JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader Technician Injectionรับสมัครด่วน !
-ดูแลความคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลเรื่องกำลังพลให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิต -ดูแลควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -บริหารความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานที่รับผิดชอบ

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 หรือ ตามประสบการณ์ + Allowance
21 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-
21 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-
21 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (บังคับOT 4ชม.)
21 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
21 ก.ค. 62
6 . พนักงานผู้พิการ (ฝ่ายผลิต)
- ดูแลควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรและพื้นที่ ก่อนและหลังการทำงาน - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรตามรายการ - ทำการผลิตงานตามขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพงานที่ทำ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ท...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 325/วัน (+OT 183/วัน)
21 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
• รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด • ควบคุมกำกับดูแลและให้คำปรึกษาประสานงานในไลน์ผลิต • จัดทำแผนและวางกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการแผนการผลิต • ประสานงาน...

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
8 . Production Supervisor (sorting&filling)
- จัดเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SEMI) บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร กำลังคน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนงานผลิต - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - จั...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
9 . ช่างTest พลาสติก
- แก้ไขตัดสินใจการแก้ไขปัญหาหน้างาน - ขึ้นแม่พิมพ์ตาม Work Order - ปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกให้ฉีดชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพ - ควบคุมดูแลเครื่องจักรในระหว่างการผลิต

Engineer Plastic Products Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
10 . พนักงานฝ่ายผลิต/ QC โรงงาน คลอง4 ลำลูกกา อยู่ใกล้ Big C สามารถเริ่มงานได้ทันที!รับสมัครด่วน !
- สายการผลิตพลาสติก - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ **กะเช้า 08.00 น.- 17.00 น. (เวลา OT 17.00 น. - 20.00 น.) **กะดึก 20.00 น. - 05.00 น. ( เวลาก OT 05.00 น. - 08.00 น.) - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้...

Bangkok Staffing Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน รายวัน
20 ก.ค. 62
11 . พนักงานฝ่ายผลิต ประจำโรงงาน คลอง9 ลำลูกกา..สามารถเริ่มงานได้ทันที!!รับสมัครด่วน !
- โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Staffing Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
12 . ฝ่ายผลิต
-ดูแลงานผลิตในโรงงาน -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TANKCHAI CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
13 . พนักงาานแผนกผสม
- ปฏิบัติงาน ผสมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามตัวอย่างมาตรฐาน และคู่มือที่เกี่ยวข้อง - ดูแล รักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทำงาน - ดูแล รักษา สภาวะแวดล้อมในการผลิตตามคู่มือการท...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
14 . Process Improvement Officer
• ดูแลรับผิดชอบการนำสูตรการผลิตมาทดลองผสมใน Pilot Plant และพัฒนา mixing process scale up เพื่อการผลิตจริงใน Production line • ปรับปรุงและพัฒนา Mixing process อย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดต้นตุน และประสิ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
15 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลเครื่องจักร ตามกระบวนการผลิต - จดบันทึก ตรวจสอบ และดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ผลิตสินค้าตามแผนงานการผลิตประจำวัน - รักษาความสะอาดในพื้นที่และขบวนการผลิต - ดูแลบำรุงรักษา...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมขั้นต่ำมากกว่า 10,000 บาท/ เดือน (ยังไม่รวมโอที)
19 ก.ค. 62
16 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ตัดงานตามมาตรฐานการผลิต / ตามใบสั่งงานตามที่มอบหมายงาน 2.ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ / วัตถุดิบก่อนการปฎิบัติงาน 3.ควบคุมเครื่องทอโลหะ/เครื่องทอตะแกรง(ไวร์เมช) ตามใบสั่งงานตามที่มอบหมายงาน 4.ตรวจเช็...

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
19 ก.ค. 62
17 . ผู้ควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต-เสาเข็ม(ประจำโรงงานปทุมธานี)
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพ การผลิตเสาเข็มแรงเหวี่ยง อัดแรง

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
19 ก.ค. 62
18 . Production/Packing Staff
1. ประกอบชิ้นงานท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ 2. ผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการ ตัด / ดัด / ม้วน / เชื่อม 3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ 4. ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 5. เข้าร่วมกิจกรรม...

Yoshimura Asia Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
19 . Brewing Supervisor
RESPONSIBILITIES : - To supervise the brewing operations in Brewhouse , Fermenting ,Storage and Filtration Cellars. - Controls all stages of the wort production process to ensure attainment of bre...

San Miguel Beer (Thailand) Co., Ltd..
เงินเดือน Negotiable, depending on expertise of applicant.
19 ก.ค. 62
20 . Production Chief / Production Supervisor
1. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในส่วนการผลิต 2. ควบคุมการผลิตแบบตรงและให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพความถูกต้องและประสิทธิภาพ 3. กำหนดนโยบายสำหรับผู...

บริษัทในเครือเซนทาโก
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ตามประสบการณ์และตกลง
19 ก.ค. 62
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ