JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน / หัวหน้าช่างงานปูพื้นไม้ รับสมัครด่วน !
-บริหาร ทีมงานช่าง ในการติดตั้ง งานปูพื้นไม้ตามไซท์งานที่รับผิดชอบ -จัดทำรายงาน ตรวจสอบงาน ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 -25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
2 . วิศวกรสำนักงาน รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ บัญชีปริมาณงาน งบประมาณ เพื่อจัดตั้งรหัสงานด้านต้นทุน ตามหมวดหมู่และรายละเอียดของงาน นำเสนอต่อ Senior Cost Analysis Engineer เพื่อใช้ควบคุมงบประมาณโครงการ 2.ตรวจ...

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . สถาปนิก
-ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า -เสนอขาย Raw Material ของบริษัทให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
4 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง 2.วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ค. 62
5 . โฟร์แมน (ผลิต_QC Precast Wall)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบMOULDก่อนการผลิตให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการตามหลักวิธี 2"ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป รวมถึง การตรวจสอบกำลังประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 3.จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ แ...

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ในเครือ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
6 . Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน (QC)
- ควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย, ประเมินราคา, งานต่อเติม และงานสถาปัตย์ - รับและตรวจผลงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกงวดงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-23,000
17 ก.ค. 62
8 . Site Engineering
1. ร่วมในการวางแผนโครงการก่อสร้าง เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างจริงร่วมกับPM 2.กำหนดระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน และวางกำหนดการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าใช้ในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง 3.ประสานงานกับผรม...

บริษัท ภ.สหพัฒน์งานช่าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 20,000- 25,000 ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
9 . โฟร์แมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแบบแปลน และทันกำหนดตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ถอดแบบงานก่อสร้าง เช็ควัสดุ สั่งของ ที่ใช้ในการทำงานภายในโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์รวมถึงงานติดตั้งต่า...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+++
17 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาค่าซ่อมแซมบ้าน/ต่อเติมบ้าน/รีโนเวทบ้าน - ประสานงานกับทีมช่างที่ต้องเข้าไปทำ - ถอดรายการวัสดุหลังจากที่ลูกค้าตกลงทำ - ประงานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ** มีโบนัสทุก 3 เดือน ( ตามผล...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
17 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าช่าง/โฟร์แมน (งานรับเหมาต่อเติม/รีโนเวท)
- คุมควบทีมงานช่างซ่อมบ้าน ให้ทำงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบรายการวัสดุที่จะต้องใช้ในงานซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน รีโนเวทบ้าน - ประสานงานเพิ่ม/ลด ในงาน ** พิเศษ โบนัสทุก 3 เดือน (ตามความส...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
17 ก.ค. 62
12 . สถาปนิก
งานออกแบบ ( ออกแบบอาคารทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) - เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ - นำเสนอแนวคิดในการออกแบบ - ประมาณราคาค่าออกแบบ - เขียนแบบ - ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ งานตรวจสอ...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-19,000
17 ก.ค. 62
13 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
17 ก.ค. 62
14 . ช่างติดตั้งงานไม้ (ทุกภาค)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งงานไม้ตามแบบแปลนที่กำหนด - ดูแลแนะนำงานติดตั้ง ทั้งกรรมกร และผู้รับเหมาช่วงงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
20 อัตรา
เงินเดือน 400 บาท/วัน ++ (ตามประสบการณ์) และผลตอบแทนอื่น
17 ก.ค. 62
15 . วิศวกรโยธา
1.เขียนแบบงานก่อสร้าง ใช้โปรแกรม Auto cad 2.ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามวิศวกรและแผนการทำงาน 3.ควบคุมคนงานและผู้รับเหมา

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
17 ก.ค. 62
16 . โฟร์แมน
- ควบคุมงาน ประสานงาน กับหน้างานและทีมงานช่างติดตั้ง เพื่อให้งานติด ตั้งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด - แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกี่ยวกับงานที่รับมอบหมาย - ควบคุม/จัดทำ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ...

บริษัท ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
17 ก.ค. 62
17 . วิศวกรโยธา
-รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ -เขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา -ควบคุมคนงาน ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนเวลาที่กำหนด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
17 ก.ค. 62
18 . พนักงานรับรถ-ประเมินราคารถยนต์
1.ดูแลงานทางด้านประเมินราคารถยนต์ฝ่ายตัวถังและสี

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาทขึ้นไป
17 ก.ค. 62
19 . โฟร์แมน
1. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงาน รวมถึงประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามร...

บริษัท โฮมแมททีเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / พนักงานประจำ
17 ก.ค. 62
20 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด - ควบคุมระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ถอดแบบงานก่อสร้าง, ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
16 ก.ค. 62
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ