JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ISO & QA (รับเฉพาะผุ้ที่มีประสบการณ์ ISO & QA เท่านั้น)รับสมัครด่วน !
- จัดทำระบบ ISO - บริหารจัดการ ควบคุมดูแล การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ TS 16949,ISO 14000 - ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา (รับเฉพาะผุ้ที่มีประสบการณ์ ISO & QA เท่านั้น)
เงินเดือน 40,000+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคณภาพ QCรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คงาน ส่งมอบลูกค้า 2. มีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพ 3 .ดูแลเรื่อง งานส่งมอบ 4. ติดต่อประสานงานลูกค้า 5. ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ในแผนก

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่โลหะวิทยา
1. ทำการวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยาของอลูมิเนียมบิลเลต เช่น โครงสร้างโลหะวิทยา 2. เตรียมข้อมูลวิชาการ ตลอดจนทำ Presentration ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายขาย 3. จัดทำรายงานสรุปเหตุผลกรณีผลิตภัณฑ์...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพ QA Leader
1.ดำเนินการควบคุมเอกสารต่างๆ ในระบบบริหารงานคุณภาพภายใต้ข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 2. ให้คำแนะนำในการจัดเก็บเอกสารแก่ฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนด 3. ตรวจสอบและควบคุมระบบการทำงานให้...

บริษัท ฟันสวย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
20 ก.ค. 62
5 . QA Officer
- จัดเก็บ ควบคุมเอกสารภายในแผนกหรือที่ได้รับจากแผนกอื่น - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเตรียมชิ้นงานและออกเอกสารในการจัดส่งตัวอย่างช...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
6 . QC ประจำห้อง Labรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป อยู่ในห้อง Lab - เป็นผู้ตรวจสอบการประเมินภายในตามระบบ ISO 9001

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ดำเนินการตามวัตถุประสงค์คุณภาพที่กำหนดไว้ของแผนก 2.ดำเนินการจัดเตรียม (จัดทำ) มาตรฐานในการตรวจสอบตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ดำเนินการตามการวางแผน การปฏิบัติการตรวจสอบ การสรุปในขั้นตอนที่รับผิดชอบ 4.ตัดส...

บริษัท ทีทีดี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
8 . สโตร์ โปรดักส์ เฟอร์นิเจอร์รับสมัครด่วน !
ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช็คคุณภาพและจำนวนของฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์,จัดการเรื่องการเบิก-รับ-ส่ง อุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อน ส่งงานเฟอร์นิเจอร์ให้...

บริษัท เอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
9 . Management System Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
งานบริหารระบบคุณภาพ (Management System) 1. จัดเตรียม, ควบคุมเอกสาร และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามข้อกำหนด 2. ดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร พร้อมทั้ง...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
10 . QA Officer (Co-Packer) ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
•รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานให้ข้อมูลกับลูกค้าและเป็นตัวแทนรับข้อมูลหรือข้อกำหนดลูกค้ามาสื่อสารกับทีมงานภายใน •ดำเนินการเตรียมความพร้อม ติดต่อประสานงาน เพื่อรับการตรวจประเมินจากลูกค้า •ควบคุมกระบว...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
11 . QC Staff (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
12 . Beverage Production & Quality Control
1.วางแผนคุณภาพและร่วมควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพความต้องการสินค้าที่ได้จากลูกค้าและฝ่ายขาย 2.ร่วมวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตและงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผนควบคุมการตั้งค่...

Fruita Natural Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
13 . Sr.QC Lab
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
14 . QC Lab Technicianรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบวิเคราะห์ Lab ด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.ตรวจสอบวัตถุดิบใน Lab เพื่อเปรียบเทียบและได้มาตรฐาน 2.ติดตามและบันทึกผล เพื่อนำไปวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน โปรดระบุในใบสมัครให...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท + ค่าอาหาร 500 บาท/ เดือน
19 ก.ค. 62
15 . QA Officerรับสมัครด่วน !
1. กำหนดและจัดทำ Spec ของวัตถุดิบรับเข้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 2. กรณี Suppliers เจ้าใหม่ ทำหน้าที่ประสานงานการขึ้นทะเบียน AVL โดยเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารด้านคุณภาพและผลทดสอบคุณภาพของสินค้า 3...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
16 . QMS Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผน/ ติดตามการขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนรายการ CAR/ PAR ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอ MR ปิดประเด็นตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุปรายงานการติดตาม KPI และรวบรวมผลการดำเนินงานตาม Action Plan - ต...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
19 ก.ค. 62
17 . พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (QC Operator)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงาน

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เริ่มต้น 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที)
19 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ QC.-เครื่องกำเนิดโอโซน (ประจำคลอง1ธัญบุรี)
-ตรวจสอบผลิตภัฒรฑ์ตามมาตรฐาน -จัดทำคู่มือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ -ทดลองและค้นคว้าส่วนประกอบผลิตภัฒณฑ์ที่ล้ำสมัย -ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ QC เสาเข็ม Spun (บริษัทฯ ในเครือ ทำงานที่ เชียงรากน้อย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็ม Spun ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ปฎิบัติตามคู่มือระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO และ มอก. 3.ตรวจ ทดสอบ และ จดบันทึก ผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง และ ติดตามผลการผลิต ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา ( ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ -ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า (IN-COMING INSPECTION) -ขั้นตอนการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการ (IN-PROCESS INSPECTION) -ขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (FINISHED...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ