เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
สรุปงานโดยย่อ 1. จัดกาข้อมูล ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ให้ถูกต้องตามหลักกฏหมาย / ปะรกาศ / ข้อบังคับ ที่เ...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการโรงงาน
-วางแผนการทำงานให้สอดคล้องในทุกกระบวนการในระบบบริหารงานด้านคุณภาพ -ควบคุมกระบวนการตรวจประเมินภายในและภายนอก -สรุปรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บบันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร -จัดทำข้อมูลแสดงผลการดำเนินง...

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการโครงการ
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2. บริหารจัดการงานก่อสร้างตามประสงค์ของผู้ว่าจ้าง และตามหลักวิชาการบริหารงานก่อสร้างที่ดี และถูกต้อง 3. ติดตาม ตรวจส...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
19 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการสำนักงานรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล งานจัดซื้อ งานบัญชี งานธุรการ การตลาด และการขาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรี...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
5 . ผู้จัดการโรงงานฝ่ายผลิต
-วางแผนงาน ควบคุมงาน ตรวจสอบ -สามราถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต -ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด -สามารถนำเสนอ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,ลดต้น...

บริษัท มิสเตอร์ ฟรุ๊ตตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
6 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประจำร้าน จำหน่ายข้าวสาร
1. ดูแลความเรียบร้อยของการเปิด-ปิดร้านในแต่ละวัน 2. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3. สังเกตและบันทึกการขายข้าวในแต่ละวัน 4. ทำสรุปยอดการขาย และรายงานการขาย Stock สินค้าในแต่ละวัน 5. ดูแลภ...

Sangfah Agri Product Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 62

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการร้าน เขตปทุมธานี / นนทบุรี
1.บริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ทั้งเรื่องการให้บริการลูกค้า ความสะอาด รวมถึงการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ Kerry Express 2.ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้าน 3.ควบคุมตรวจสอบการเงินระ...

KERRY EXPRESS
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-23,000 บาท + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน
16 ม.ค. 62
9 . ผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังรถยนต์
- ติดต่อประสานงานกับช่าง และประกันภัย ในการตามงานและซ่อมรถยนต์ - ประเมินความเสียหายตัวรถและประเมินราคา

บริษัท เอกกิจ ออโต้ การาจ ปทุมธานี จำกัด
1 อัตรา
15 ม.ค. 62
10 . ผู้จัดการทั่วไป, general manager
ความรับผิดชอบ: •จัดการเพื่อให้แน่ใจว่าคุ้มค่าและสอดคล้องกับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด •วิเคราะห์สถานการณ์ / ปัญหาภายในและภายนอกและผลกระทบเพื่อให้มั่นใจในทันทีและมีการดำเนินการที่เหมาะสม ...

Siam Entrade
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000-55,000 ตามโครงสร้างของ บริษัท
14 ม.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ