JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล
1. จัดทำแผนงานสำหรับทีมงาน ตรวจสอบติดตั้งระบบงานสุขาภิบาล 2. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งาน ด...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . วิศวกรเครื่องกล (ติดตั้งเครื่องจักรกลโรงงาน จ.ปทุมธานี)
ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักรโรงงานขนาดใหญ่

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
23 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ