JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ภูมิสยาม วิศวกรรม จำกัด
19 ส.ค. 62

บริษัท กลอรี่ อินทีเรียร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
19 ส.ค. 62
3 . โฟร์แมน (ผลิต_QC Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบMOULDก่อนการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการตามหลักวิธี 2"ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึง การตรวจสอบกำลังประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 3.จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ แ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
4 . โฟร์แมน QC (ติดตั้ง Precast wall)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและตรวจสอบการติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของส่วนที่รับจ้างติดตั้งให้กับลูกค้า 2. ประสานงานในการกำหนดการส่งของถึงหน่วยงานแต่ละเที่ยวรวมทั้ง Code ชิ้นงานที่ต้องการส่งตามเวลา...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
5 . โฟร์แมน (ติดตั้ง Post-Tension)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับทางโครงการ เรื่องแผนงานการติดตั้ง 2.จัดเตรียมส่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้ทันตามแผนงาน 3.ควบคุมการติดตั้งลวดอัดแรงให้ถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด 4.ตรวจเช็คงานติ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
6 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ส.ค. 62
7 . โฟร์แมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแบบแปลน และทันกำหนดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ถอดแบบงานก่อสร้าง เช็ควัสดุ สั่งของ ที่ใช้ในการทำงานภายในโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงงานติดตั้งต่า...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+++
18 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ของงานติดตั้ง - ควบุคม ดูแล และตรวจสอบงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานงานติดตั้ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ส.ค. 62
9 . โฟร์แมน ควบคุมงานติดตั้ง ปทุมธานี
- ควบคุมงานติดตั้งแผ่นพรีคาสท์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

บริษัท พรีคาสท์ คิงดอม จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
13 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ