JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต,ประกัน
- ดูแล กำกับ บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ - มีอำนาจการตัดสินใจในเบื้องต้น ทางด้านมาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการบรรจุ - จัดสรรและดูแลากา...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี
2 อัตรา
เงินเดือน 13,500 บาท หรือพิจารณาตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
2 . ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
เปลี่ยนอะไหล่และซ่อมเครื่องรถจักรยานยนต์ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แรลลี่
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000
24 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ