JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Planner Officer
1.Planning the production of various department to meet customer requirement. 2.Line traching for finish good to meet the production and delivery plan and preparing of pre-alert packing list. 3.Coor...

บริษัท โปรเน็ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
2 . Production Planning Officer [Pathumthani Plant]
-Manage production demand and can create masterplan schedule. Allocate plan both of in-house and outside to maximize internal capacity and meet with customer requirement

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (Injection only)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการทำงานของแผนก PC และ แผนก Injection 2.ควบคุมดูและกำหนดแผนการผลิตในแต่ละสัปดาห์ให้ฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและประเมินกำลังการผลิตของบริษัทและนำเสนอฝ่ายบริหาร 4.ประสานงานภายในและภายนอกแผนก เพื...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 20,000
23 พ.ค. 62
4 . Production Control Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต)
• รับข้อมูลพยากรณ์การขายจากฝ่ายขาย • วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร และแม่พิมพ์ • ตรวจสอบวัตถุดิบและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อแผนการผลิต • ตรวจสอบพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า • จัดทำแผนการผลิต ...

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สาขาตลาดไท)
- ดูแลการควบคุมการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ควบคุมและดูแลการผลิตสินค้าประเภทผัก-ผลไม้ - วางแผนการผลิต - งานอื่นๆตามที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
23 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน - อัพเดทงานวางแผนการผลิตประจำวัน - รายงานผลผลิตและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเบอร์ บีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 16,000
23 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. การวางแผนการผลิต (Planning) 2. จัดตารางการผลิต (Scheduling) 3. ควบคุมการผลิตn(Material Control) 4. งานสนับสนุนการผลิต **มีรถรับส่ง สายนนทบุรี**

บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด / บริษัท วิเชียรโปรเกรสซีฟพาร์ท จำกัด/บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
9 . Production Planning Staff (Pathumthani Factory)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility Authority) 1.ตรวจสอบความถูกต้องของ Job Order ในระบบ 2.จัดเตรียม Job Order จากระบบ ลงสู่ Line การผลิต 3.จัดทำเอกสารยอมรับให้ผลิตได้ (ในกรณีที่พบความผิดพลา...

Bangkok coil center limited
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
10 . Planning Engineer รับสมัครด่วน !
-ออกแบบ และสร้างสายการผลิต -วางแผน ควบคุมการผลิต -พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยTPS

Solar D Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต โรงงานจิตมาสแคเทอริ่ง (Food Planing Supervisor)
-วิเคราะห์และวางแผนการผลิตสินค้าด้านอาหาร / อาหารแช่แข็ง ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในกระบวนการ การผลิต - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - บริหารจัดการและดูแลผู้ใต...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนอาวุโส (Senior Operation Planner)
1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
13 . ฝ่ายวางแผนผลิต
- วางแผนการผลิตและวางแผนสั่งซื้อชิ้นส่วนสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าตามกำหนดส่งสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนอกองค์กรและในองค์กรเพื่อควบคุมแผนงานที่ตั้งเอาไว้ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Dr. Faucet Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน >18,000 หรือ ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
14 . Planning Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - ตรวจสอบMRP - วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
15 . Production Planner
วางแผนงานผลิตและวิเคราะการวางแผนการผลิต ทำระบบERP ประสานงานการทำงานในฝ่ายผลิตทั้งหมด

บริษัท ปทุมเฟล็กซ์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000บาท
21 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- GATING MATERIAL AVAILABLE FOR SUPPORT - WORK ORDER AND ASSIGNING WORK ORDER RELEASE TO FLOOR/ SHIPMENT DONE - AS PER COMMITMENT/ WORK ORDER CLOSE WITH TARGET

SANMINA-SCI SYSTEMS (THAILAND) LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
17 . Senior Assistant - Production Planning
• To handle import RM/PM purchasing. Inventory planning and control. Materials Planning (Report and Process). • To interface and respond customers' need within IDS direction. • To pla...

บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
หลยตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiate
20 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
1. วางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำคู่มือในการผลิตสินค้า 3. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ กับเจ้าหน้าที่จัดซื้อและเจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ 4. ดูแลหมายกำหนดการส่งมอบสินค้าไปยังลู...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
19 . Supply Chain Planning
- รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อ และบริหารจัดการปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม - จัดการแผนการสั่งซื้อสินค้า FG รายเดือน บนฐานของ Demand Forecast - บริหารจัดการ วางแผนการผลิตกับฝ่าย...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
19 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- คีย์ข้อมูลงานผลิตและประสานงานกับทีมงานผลิต - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในฝ่ายต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
19 พ.ค. 62
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ