เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 330 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Account Staff
1.Record journal entries to ensure all business transaction 2.Update account receivable ,Account payable and perform reconciliation. 3.Prepare vat report 4.Assist senior account in the preparation ...

บริษัท ฟิลคอน แฟบริกส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
20 ม.ค. 61
2 . ช่างกลึงโรงงาน
1.รับผิดชอบงานเชื่อม งานกลึง ในส่วนงานที่รับผิดชอบ 2.รับผิดชอบงานสร้างเครื่องจักร อะหลั่ย ในส่วนงานที่รับผิดชอบ 3.รับผิดชอบงานงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.งานอื่นๆตามที่ได้ร...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
19 ม.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับและงานเอกสาร
1.งานระบบเอกสาร งานสารบรรณลงทะเบียน เวียนเอกสารและรับคืนเอกสาร 2.รับรองแขกที่เข้ามาติดต่อประสานงานในโรงงาน 3.งานประชาสัมพันธ์ การจองห้องประชุม อื่นๆ 4.การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
4 . System Engineer/PLC&HMI Programming
Analysis & Control PLC & HMI Write Program For Support Production Line

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000
19 ม.ค. 61
5 . วิศวไฟฟ้า/Engineer
• Developing a project specification with colleagues, often including those from other engineering disciplines, testing and evaluating theoretical designs. • Support and improve mechanical skill to t...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
19 ม.ค. 61
6 . Production Supervisor
Active in production planning and production control all work processes and commit to ensure the compliance with GMP, HACCP, ISO and company standards. Responsibilities:- - Planning and prod...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตารมโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 ม.ค. 61
7 . Senior Programmer/Programmer/DBA
ออกแบบและพัฒนา SQL Database & Web Application (PHP) วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการทำงานภายในโรงงานได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Lactasoy Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 ม.ค. 61
8 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
19 ม.ค. 61
9 . Process Development Engineer / Industrail Engineer
Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards an...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 ม.ค. 61
10 . Plant Engineer
Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets. Responsibilities: - Supervise and inspect facilitie...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 ม.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง หน้าที่หลัก -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 ม.ค. 61
12 . Procurement SupervisorUrgently Required !
Job Description: • Key member of management team and be responsible for supply chain management mainly for the part purchase strategic and lay out. • Development and administration of all supply cha...

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 61
13 . Engineering SpecialistUrgently Required !
1. Special of Engineering 2. Qualify new machine 3. Trouble shooting, improvement

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 61
14 . Mold Die Maintenance and Machine Shop SupervisorUrgently Required !
1. Cooperate with superior to prepare annual budget expense. 2. Set target of team and informed to subordinates. 3. Set the annual mold die and machine Preventive Maintenance (PM) plan related with...

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 61
15 . Japanese Interpreter Urgently Required !
- Translate documents requested from each section. - Interpret for meeting of Japanese management. - Coordinate works and support Japanese communication.

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 61
16 . Technology Development ManagerUrgently Required !
1.Determine section's goal and strategy plan to comply with company goal. 2.Plan for section's budget, control and manage as highest efficiency. 3.Cooperate and manage to improve production process...

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
17 . Accounting and Financial Asst. SupervisorUrgently Required !
- To check Inventory report. - To record fixed asset transaction into BPCS system. - To record data and control detail of fixed asset to accounting system and depreciation GL entry - To update Cons...

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
18 . นักศึกษาฝึกงาน (Engineer)Urgently Required !
บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดเซลเซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา และเพิ่มทักษะด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพให้...

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
19 ม.ค. 61
19 . Technology Development Engineer Urgently Required !
To develop initiator products and process for high competitive in initiator market. Adapt to new technologies, new designs of experiments and new techniquest. To give comments or opinions to superio...

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
19 ม.ค. 61
20 . Legal OfficerUrgently Required !
• To keep the company contract. • To be the secretary of company’s director meeting, share holder meeting. • To coordinate external and internal concerned parties in legal and co...

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
 พบ 330 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ