JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรขาย
1. ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าพบนำเสนอ 2. ทำตารางรายสัปดาห์ การเข้าพบลูกค้า /ส่งหัวหน้าฝ่าย 2. ทำรายงาน Report /หลังการเข้าพบลูกค้า 3. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ...

บริษัท พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ