JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการทำงานให้สอดคล้องในทุกกระบวนการในระบบบริหารงานด้านคุณภาพ 2.ควบคุมกระบวนการตรวจประเมินภายในและภายนอก 3.สรุปรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บบันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 4.จัดทำข้อมูลแสดงผลการดำเ...

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ