JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำบางสะพาน)
1.เป็นศูนย์กลางในการจัดหาสินค้าและบริการในพื้นที่บางสะพาน 2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ สรุปรายงานการสั่งซื้อสินค้าในพื้นที่ 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายและผู้ให้บริการในพื้นที่ 4.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆให้เหมาะสมกับนโยบายบริษัทตามใบขอซื้อ - ดำเนินการวางแผนการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในแผนกต่างๆ - ดำเนินการพิจารณาตัดสินใจในการคัดเล...

บริษัท พงศ์ศิลป์ เพอร์เฟคเฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
13 ก.ย. 62
3 . ธุรการ/Admin
- ติดต่อประสานงานทั้งภายและในภายนอกองค์กร - ติดตามเอกสารจากผู้บริหาร เกี่ยวกับการติดต่อที่ดิน,Bank หรือหน่วยราชการอื่นๆ - ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
12 ก.ย. 62

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ก.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ