JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา)
หน้าที่หลัก 1.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
25 มิ.ย. 62

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน - อัพเดทงานวางแผนการผลิตประจำวัน - รายงานผลผลิตและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 16,000
25 มิ.ย. 62
4 . Production Planning Staff (Pathumthani Factory)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility Authority) 1.ตรวจสอบความถูกต้องของ Job Order ในระบบ 2.จัดเตรียม Job Order จากระบบ ลงสู่ Line การผลิต 3.จัดทำเอกสารยอมรับให้ผลิตได้ (ในกรณีที่พบความผิดพลา...

Bangkok coil center limited
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(หญิง) / พนักงานดูแลสวน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(ผู้หญิง) - วางแผนการผลิต และแจกจ่ายแผนการผลิต - ติดตาม ทบทวน แก้ไข แผนการผลิต - ดูแลและควบคุมสต๊อก วัตถุดิบ - มีความขยันอดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ...

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา / 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
6 . Production Control Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต)
• รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย • วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร และแม่พิมพ์ • ตรวจสอบวัตถุดิบและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อแผนการผลิต • ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า • จัดทำแผนการผลิต ...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคสั่งการผลิต รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนและสั่งการผลิตให้ทันเวลาและเพียงพอตามจำนวนที่กำหนดในการผลิต - ติดตามและตรวจสอบปริมาณสต๊อควัสดุ - สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - คำนวณปริมาณการใช้วัสดุต่างๆ

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
8 . Beverage Production & Process Control
1. วางแผนและจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2. วางแผนวัตถุดิบ WIP Stocks Packaing ให้สอดคล้อง กับ Sale Order และแผนผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ และ Just in Time 3. บริหาร Li...

Fruita Natural Co.,Ltd.
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
1. ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์และวางแผนการผลิตและแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการข...

บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18,000 ( ตามประสบการณ์)
24 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
-ดำเนินการวางแผนผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบ -ควบคุมวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -คำนวณประมานการาสั่งซื้อวัตถุดิบ -ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผน (Operation Planner)
1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
12 . Planning Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามแผนผลิตตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้มีวัตถุดิ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
13 . ธุรการ (วางแผนการผลิต)
จัดทำ ควบคุม และจัดเก็บเอกสารสนับสนุนที่ใช้ในการวางแผนการผลิตของบริษัท

C.L.P Engineering Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
14 . Planning Engineer รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ และสร้างสายการผลิต -วางแผน ควบคุมการผลิต -พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยTPS

Solar D Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- คีย์ข้อมูลงานผลิตและประสานงานกับทีมงานผลิต - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
21 มิ.ย. 62
16 . ประสานงานขาย/วางแผนผลิต
- วางแผนการผลิตและวางแผนการซื้อชิ้นส่วนสินค้าเพื่อจัดส่งตามกำหนดส่ง - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนอกองค์กรและในองค์กรเพื่อควบคุมแผนงานที่ตั้งไว้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Dr. Faucet Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
17 . พนักงานวางแผนการผลิต
-รับ Order จากฝ่ายขาย -ทำ Inventory ร่วมกับแผนกคลังสินค้า -เปิด PR เพื่อทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ -ติดตามให้วัตถุดิบให้เข้าตาม Due ที่กำหนด -วางแผน และ ออกใบสั่งผลิต -ติดตามงาน เพื่อให้ส่งสินค้าได้ต...

บริษัท ซี.อี. คราฟท์แมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
18 . Senior Assistant - Production Planning
• To handle import RM/PM purchasing. Inventory planning and control. Materials Planning (Report and Process). • To interface and respond customers' need within IDS direction. • To pla...

บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
หลยตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiate
19 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- GATING MATERIAL AVAILABLE FOR SUPPORT - WORK ORDER AND ASSIGNING WORK ORDER RELEASE TO FLOOR/ SHIPMENT DONE - AS PER COMMITMENT/ WORK ORDER CLOSE WITH TARGET

SANMINA-SCI SYSTEMS (THAILAND) LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
20 . Assistant Production Control Manager(Planning) โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ปทุมธานีUrgently Required !
Our client is a manufacture of Production of metal production. Responsibilities: 1.ในกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตให้ทำการออก PR สั่งซื้อวัตถุดิบให้กับฝายจัดซื้อ 2.ในกรณีไม่สามารถทำการผลิตและจัด...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000
18 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ