JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Officer (ประจำ Blu Port หัวหิน)
- ดูแลรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานในสาขา - สรรหาและว่าจ้าง รวมถึงฝึกอบรมพนักงานประจำสาขา และ PC - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
25 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ