JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QC.-เครื่องกำเนิดโอโซน (ประจำคลอง1ธัญบุรี)
-ตรวจสอบผลิตภัฒรฑ์ตามมาตรฐาน -จัดทำคู่มือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ -ทดลองและค้นคว้าส่วนประกอบผลิตภัฒณฑ์ที่ล้ำสมัย -ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรัล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . Sr.QC Lab
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
3 . QC Lab Technicianรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบวิเคราะห์ Lab ด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.ตรวจสอบวัตถุดิบใน Lab เพื่อเปรียบเทียบและได้มาตรฐาน 2.ติดตามและบันทึกผล เพื่อนำไปวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน โปรดระบุในใบสมัครให...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท + ค่าอาหาร 500 บาท/ เดือน
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ QC เสาเข็ม Spun (บริษัทฯ ในเครือ ทำงานที่ เชียงรากน้อย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็ม Spun ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ปฎิบัติตามคู่มือระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO และ มอก. 3.ตรวจ ทดสอบ และ จดบันทึก ผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง และ ติดตามผลการผลิต ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา ( ทำงานที่ ต.เชียงรากน้อย)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่โลหะวิทยา
1. ทำการวิเคราะห์ทางด้านโลหะวิทยาของอลูมิเนียมบิลเลต เช่น โครงสร้างโลหะวิทยา 2. เตรียมข้อมูลวิชาการ ตลอดจนทำ Presentration ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายขาย 3. จัดทำรายงานสรุปเหตุผลกรณีผลิตภัณฑ์...

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . QA Officer
- จัดเก็บ ควบคุมเอกสารภายในแผนกหรือที่ได้รับจากแผนกอื่น - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งมอบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดเตรียมชิ้นงานและออกเอกสารในการจัดส่งตัวอย่างช...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(เครื่องสำอาง)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในงานด้านควบคุมคุณภาพ -ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า (IN-COMING INSPECTION) -ขั้นตอนการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการ (IN-PROCESS INSPECTION) -ขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (FINISHED...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
8 . พนักงานประกันคุณภาพ/ QA LAB
- ตรวจสอบวัตถุดิบ - ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป - ตรววจสอบระหว่างการผลิต - จัดทำ COA

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
QA 5 อัตรา /QA LAB 1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่QA
ตรวจสอบสินค้านำเข้าและสอบเทียบเครื่องมือวัด

สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด/บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
10 . Beverage Production & Quality Control
1.วางแผนคุณภาพและร่วมควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพความต้องการสินค้าที่ได้จากลูกค้าและฝ่ายขาย 2.ร่วมวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตและงานควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผนควบคุมการตั้งค่...

Fruita Natural Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณภาพ QA Leader
1.ดำเนินการควบคุมเอกสารต่างๆ ในระบบบริหารงานคุณภาพภายใต้ข้อกำหนดของระบบคุณภาพ 2. ให้คำแนะนำในการจัดเก็บเอกสารแก่ฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนด 3. ตรวจสอบและควบคุมระบบการทำงานให้...

บริษัท ฟันสวย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
19 ก.ค. 62
12 . QA Inspector รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
13 . สโตร์ โปรดักส์ เฟอร์นิเจอร์รับสมัครด่วน !
ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช็คคุณภาพและจำนวนของฝ่ายผลิตเฟอร์นิเจอร์,จัดการเรื่องการเบิก-รับ-ส่ง อุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ รวมถึง ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อน ส่งงานเฟอร์นิเจอร์ให้...

บริษัท เอกซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
14 . พนักงานเทคนิค QC (โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ พร้อมสุ่มตรวจชิ้นงานก่อนเทคอนกรีต และประสานงานไปทางผู้รับผิดชอบ(ในกรณีที่มีการแก้ไข) 2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตให้ได้ตามแบบ ตรวจขนาดชิ้นงาน,วัสดุฝังต่างต่...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
19 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC ผ้า )
- ตรวจสอบคุณภาพผ้า - เช็คสเป็กผ้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ตรวจนับจำนวน,หลา ให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกข้อมูลผ้าลงระบบ

บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
19 ก.ค. 62
16 . Management System Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
งานบริหารระบบคุณภาพ (Management System) 1. จัดเตรียม, ควบคุมเอกสาร และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามข้อกำหนด 2. ดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร พร้อมทั้ง...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . QA Officer (Co-Packer) ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
•รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานให้ข้อมูลกับลูกค้าและเป็นตัวแทนรับข้อมูลหรือข้อกำหนดลูกค้ามาสื่อสารกับทีมงานภายใน •ดำเนินการเตรียมความพร้อม ติดต่อประสานงาน เพื่อรับการตรวจประเมินจากลูกค้า •ควบคุมกระบว...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
18 . QC Staff (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนก QA / เจ้าหน้าที่ QA/QCรับสมัครด่วน !
- ใช้เครื่องมือวัดไม้ตรวจสอบ และสรุปผล - ตรวจเช็คข้อมูลไม้ QC และการตัดไม้ของ QC - ตรวจเช็คไม้ตามออเดอร์ - รายงานสรุปผลการตรวจประจำวัน/สัปดาห์ - ทำข้อมูลการตรวจสอบสินค้า QC- QC - งานอื่นๆตามที่ได...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
20 . QC ประจำห้อง Labรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป อยู่ในห้อง Lab - เป็นผู้ตรวจสอบการประเมินภายในตามระบบ ISO 9001

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ