JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ถอดแบบและประมาณราคา ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ความคุมแผนงานด้...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+โทร 1,000+ค่าเช่าบ้าน 2,000+ค่าวิชาชีพ1,500-3,000
15 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ