JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Foreman (ควบคุมงานติดตั้งเคาน์เตอร์เครื่องสำอางค์)Urgently Required !
**รับผู้สมัครมีประสบการณ์ในการประสานงานติดต่อกับห้างร้านสรรพสินค้า** - ควบคุมติดตั้งงานที่หน้า site ของทีมติดตั้ง เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและป...

Happ Exhibition Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000
18 ก.ย. 62
2 . โฟร์แมนงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- คุมงานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร (ทาวน์เฮ้าส์)

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
3 . โฟร์แมน
1.สามารถติดต่อประสานงานผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ 2.สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ 3.ประสานงานและ Consult กับหน่อยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้องแล...

บริษัท ภคิน (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ก.ย. 62
4 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงานให้ได้คุณภาพและเวลา 2. ประสานงานกับลุกค้า และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 3. ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4. ถอดแบบสั่งของ 5. ทำแบบ Sket Shop Drawing 6. เป็นผู้ช่วย วิศวกร/Supervi...

บริษัท รามาศร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
5 . โฟร์แมนเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานให้ได้คุณภาพ และเวลา 2.ประสานงานกับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 3.ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4.ถอดแบบสั่งของ 5.ทำแบบ Sket Shop Drawing 6.เป็นผู้ช่วย วิศวกร/Supervisor

บริษัท รามาศร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
18 ก.ย. 62
6 . QC หลังการขาย ประจำโซนราชพฤกษ์-กาญจนา
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐาน 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
18 ก.ย. 62
7 . QC หลังการขาย ประจำโซนรังสิตคลอง 4
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐาน 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
18 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน (สำรวจ)
- ควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย,สำรวจพื้นที่ก่อสร้างหน้างาน, ประเมินราคา, งานต่อเติม และงานสถาปัตย์ - รับและตรวจผลงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกงวดงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-23,000
18 ก.ย. 62
9 . วิศวกรโครงการ/โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ก.ย. 62
10 . Chief Survey
- ปฏิบัติงานภาคสนาม - ดูแลงานของโครงการทางด้านโยธา - อัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลกล้อง Total Statioon - กล้องระดับ (Auto Level) - วัดระยะ

SW DESIGN & CONSTRUCTION Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ของงานติดตั้ง - ควบุคม ดูแล และตรวจสอบงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานงานติดตั้ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ย. 62
12 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
18 ก.ย. 62
13 . Foreman
อ่านแบบตกแต่งภายในและทำแผนงาน ควบคุ้มงานให้จบตามแผนงานที่กำหนด ดูแลหน้างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
14 . โฟร์แมน (ผู้ควบคุมงาน)
1.รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้งานก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 2.ควบคุมและรายงานผลการก่อสร้างให้ทางผู้บริหารทราบ 3.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และแก้ปัญหาหน้างานให้ลุล่วง

บริษัท โชว์ ดีไซน์ จำกัด
1 ตำหแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
15 . Technical Foreman
1.ประสานงานและควบคุม งานบริการติดตั้งที่หน้างาน 2.ประสานงานและควบคุม การทำงานของผู้รับเหมา 3.สนับสนุนด้านเทคนิคในฝ่ายงาน 4.ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
16 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด - ควบคุมระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ถอดแบบงานก่อสร้าง, ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
17 ก.ย. 62
17 . โฟร์แมน QC (คอนกรีตเสริมใยแก้ว)
1.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว 2.ทำการสอบเทียบเครื่องมือ 3.ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ 4.ทำเอกสารงาน QC และบันทึกข้อมูลวิเคราะห์

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
18 . โฟร์แมน (ผลิต_QC Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบMOULDก่อนการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการตามหลักวิธี 2"ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึง การตรวจสอบกำลังประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 3.จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ แ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
19 . โฟร์แมน
- เคลียร์แบบงานรับเหมาก่อสร้าง ตามออเดอร์ลูกค้า คำสั่งลูกค้า

บริษัท อินเตอร์วู้ด ทิมเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ย. 62
20 . ผู้ควบคุมงาน
1. ตรวจสอบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ ไฟฟ้า สุขาภิบาล 2. ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ 3. ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ 4. เวลาปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท นีโอ กล๊าส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000+ (ตามความสามารถ)
17 ก.ย. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ