JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงานให้ได้คุณภาพและเวลา 2. ประสานงานกับลุกค้า และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 3. ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4. ถอดแบบสั่งของ 5. ทำแบบ Sket Shop Drawing 6. เป็นผู้ช่วย วิศวกร/Supervi...

บริษัท รามาศร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ก.ย. 62
2 . โฟร์แมนเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานให้ได้คุณภาพ และเวลา 2.ประสานงานกับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 3.ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4.ถอดแบบสั่งของ 5.ทำแบบ Sket Shop Drawing 6.เป็นผู้ช่วย วิศวกร/Supervisor

บริษัท รามาศร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
19 ก.ย. 62
3 . โฟร์แมน
1.สามารถติดต่อประสานงานผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ 2.สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ 3.ประสานงานและ Consult กับหน่อยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้องแล...

บริษัท ภคิน (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ก.ย. 62
4 . วิศวกรโครงการ/โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ก.ย. 62
5 . Chief Survey
- ปฏิบัติงานภาคสนาม - ดูแลงานของโครงการทางด้านโยธา - อัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลกล้อง Total Statioon - กล้องระดับ (Auto Level) - วัดระยะ

SW DESIGN & CONSTRUCTION Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ของงานติดตั้ง - ควบุคม ดูแล และตรวจสอบงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานงานติดตั้ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ย. 62
7 . โฟร์แมน (ผู้ควบคุมงาน)
1.รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้งานก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 2.ควบคุมและรายงานผลการก่อสร้างให้ทางผู้บริหารทราบ 3.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และแก้ปัญหาหน้างานให้ลุล่วง

บริษัท โชว์ ดีไซน์ จำกัด
1 ตำหแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
8 . โฟร์แมน QC (คอนกรีตเสริมใยแก้ว)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว 2.ทำการสอบเทียบเครื่องมือ 3.ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ 4.ทำเอกสารงาน QC และบันทึกข้อมูลวิเคราะห์

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
9 . โฟร์แมน (ผลิต_QC Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบMOULDก่อนการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการตามหลักวิธี 2"ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึง การตรวจสอบกำลังประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 3.จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ แ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
10 . ผู้ควบคุมงาน
1. ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า สุขาภิบาล 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ 4. เวลาปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท นีโอ กล๊าส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000+ (ตามความสามารถ)
17 ก.ย. 62
11 . โฟร์แมน
โฟร์แมนประจำโรงงาน - ควบคุมงานหล่อแผ่นคอนกรีต - กำกับดูแลการทำงานของผู้รับเหมา - ควบคุมการทำงาน พนง. DC - ควบคุมปริมาณคอนกรีตและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โฟร์แมนประจำไซต์งาน - ควบคุม...

บริษัท ซีที ซันไรส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ย. 62
12 . โฟร์แมนควบคุมงานการผลิต ประจำโรงงาน
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.วางแผนและควบคุมดูแลการผลิตให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม 3.ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างานได้ 4.ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 5.ตรวจสอบ และรายงานความก้าว...

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62

บริษัท ภูมิสยาม วิศวกรรม จำกัด
16 ก.ย. 62
14 . โฟร์แมนควบคุมการตกแต่งภายในประจำ Site งานรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการตกแต่งภายในให้เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณ - ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้น - ประสานงานกับช่าง ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานอื่นๆ - เคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรียบร้อยของงาน คนงาน ให้ปลอดภัยแ...

บริษัท กลอรี่ อินทีเรียร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
15 . โฟร์แมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแบบแปลน และทันกำหนดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ถอดแบบงานก่อสร้าง เช็ควัสดุ สั่งของ ที่ใช้ในการทำงานภายในโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงงานติดตั้งต่า...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+++
15 ก.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ