JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QS Supervisor
รับผิดชอบ ควบคุมระบบเอกสารด้านคุณภาพขององค์กร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเข้ามาตรวจติดตามระบบคุณภาพตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนด รวมทั้งทำการควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทีก ให้เป็นไปตามข้อกำห...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
16 ก.ย. 62
2 . หัวหน้างานผลิต
ควบคุมดูแล ติดตามผล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท พอลลาร์ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต (เครื่องสำอาง)
1. บริหารแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตทั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง 3. จัดทำระบบคุณภาพ เช่น GMP , HACCP , ISO22000 ในส่วนงานที่...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (เครื่องสำอาง)
1.ดูแลควบคุมการผลิต -กําหนดนโยบายแผนงานเป้าหมายในการผลิตให้กับแผนกผลิต -แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตรวมถึงกําหนดวิธีการป้องกัน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต -ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตแ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
16 ก.ย. 62
5 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อาหารเสริม)
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
16 ก.ย. 62
6 . Packing Leaderรับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของโรงงานและได้ประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กำหนด ควบคุมการทำงานของพนักงานตามข้อกำหนดISO22000/ISO9001/GMP/HACCP/HALAL ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบั...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
7 . หัวหน้างานการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูเเลการผลิตให้ได้เป้าหมายที่กำหนด 2.ปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์ รวมถึงปรับตั้งค่าต่างๆ สำหรับการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3.ควบคุมเอกสารในการผลิตได้อย่างถูกต้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูเ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Control Manager)
1. กำหนดและวางแผนเชิงกลยุทธ์นโยบายการบริหารโรงงาน 2. กำหนด ปรับเปลี่ยน ทบทวน นโยบายในการบริหารโรงงาน 3. วางแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ 4. วางแผน ควบคุม ติดตามผลการบริหารงานประจำวันของทุกฝ่าย 5. อนุ...

บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
9 . Production Supervisor
1 Control of Sealing&Packing 2 Working team for quality system and Internal Auditor. 3 Follow up company policy and objective.

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
10 . QC/QA Supervisor
1.จัดทำเอกสารควบคุมระบบคุณภาพ 2.ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต 3.ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป และสินค้า Incomming 4.สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ออกCOA รับประกันสินค้า 5....

บริษัท หลิว หยวน เหว่ย ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน
- วางแผนและจัดทำแผนการผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในฝ่า...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A / ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
12 . หัวหน้าหน่วยผลิตเครื่องสำอาง
1. วางแผนการผลิตและประมาณการยอดการผลิตเครื่องสำอาง 2. วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนวัตถุดิบ 3. กำหนดตารางการผลิตเครื่องสำอาง 4. ควบคุมตรวจสอบกระบวนการในการผลิตเครื่องสำอาง 5. แก้ไขปัญหาที่เกิดข...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
13 . รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
- ควบคุมการผลิตของพนักงาน - ตรวจสอบการผลิตของพนักงานให้ได้ตามแผนการผลิต - จัดทำรายงานการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
14 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการทำงานให้สอดคล้องในทุกกระบวนการในระบบบริหารงานด้านคุณภาพ 2.ควบคุมกระบวนการตรวจประเมินภายในและภายนอก 3.สรุปรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บบันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 4.จัดทำข้อมูลแสดงผลการดำเ...

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
15 . ผู้จัดการโรงงาน (อาหารสัตว์)
ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัทในเครือเซนทาโก
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ตามประสบการณ์และตกลง
16 ก.ย. 62
16 . QA Engineer รับสมัครด่วน !
- Responsible for controlling/monitoring and improvement the incoming,processes and Customer Service - Disposition of rejected parts / sub-assemblies /finish goods,including deviation to UAI base o...

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 62
17 . Production Supervisor
- จัดอัตรากำลังคนให้เพียงพอกับการผลิต - ควบคุมยอดผลผลิตดีและเสีย - ตรวจ ติดตามผลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - อบรมพนักงาน OJT และ Re-Training พนักงานในแผนก - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Engineer Plastic Products Co., Ltd
1 อัตรา
16 ก.ย. 62
18 . ผู้จัดการโรงงาน (ไม้แปรรูป)รับสมัครด่วน !
-กำหนดนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงานตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหน...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
16 ก.ย. 62
19 . หัวหน้าแผนกผลิต (Blending)
- วางแผนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับงาน - ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต,การแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค - จัดหาและคัดเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของผลผลิตที่...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา (ปทุมธานี)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ Cut Out (ปทุมธานี)
1.ตำแหน่ง Cut Out Staff จำนวน 2 อัตรา ทำหน้าที่ -ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านเคมี,กายภาพ,และประสาทสัมผัส (ทดสอบชิม) -ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป -มีประสบการณ์การวิเคราะห์ตัวอย...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ