JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 338 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าปราจีนบุรี
1. ควบคุมการรับสินค้า จัดเก็บ และจ่ายสินค้า/วัตถุดิบ 2. ควบคุมและตรวจสอบ การรับ จัดเก็บ และจ่ายสินค้า/วัตถุดิบ 3. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า 4. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
23 พ.ค. 62
2 . PRODUCTION ENGINEER (ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสากรรม เช่นการผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร - ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการขา...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . HR Supervisor ประจำสาขากบินทร์บุรี
ลักษณะงาน - ดูงานงาน HRM ในสาขา เช่น Recruit พนักงานประจำสาขา เช่น แคชเชียร์ , พนักงานจัดเรียงสินค้า หรือกลุ่ม Supervisor แต่ละแผนก ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม - จัดทำเงินเดือนของพนักงานในสาขา - ป...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000
22 พ.ค. 62
4 . Production Officer (Planning)Urgently Required !
1. Planning for Production as Monthly Target. 2. Planning for Production as daily target. 3. Planning for Production Super Urgent Plan in case short lead time request from Customer. 4. Processing t...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
5 . HRIS OfficerUrgently Required !
- Payroll System and Time Attendant Module - Compensation Management and Welfare Module - Web Leave-OT-Shift System Module - Management Level E-Recruitment Module - E-Appraisal/Evaluation Module ...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 62
6 . Technician (Utility)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้า - ดูแลระบบทำความเย็น ประปา และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 14,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
7 . Production SupervisorUrgently Required !
1. Supervise and develops subordinate for better performance and activity. 2. Control all process 3. Make standard operation such as procedure, working instruction...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 62
8 . Technician (Maintenance)Urgently Required !
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ดูแล และ บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และแผนการผลิตที่กำหนด - ฝึกอบรมให้กับพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบ...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
Responsibility with support for system ISO9000,ISO14001,ISO45001 -System Analysis,Activity,Summary report and Document control under quality system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
10 . Environment Staff (Pollution Control and Monitoring)รับสมัครด่วน !
1. Control and implementation of the law and other requiement(Air,Wastwater, Waste, Chemical, Green Procurement and any) 2. Control and implementation of ISO14001 (Specific of Pollution Control and m...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
11 . Environment Staff (Chemical Management)รับสมัครด่วน !
1. Control and implementation of the law and other requiement(Air,Wastwater, Waste, Chemical, Green Procurement and any) 2. Control and implementation of ISO14001 (Specific of chemical management) 3...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1 จัดทำตารางมาตรฐานต้นทุน ทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม 2 ตรวจสอบข้อมูลในใบเสนอราคาพร้อมทำการเปรียบเทียบราคา 3 ต่อรองราคากับผู้รับเหมา 4 จัดการสินทรัพย์ถาวรของฝ่ายงาน 5 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
13 . Mold Part Engineer รับสมัครด่วน !
- กำหนดและระบุรายละเอียดของแม่พิมพ์ สำหรับทำแม่พิมพ์ - จัดประชุม EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ราคา และกำหนดการส่งมอบ) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า - ตรวจสอบ Drawing 2D และ 3D ของแม่พิมพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
22 พ.ค. 62
14 . Programmerรับสมัครด่วน !
1 พัฒนาระบบต่างๆเพื่อ Support การทำงานในการผลิต 2 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อ Support การผลิต 3 มีพื้นฐานในการใช้ภาษา PHP, C#.NET, VB.NET เพื่อใช้ในการ พัฒนาระบบได้ และมีพื้นฐานในการใช้ระบบฐานข้อมูลภ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
15 . System Analystรับสมัครด่วน !
1.Design and Implement Microsoft Infrastructure System such as Windows Server, Domain Controller, DNS, DHCP, SQL Server. 2.Experience in managing Active Directory and GPOs. 3.Good knowledge of TCP/I...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
16 . Production Planning Staffรับสมัครด่วน !
1 จัดทำแผนการผลิตในโรงงาน 2 ทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4 ติดตามความคืบหน้าของการผลิตให้เป็นไปตามกำหนด

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
17 . วิศวกรซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกรับสมัครด่วน !
1 ควบคุมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของแม่พิมพ์ 2 ดำเนินงานบำรุงรักษาตามแผนการ PM 3 ควบคุม Spare Part 4 Improvement

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
22 พ.ค. 62
18 . ช่างเทคนิคติดตั้งแม่พิมพ์โลหะรับสมัครด่วน !
1 Set up แม่พิมพ์, Adjust Die ให้ได้ตาม spec ตามแผนงานที่วางไว้ 2 ควบคุมดูแลการ Set up แม่พิมพ์เพื่อทำการผลิตชิ้นงาน Press ให้ได้ตามเป้าหมาย 3 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ Set up แม่พิมพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
19 . วิศวกรติดตั้งแม่พิมพ์ปั้มโลหะ (Die Set up)รับสมัครด่วน !
Die Set up 1 ควบคุมแบ่งจ่ายงานให้พนักงาน และติดตามเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย 2 ควบคุมการทำงานของ Technician ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3 ควบคุมดูแลการ Set up แม่พิมพ์เพื่อทำการผลิตชิ้นงาน Press ให้ได้ตา...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
20 . ช่างเทคนิคซ่อมแม่พิมพ์ปั้มโลหะรับสมัครด่วน !
การตั้งค่าแม่พิมพ์ การซ่อมแม่พิมพ์ปั้มโลหะ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ การควบคุม Spare Part ของแม่พิมพ์

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
 พบ 338 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ