JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
- ควบคุมดูแลงานด้านการผลิตเสาเข็มคอนกรีต ประจำโรงงานที่อำเภอสามโคก - มีที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่อยู่ไกลหรือต่างจังหวัด

บริษัท บี.เค.เค. ไพล์ลิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . Project Engineer
1. วางแผนควบคุมการดำเนินงานโครงการติดตั้ง 2. วัดหน้างาน,ประมาณการใช้วัสดุ, อุปกรณ์ 3. ถอดแบบ, ประเมินราคา 4. ติดตาม, ป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหาร 6. สรุปและประ...

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . Office Engineer
-จัดทำแผนงาน -ควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่าย -ควบคุม Stock วัสดุ การเบิกจ่าย

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
4 . Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)
1. วางแผนและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผ...

บริษัท กลอรี่ อินทีเรียร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62

บริษัท ภูมิสยาม วิศวกรรม จำกัด
22 ส.ค. 62
6 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
ิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกออกแบบโครงสร้างขึ้นไป ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่เขียนแบบอาวุโสลงไป อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  ศึกษารายละเอียดแบบ หรือใบส่งงาน ...

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
7 . วิศวโยธา /โฟร์แมน
1.สามารถคุมงานก่อสร้างได้ 2.อ่านแบบถอดแบบทำBOQและปฏิบัติตามแบบก่อสร้าง 3.สามารถคุมงานระบบภายในอาคาร 4.สามารถเซ็นแบบได้ 5.มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ รับโฟร์แมน 3 ตำแหน่ง (ด่วน ประจำ...

บริษัท แซทคอมส์ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ
- กำหนดเป้าหมายและวางแผนงานก่อสร้าง - ศึกษาแผนการก่อสร้างให้เข้าใจและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ - ตรวจสอบรายการคำนวณและแบบต่างๆของโครงการให้ถูกต้องตามหลักการทางวิศวกรรม - วางแผนและควบคุมดูแลค่าใช้จ่า...

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
9 . วิศวกรสนาม/วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลหน้าไซร์งาน สั่งของ/ติดต่อประสานงาน -ถอดปริมาณงาน ,เขียนแบบ Autocad ทำ Shop drawing , ประสานงานกับผู้รับเหมาและวิศวกรหน้างาน,เบิกงวดงาน ,payment ผู้รับเหมา,อนุมัติวัสดุ,รายงานความก้าวหน้า

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ