JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ลงโปรแกรมข้อมูลบัญชีเพื่อประกอบการจ่าย 2.รวบรวมเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบส่งของและอื่นๆเป็นชุด 3.สรุปรายงานการขาย 4.ออกใบกำกับภาษีขาย 5.งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

KC Girder Co., Ltd. บริษัท เค.ซี.เกอร์เดอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-17,000
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(ปราจีนบุรี,นครนายก,จันทบุรี,ตราด,สระแก้ว)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตาที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
3 . บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี 3.จัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา 4.ติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับกา...

บริษัท พีเอสเอส เมทัลชีท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
4 . ASV.-A/P-RM Oversea&Shipping (Account)
1.ติดตาม ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารใบแจ้งหนี้-ต่างประเทศ,ค่า Shipping และซื้อประเภทอื่น ๆ 2.บันทึกบัญชีรายการซื้อวัตถุดิบและรายการซื้ออื่น ๆ ที่เป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศ 3.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายนำเข้า 4.บ...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
-รับผิดชอบจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานต้นทุน ทรัพย์สิน จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี รายงานภาษี รวมทั้งงบการเงินและรายงานประกอบงบการเงินของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง -ดำเนินการตั้งหนี้ บันทึกบั...

บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
23 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโสรับสมัครด่วน !
1.เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการคำนวณต้นทุนผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายการขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2.คำนวณต้นทุนการผลิตรายเดือนแยกตามแต่ละไลน์การผลิต 3.ควบคุมสต็อกและปรับปรุงกระบวนการตรวจนับสินค้า 4.วิเคราะห์แ...

บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน, ลูกหนี้, เจ้าหน้า, การเงิน
- คิดราคา - คิด COST ทำ Work in process - วิเคราะห์ต้นทุนวัตถุดิบ -เปิดใบส่งของ/วางบิล/เก็บเงิน -ฯลฯ เกี่ยวกับระบบบัญชี

บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
8 . Accounting Staff Urgently Required !
- Record Account Payable - Issue VAT and Withholding Tax Report - Support Leader check & Record Fix Asset - Recconcile Ap & Support Leader Prepare Payment - Report/Communication to Superior - Bil...

Sanko Electronics (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62

บริษัท มิตซูไทยธาดา (ปราจีนบุรี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
16 ส.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ 2. วางแผนควบคุมและตรวจสอบจัดทำบัญชี 3. วางแผนภาษี 4. ปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการงิน 5. วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 9 จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
11 . Accounting Officer
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท - ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัท - จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ส.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ