JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าคุมคนงาน (Production Leader)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการผลิตในส่วนของเครื่องจักร 2. ควบคุมและดูแลแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรโดยการซ่อมแซมเบื้องต้น กรณีซ่อมไม่ได้แจ้งหน่วยงานต่อไป 3. ติดตามปัญหาและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง 4. ควบคุมดูแลพนักง...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
10 อัตรา
เงินเดือน 13,000-14,000++
23 ส.ค. 62
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการผลิตจนสิ้นสุดกระบวนการ - จัดทำรายงาน ตลอดจนรายงานปัญหาต่างๆ - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามแผนที่ตั้งไว้

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้าโรงงาน
1.ประกอบสายฮีตเตอร์ของวงกบประตูห้องเย็น 2.ประกอบชุดโคมไฟฟูลออเรสเซนต์ 3.ประกอบชุดม่านริ้วพลาสติกกันแมลง 4.ประกอบอุปกรณ์ประตูห้องเย็น 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้าโรงงาน

บริษัท เฮงเกอร์ เอ็ม เอฟ อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
23 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน
- วางแผนและจัดทำแผนการผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในฝ่า...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A / ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
5 . QC ประจำห้อง Labรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป อยู่ในห้อง Lab - เป็นผู้ตรวจสอบการประเมินภายในตามระบบ ISO 9001

บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ