JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อไปปฏิบัติงานภายนอกและติดต่องาน - วางบิลและรับเช็ค ในส่วนของงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ขับรถยนต์ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - พร้อมทั้งดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งาน ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 -17.00 น.

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + OT
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานขับรถประจำสำนักงานรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1.งานขับรถส่วนกลาง 2.งานขับรถส่งของ **รถยนต์ รถตู้ รถกะบะ**

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
4 . พนักงานขับรถ ประจำโรงงานลำลูกกา
ขับรถบริการพนักงานตาม Site งาน หรือ สถานที่ต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ และ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงาน 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
5 . พนักงานขับรถ 10 ล้อ
- ขับรถพ่วง,รถ 10 ล้อ

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
21 ส.ค. 62
6 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
- ขับและดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของบริษัท - ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ภายในสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค - ดูแลงานส่วนกลางของสำนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ สนญ.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
7 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร

บริษัท ชลิตะ เซมิซึ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-12,000
20 ส.ค. 62
8 . พนักงานขับรถที่วไป / พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถขนส่งพัสดุ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล 2.รับส่งเอกสาร วางบิล 3.รับ-ส่งผู้บริหารบางโอกาส 4.งานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย

บริษัท วอลล์ เช็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ชาวญี่ปุ่น) / พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
- ขับรถพาพนักงานติดต่อหน่วยงานต่างๆ ตามใบงานที่มอบหมายแต่ละวัน - ขับให้ผู้บริหาร - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ - ขับรถส่งของไปยังกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ตามความเหม...

Chai Komol Business Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,450 บาท (ยังไม่รวม OTและสวัสดิการอื่นๆ)
20 ส.ค. 62
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และนำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ 3.ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อการใช้งา...

บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี(ประเทศไทย) จำกัด
15 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ