JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ทำงานในสายงานการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2. รับผิดชอบดูแล และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 3. ช่วยงานคลังวัตถุดิบ 4. งานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตมอบหมาย

บริษัท สมจิตต์โอสถ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวัน-รายเดือน (9,750 - 11,000)
25 ส.ค. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท บี.เอ. โค๊ด เอเชีย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 11,000 บาท
25 ส.ค. 62
3 . Process Engineer
ควบคุมPROCESS การผลิตหมอนยางพารา

บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส แอนด์ พิลโล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
25 ส.ค. 62
4 . พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ) รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานประกอบชิ้นส่วนรถ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
5 . ฝ่ายผลิต / ควมคุมการผลิต / เทคนิค
- ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตเเผ่นหลังคา ชิ้นส่วนหลังคา - ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย - ช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี. เมทัลชีท
เงินเดือน 9,000 - 12,000
24 ส.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต(ประจำโรงงานปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริหารและรับผิดชอบในการดำเนินการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้าและส่วนโรงงาน หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1. ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต กำหนดกลยุทธ์ผลิตและคุณภาพสินค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายก...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 ส.ค. 62
7 . ฝ่ายผลิตและปฎิบัติการ (Operation)
-ดูแลการทำงานของทุกแผนกในโรงงาน ควบคุมคนงานให้ทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ -จัดทำตารางตรวจงาน / รายงานปัญหาและแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นพร้อมรายงานผล -รับผิดชอบตรวจเช็คสินค้าให้ครบตามจำนวน และ ดูแลความเรี...

Dmon Healthcare co.,Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000
24 ส.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
• รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด • ควบคุมกำกับดูแลและให้คำปรึกษาประสานงานในไลน์ผลิต • จัดทำแผนและวางกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการแผนการผลิต • ประสานงาน...

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกผลิต (Blending)
- วางแผนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน - ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต,การแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค - จัดหาและคัดเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลผลิตที่...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา (ปทุมธานี)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62

บริษัท ชลิตะ เซมิซึ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
11 . ผู้ช่วยช่าง (หน่วยงานไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
- เชื่อมชิ้นงาน, ตัดชิ้นงาน, เจียรชิ้นงาน และ ทาสีชิ้นงาน - เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (เป็นลูกมือที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมหรือติดตั้งไฟฟ้า) - จัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนเข้าปฏิบัติหน้างาน...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้รวมขั้นต่ำมากกว่า 10,000 บาท/ เดือน (ยังไม่รวมโอที)
23 ส.ค. 62
12 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลเครื่องจักร ตามกระบวนการผลิต - จดบันทึก ตรวจสอบ และดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ผลิตสินค้าตามแผนงานการผลิตประจำวัน - รักษาความสะอาดในพื้นที่และขบวนการผลิต - ดูแลบำรุงรักษา...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมขั้นต่ำมากกว่า 10,000 บาท/ เดือน (ยังไม่รวมโอที)
23 ส.ค. 62
13 . Production Foreman (Packing)
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
2 Position
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
14 . ฝ่ายผลิต
-ดูแลงานผลิตในโรงงาน -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TANKCHAI CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
15 . พนักงานผู้พิการ (ฝ่ายผลิต)
- ดูแลควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรและพื้นที่ ก่อนและหลังการทำงาน - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรตามรายการ - ทำการผลิตงานตามขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพงานที่ทำ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ท...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 325/วัน (+OT 183/วัน)
23 ส.ค. 62
16 . ช่างรีดพลาสติก (Extrusion Technician)รับสมัครด่วน !
1. เข้าประจำ Line การผลิตตามคำสั่งของหัวหน้ากะ 2. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ 3. ควบคุมการผลิตให้ชิ้นงานเป็นไปตามข้อกำหนด 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อินทีเกรท โพลีเมอร์ส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
17 . พนักงานฝ่ายผลิต
ผลิตสินค้า บรรจุสินค้า ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 325/วัน ไม่รวมค่ากะ โอที เบี้ยขยัน
23 ส.ค. 62
18 . ช่างไฟฟ้าโรงงาน
1.ประกอบสายฮีตเตอร์ของวงกบประตูห้องเย็น 2.ประกอบชุดโคมไฟฟูลออเรสเซนต์ 3.ประกอบชุดม่านริ้วพลาสติกกันแมลง 4.ประกอบอุปกรณ์ประตูห้องเย็น 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้าโรงงาน

บริษัท เฮงเกอร์ เอ็ม เอฟ อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
23 ส.ค. 62
19 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ตัดงานตามมาตรฐานการผลิต / ตามใบสั่งงานตามที่มอบหมายงาน 2.ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ / วัตถุดิบก่อนการปฎิบัติงาน 3.ควบคุมเครื่องทอโลหะ/เครื่องทอตะแกรง(ไวร์เมช) ตามใบสั่งงานตามที่มอบหมายงาน 4.ตรวจเช็...

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
23 ส.ค. 62
20 . QC/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต/ โฟร์แมน/ Supervisor
- ยินดีรับพิจารณาใบสมัครทุกระดับตำแหน่ง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผลิตทั่วไป, ระดับ Supervisor, หรือแม้แต่ระดับหัวหน้ากะ - ผลิตกล่อง/กระดาษลูกฟูก - ปฏิบัติงานในสายการผลิตต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมคุณ...

บริษัท ยูไนเต็ด คอนเทนเนอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์ + OT.
23 ส.ค. 62
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ