JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา Civil Engineerรับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานด้านโยธาให้สอดคล้องกับ TOR 2.ออกแบบด้านโยธาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.จัดทำ Report ในส่วนของงานด้สนโยธา 4.ประสานงานและติดตามข้อมูลกับผู้รับเหมาช่วง(Subcontractor) เพื่อนำมาใช้ในหารดำเนิน...

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
2 . Site Engineer - (กรุงเทพ ปทุม)
- วางแผนโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงาน,งบประมาณการก่อสร้าง,อุปกรณ์,ทีมงาน และผู้รับเหมา - ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้เป็นไปต...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
22 ส.ค. 62
3 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)
1. วางแผนและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผ...

บริษัท กลอรี่ อินทีเรียร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
4 . วิศวกรสำนักงาน ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านโยธาของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน TOR - ออกแบบงานด้านโยธาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามข้อกำหนด และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ Report ต่างๆ เช่น Inception Report, Pr...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
22 ส.ค. 62
5 . Project Engineer
1. วางแผนควบคุมการดำเนินงานโครงการติดตั้ง 2. วัดหน้างาน,ประมาณการใช้วัสดุ, อุปกรณ์ 3. ถอดแบบ, ประเมินราคา 4. ติดตาม, ป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหาร 6. สรุปและประ...

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
6 . วิศวกรโยธา ( มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานผลิตชิ้นงาน / งานก่อสร้าง / งานชุดตกแต่งสถานีบริการน้ำมันและงานป้ายทั่วไป - งานถอดแบบ/เขียนแบบงานป้ายโฆษณาและงานโครงสร้างทั่วไป - ตรวจสอบงานหน้าไซด์งาน (ต่างจังหวัด) *** ไม่ประจำหน้าไซด์ง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม.ไซน์เนจ
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 ไม่รวมสวัสดิการอื่น
21 ส.ค. 62
7 . Office Engineer
-จัดทำแผนงาน -ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย -ควบคุม Stock วัสดุ การเบิกจ่าย

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
8 . Production Engineer (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป.ลำลูกกา )
1.บริหารจัดการงานผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน Precast ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.จัดทำแผนการผลิตประจำวันและแจกจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน โดยควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานให้ทันตามแผน และป...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
9 . วิศวกรโครงสร้าง (รังสิต)
บริษัทอยู่รังสิต ห่างจากฟิวเจอร์ 5 กิโลเมตร ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างต่างๆที่มีขนาด 10 ล้านบาทขึ้นไป - ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจงานก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการที่รับมอบหมาย - แก...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000+
21 ส.ค. 62
10 . วิศวกร
- ควบคุมดูแลงานด้านการผลิตเสาเข็มคอนกรีต ประจำโรงงานที่อำเภอสามโคก - มีที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่อยู่ไกลหรือต่างจังหวัด

บริษัท บี.เค.เค. ไพล์ลิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
11 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรอาวุโสโซนรังสิต องค์รักษ์ ลำลูกกา รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐาน - ติดตามรายงานความก้าวหน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
12 . วิศวกรประจำไซด์งานก่อสร้าง
- ควบคุมการก่อสร้างแต่ละไซด์งานที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยและถูกต้อง - สรุปรายงานส่งทุกสัปดาห์ - คำนวนและประสานงานสั่งของกับจัดซื้อ

บริษัท ธนมาศ1569 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 35,000
21 ส.ค. 62
13 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคา (มีใบ กว.)
1.งานออกแบบงานวิศวกรรม คำนวนโครงสร้าง,เขียนแบบโครงสร้าง 2.ประมาณการตามแบบข้อกำหนดวัสดุงานก่อสร้าง - จัดทำ BOQ ราคาค่าก่อสร้างบ้าน สาธารณูปโภคต่างๆ - จัดทำงาน เพิ่ม-ลด ส่วนต่างๆ - ท...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 62
14 . วิศวกรโยธา, วิศวกร/ช่างเทคนิค/ไฟฟ้า-เครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ - ควบคุมดูแลการใช้วัสดุทุกประเภทให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ - ควบคุมงานก่อสร้างในภาคสนามในภาพรวม...

บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รวม 6 อัตรา
20 ส.ค. 62
15 . 1) สถาปนิกโครงการ 2) ธุรการโครงการ(ปฏิบัติงาน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)รับสมัครด่วน !
1) สถาปนิกโครงการ 1 ตำแหน่ง จัดทำเอกสารงานธุรการของโครงการก่อสร้าง

บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
16 . โฟร์แมน / วิศวกรหน้างาน
ควบคุมผู้รับเหมา ในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้

บริษัท ปัญญาดี มีทรัพย์ คอนกรีต จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62

REC.
19 ส.ค. 62

บริษัท ภูมิสยาม วิศวกรรม จำกัด
15 ส.ค. 62
19 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
ิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกออกแบบโครงสร้างขึ้นไป ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่เขียนแบบอาวุโสลงไป อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  ศึกษารายละเอียดแบบ หรือใบส่งงาน ...

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 62
20 . วิศวโยธา /โฟร์แมน
1.สามารถคุมงานก่อสร้างได้ 2.อ่านแบบถอดแบบทำBOQและปฏิบัติตามแบบก่อสร้าง 3.สามารถคุมงานระบบภายในอาคาร 4.สามารถเซ็นแบบได้ 5.มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ รับโฟร์แมน 3 ตำแหน่ง (ด่วน ประจำ...

บริษัท แซทคอมส์ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
15 ส.ค. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ