JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ค. 62
22 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
15 ก.ค. 62
23 . วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ บัญชีปริมาณงาน งบประมาณ เพื่อจัดตั้งรหัสงานด้านต้นทุน ตามหมวดหมู่และรายละเอียดของงาน นำเสนอต่อ Senior Cost Analysis Engineer เพื่อใช้ควบคุมงบประมาณโครงการ 2.ตรวจ...

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
24 . วิศวกรโยธา, วิศวกร/ช่างเทคนิค/ไฟฟ้า-เครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบรูปและรายการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาการ - ควบคุมดูแลการใช้วัสดุทุกประเภทให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ - ควบคุมงานก่อสร้างในภาคสนามในภาพรวม...

บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รวม 6 อัตรา
15 ก.ค. 62
25 . 1) สถาปนิกโครงการ 2) ธุรการโครงการ(ปฏิบัติงาน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)รับสมัครด่วน !
1) สถาปนิกโครงการ 1 ตำแหน่ง จัดทำเอกสารงานธุรการของโครงการก่อสร้าง

บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ประสบการณ์
15 ก.ค. 62
26 . วิศวกรโยธา
-รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ -เขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา -ควบคุมคนงาน ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนเวลาที่กำหนด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
15 ก.ค. 62
27 . ช่างสำรวจ/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/วิศวกรโยธา
- วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละไซต์งาน - เขียนแบบ และจัดทำเอกสารต่างๆ - งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราไชศวรรย์
เงินเดือน ตามตดลง
15 ก.ค. 62
28 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
ิวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกออกแบบโครงสร้างขึ้นไป ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่เขียนแบบอาวุโสลงไป อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  ศึกษารายละเอียดแบบ หรือใบส่งงาน ...

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
29 . โฟร์แมนควบคุมงาน
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวห...

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
15 ก.ค. 62
30 . หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
- บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ควบคุมกำกับดูแลให้งานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย วางแผนงานก่อสร้าง วัสดุ และผู้รับเหมา

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
15 ก.ค. 62
31 . วิศวกรสนาม/วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลหน้าไซร์งาน สั่งของ/ติดต่อประสานงาน -ถอดปริมาณงาน ,เขียนแบบ Autocad ทำ Shop drawing , ประสานงานกับผู้รับเหมาและวิศวกรหน้างาน,เบิกงวดงาน ,payment ผู้รับเหมา,อนุมัติวัสดุ,รายงานความก้าวหน้า

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
32 . โฟร์แมนหน้างาน
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน 4.ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน

บริษัท เพชรแสนเก้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 ก.ค. 62
33 . ช่างสำรวจ
1. สำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งเพลท/อลูมิเนียม/กระจก 2. ตรวจสอบและปรับกล้อง line และกล้องระดับ และเครื่องมือสำรสจอื่นๆ 3. สำรวจและสั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตามสถานที่ที่กำหนด 4. ทำการคำนวณเพื...

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25.000.-บาท ขึ้นไป
14 ก.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคาอลูมิเนียม-กระจก
1. ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงาน 2. คำนวณราคางานอลูมิเนียมและกระจก Cladding รวมถึงงาน Facade และงานสถาปัตย์กรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที้งนี้ครอบคลุมถึงปริมาณงานเพิ่ม-ลด

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
14 ก.ค. 62
35 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
- สามารถวางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร และบริหารจัดการโครงการก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - มีความรู้ในด้านอลูมิเนียม และกระจก รวมถึงระบบของ Curtain Wall, Facade , Cladding และ Canopy เป็น...

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้ต่อเดือน 40,000 +++
14 ก.ค. 62
36 . Construction Manager
1. ร่วมในการวางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างในภาพรวมและการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าใช้ในโครงการ 2. ประสานงานกับวิศวกรหรือช่างที่รับผิดชอบหน้างานโครงการ เพื่อให้การนำวัสดุอุปกร...

บริษัท ภ.สหพัฒน์งานช่าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 25,000ขึ้นไป
12 ก.ค. 62
37 . โฟร์แมน (ผลิต_QC Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบMOULDก่อนการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการตามหลักวิธี 2"ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึง การตรวจสอบกำลังประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 3.จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ แ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
38 . สถาปนิก
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

บริษัท นครเทพ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
12 ก.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่วางสเปคงานโครงการ
1. พบลูกค้าเพื่อเสนอผลิตภัรฑ์/สินค้า/งานก่อสร้างของทางบริษัทฯ 2. จูงใจลูกค้า สถาปนิก บริษัทรับเหมาก่อสร้างให้ใช้สินค้าของบริษัทฯ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
40 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
-คุมงานก่อสร้างตามแบบแผนงานที่บริษัทกำหนด -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -จัดทำข้อมูลและเอกสารรายงานความคืบหน้าของโครงการ -ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการเบิกจ่ายแ...

บริษัท เซนจูรี่ ซิตี้ เรียลเอสเตท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ