JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
-ดำเนินการวางแผนผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบ -ควบคุมวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -คำนวณประมานการาสั่งซื้อวัตถุดิบ -ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา)
หน้าที่หลัก 1.รับแผนงาน รวมถึงจัดเตรียมและตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้เพียงพอ และผลิตชิ้นงานทันตามแผนงาน ถูกต้องตามขั้นตอนพร้อมทั้งจัดทำรายงานการผลิต ปัญหาในการผลิตส่งให้กับหัวหน้า 2.ควบคุมการใช้ว...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
19 ก.ค. 62
3 . Planning Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามแผนผลิตตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้มีวัตถุดิ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. การวางแผนการผลิต (Planning) 2. จัดตารางการผลิต (Scheduling) 3. ควบคุมการผลิตn(Material Control) 4. งานสนับสนุนการผลิต 5. งานวางแผนระบบ iERP **มีรถรับส่ง สายนนทบุรี**

บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด / บริษัท วิเชียรโปรเกรสซีฟพาร์ท จำกัด/บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Food & Beverage)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. สำรวจและเรียกเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้ทันเวลา 3. สำรวจความต้องการของลุกค้า และจัดทำแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา 4. ตรวจสอบรายงานจำนวน...

บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . Production Control Assistant Manager
• รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย • วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร และแม่พิมพ์ • ตรวจสอบวัตถุดิบและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อแผนการผลิต • ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า • จัดทำแผนการผลิต ...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.plan งานในแต่ละวัน 2.ผลักดัน out put ให้สอดคล้องกับจำนวนงานที่วางแผนไว้ 3.ติดตามปัญหาและหาทางแก้ไข 4.รวบรวมเอกสารในส่วนงานที่รับผิดชอบในแต่ละวันพร้อม up date ข้อมูล

บริษัท เอส.เอ็ม.เปเปอร์ บ๊อกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนกใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.ร่วมวางแผนก และประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง 4.วิเคราะห์และ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผน (Operation Planner)
1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
17 ก.ค. 62

บริษัท ซี.อี. คราฟท์แมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
12 . Senior Assistant - Production Planning
• To handle import RM/PM purchasing. Inventory planning and control. Materials Planning (Report and Process). • To interface and respond customers' need within IDS direction. • To pla...

บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
หลยตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiate
17 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- GATING MATERIAL AVAILABLE FOR SUPPORT - WORK ORDER AND ASSIGNING WORK ORDER RELEASE TO FLOOR/ SHIPMENT DONE - AS PER COMMITMENT/ WORK ORDER CLOSE WITH TARGET

SANMINA-SCI SYSTEMS (THAILAND) LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
14 . Trainee Engineer/Technician
1. เรียนรู้ ควบคุม ดูแลงานในไลน์ผลิต 2. กำหนดแผนการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ 3. ควบคุมตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละวัน 4. Support คำนวณแบบหลังคา ***กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก เม็ททอลชีท
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
15 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคสั่งการผลิต รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนและสั่งการผลิตให้ทันเวลาและเพียงพอตามจำนวนที่กำหนดในการผลิต - ติดตามและตรวจสอบปริมาณสต๊อควัสดุ - สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - คำนวณปริมาณการใช้วัสดุต่างๆ

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
1. ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์และวางแผนการผลิตและแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการข...

บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18,000 ( ตามประสบการณ์)
16 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต รับสมัครด่วน !
- การวางแผนประสานงานภายในองค์กร และนอกองค์กร ทำให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้ - การวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้ดี - วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน - จัดทำรายงา...

บริษัท ทีทีดี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ