถ้วน บันทึกข้อมูลผ้าลงระบบ

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
25 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
งานด้านการตรวจสอบสินค้า และวัตถุดิบ - ดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือการตรวจสอบวัตถุดิบ และสินค้า - ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ และสินค้าตามแผนคุณภาพ และคู่มือการทำงาน - ดำเนินการสรุป รายงาน และบันทึกผลการ...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่QA
ตรวจสอบสินค้านำเข้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
10 . พนักงานQC/สโตร์
- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า (อะไหร่และอุปกรณ์แทรคเตอร์) - ตรวจเช็ค,นับสินค้าให้ตรงตามใบคุมสินค้า - ตรวจเช็ค,นับสินค้า ขึ้นรถขนส่งตามหน้าบิลสั่งของ - การจัดเรียงสินค้า - การใช้อุปกรณ์ในการวัดขนาด ...

บริษัท บางกอกปทุมแทรคเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
25 พ.ค. 62

Engineer Plastic Products Co., Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
12 . หัวหน้า QC
QC 1.ดูแลควบคุมประสิทธิภาพของสินค้า โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 2.ควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.รายงานและสรุปผล 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
13 . QC ไลน์ผลิต
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ให้อยู่ในกฏระเบียบของโรงงาน - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ GMP และ HACCP - ควบคุมดูแลในส่วนงานคุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานของโรงงานและลูกค้า - เขียนรายงานการควบคุมคุณภาพได้เป็น...

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน 2. จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงรสอาหาร, วัตถุดิบ -ตรวจหาค่า TN ,UR,FN ในผลิตภัณฑ์ -ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ที่ใช้ในโรงงาน

บริษัท อาซันเซอร์วิส จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
16 . IPQC Inspector
1.Measurement and prepare for FA submission 2.Set up inspection standard for mass production 3.Training inspector 4.Control for FA sample

บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท
25 พ.ค. 62
17 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพ และจำนวน ผ้าก่อนซัก - ตรวจสอบคุณภาพ และจำนวนผ้า ก่อนส่งมอบลูกค้า - ทำรายงานจำนวนผ้า ก่อนซัก เปรียบเทียบก่อนส่งมอบลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายผลิต

บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
18 . QA-QC Supervisor
Packaging, Raw material Sampling Chemical test, Micro test in Finished goods, Semi-goods, Raw material

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
19 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
1.ปฎิบัติข้อกำหนดลูกค้า มาตรฐานอ้างอิง แบบ Shop Dwg.,Cutting Plan ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจวัด ทดสอบแบบไม่ทำลาย เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 3.ทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทบ...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC Foreman)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารภายในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ