JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.รักษาความปลอด( รปภ.)
จนท.รักษาความปลอด( รปภ.) -ตรวจสอบบุคคลคนภายในที่เข้ามาติดต่องาน -ให้บริการจราจร รถเข้า-ออก และ จอดรถ -ดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง -ป้องกันและป้องปรามเหตุการณ์หรือผลเสียที่จะเกิดกับผู้ว่าจ้าง -ทำคว...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ