JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่าย QA/QC (ประจำโรงงาน นวนคร)
- รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในส่วนไลน์การผลิต , Lab ฯลฯ - วิเคราะห์ / วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อาหารเสริม)
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
17 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
17 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (สาขาศรีสมาน)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานโรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 2.จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน 3.จัดทำโครงการปรับปรุงการทำงาน 4.บริหารงานรถขนส่งสินค้า 5.ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
17 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้างานการผลิตรับสมัครด่วน !
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูเเลการผลิตให้ได้เป้าหมายที่กำหนด 2.ปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์ รวมถึงปรับตั้งค่าต่างๆ สำหรับการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3.ควบคุมเอกสารในการผลิตได้อย่างถูกต้อง ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงาน
-สร้างกฏระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย -รักษาผลประโยชน์ให้บริษัทและลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน -ลดต้นทุนโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้า -วางแผนและประเมินการผลิตได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยสนับสนุนให้ฝ...

บจก.ซันแดนซ์กรุ๊ป (ประเทศไทย)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62

Mik Electronic Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าหน่วย QC (สาขาตลาดไท)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้ากลุ่ม ผัก-ผลไม้ และสินค้าแปรรูป - รายงานผลการตรวจสอบประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - สรุปผลคุณภาพประจำเดือน - ดูแลและควบคุมการทำงานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมระบบ GMP...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
10 . QA Leader & QA Staffรับสมัครด่วน !
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า อนุมัติการแก้ไข และรายงานต่อลูกค้า - ควบคุมระบบคุณภาพให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดระบบคุณภาพ IATF:16949 - Supplier audit, Customer Audit, CB Audit - ทำแผนการปรับปรุ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
อย่างละ 4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
11 . Injection Leader รับสมัครด่วน !
• ควบคุมการผลิตโดยการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพ-ปริมาณ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ • ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและ...

Nitta M&T (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
12 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ผลิต
1. ควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2. ควบคุมในการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบ 3. ควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิต 4. ควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพและลดของเสีย 5. รายงานผล...

บริษัท ไทยออโตแมช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
13 . QA Manager
-วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด -วางแผนควบคุมการประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต -วางแผน ควบคุมติดตามการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -วางแผนการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ/ควบคุมกา...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าประกันคุณภาพ (ตรวจรับวัตถุดิบ)
- ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์ - ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต - ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต - รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้งาน ป้ายชี้บ่งและประวัติการสอบเที...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
15 . Production Supervisor
- supervise production team to meet production objectives. - Control operstors,machines and material to meet target of quantity ,quality delivery and cost - Ensure and maintain certified quality sys...

MPM Technology (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต อาหารแปรรูป
1. รับผิดชอบ และวางแผนการผลิตวัตถุดิบอาหารให้กับร้าน และบริษัทในเครือ 2. จัดทำ และควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบ GMP/HACCP 3. วางแผน และควบคุมค่าใช้จ่าย ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 4. พัฒน...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
17 . Production Supervisor
- ควบคุมการผลิตของพนักงาน - ตรวจสอบการผลิตของพนักงานให้ได้ตามแผนการผลิต - จัดทำรายงานการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
18 . ผู้จัดการโรงงาน
- วางแผนและควบคุมดูแลบริหารการผลิตสินค้า บริหารจัดการด้านผลผลิต ควบคุมด้านการลดของเสีย รวมถึงการวางไลน์ผลิต - บริหารจัดการกำลังคน - ปฏิบัติงานภายใต้ระบบ GMP/HACCP - ควบคุมการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผน...

บริษัท เจ.ที.ที. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน
- วางแผนและจัดทำแผนการผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายผลิตแผ่นฉนวน - ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรในฝ่า...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A / ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าแผนก QCรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน 2. จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ