JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 492 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Supervisor
1.ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และกระบวนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
2 . Werehouse & Logistic Supervisor
1.รับผิดชอบเรื่องการควบคุมสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและสต๊อกวัตถุดิบภายในคลังสินค้า 2.จัดแผนการประจำสัปดาห์ของห้องคัดวัตถุดิบห้องชั่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.จ...

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62
3 . พนักงานกะ G-Rock – จรัญธุรกิจ 52 (จ.สระบุรี)
→ ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรระบบผลิตวัสดุมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock ให้ได้ตามแผนการผลิต → เก็บตัวอย่างและบันทึกค่า Parameter ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรระบบผลิตวัสดุมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock → ปร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
4 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ทำงานในส่วนผลิต

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน 330-380
27 พ.ค. 62
5 . พนักงานผลิตแผ่นพื้น - CHA52 (จ.สระบุรี)
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแผ่นพื้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
6 . Production Planning Staff
1. ประสานงานและวางแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาจากลูกค้า 3. ควบคุมคุณภาพการผลิต และประสานงานกับลูกค้า 4. ควบคุมระบบเอกสาร ISO ของแผนก

บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
27 พ.ค. 62
7 . พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)
- งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ - งานด้านสารเคมี

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
27 พ.ค. 62
8 . Assistant Production Manager
1. ดูแล ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีกำลังการผลิตตามเป้า และมีของเสียไม่เกินที่กำหนด 2. ปรับปรุงเครื่องจักรร่วมกับ Engineer ให้มีกำลังการผลิตที่รวดเร็ว และควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมติ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
9 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.ปฏิบัติงานในไลน์ผลิต 2.ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วีเทค แฟคทอรี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 325 บ./วัน + OT. (ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
27 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
27 พ.ค. 62
11 . Line Leader /Team Leader/ Production Engineer
1.Line Leader มีความรู้ด้านเครื่อง CNC,Milling เป็นอย่างดี 2.Team Leader ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ (Material Control Staff)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจนับวัตถุดิบ ตามใบขอซื้อหรือใบสั่งซื้อ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารและวัตถุดิบที่ตรวจรับให้ถูกต้องตรงกัน 2.จัดเก็บวัตถุดิบเมื่อมีการรับเข้า รวมทั้งดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และปลอดภ...

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ โรงงานกระจกไทย(AGC) จ.สมุทรปราการ (ด่วนที่สุด!!)
- เข้าร่วมประชุม วางแผนการจัดการคนทั้งฝ่ายกระจกโฟลต, ฝ่ายกระจกแปรรูป และฝ่ายอื่นๆ - จัดกำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และแก้ไขปัญหาในกรณีที่กำลังคนไม่เพียงพอต่อการผลิต - ประสานงานกับผู้เก...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท/เดือน
27 พ.ค. 62
14 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต (ถอดถุงมือ) สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานถอดถุงมือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 2.ดูแลตรวจเช็คการคัดแยกชนิดถุงมือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บถุงมือไลน์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.จัดกำลังคน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
15 . ไลน์ลีดเดอร์ผลิต สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
16 . ผู้ช่วยนักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการทดลอง 2.ติดตามและควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3.หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
17 . ไลน์ลีดเดอร์ Compounding สังกัด บ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.ควบคุมการเตรียมน้ำยางและสารเคมีให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดและทันตามเวลา 2.วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
18 . พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ) พระราม 3รับสมัครด่วน !
1. มีหน้าที่ทำการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 2. ทำการขนย้ายวัตถุดิบหรือสิ่งของลงจากรถที่ผู้ขายนำมาส่ง และ/หรือ ขนย้ายวั...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 พ.ค. 62
19 . พนักงานบรรจุสินค้า
-พนักงานแพคสินค้าตาม Order -นำสินค้าใส่กล่อง ใส่ซอง -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสินค้า

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน 9,300-12,000
27 พ.ค. 62
20 . Production Supervisor - Feed Mill (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี)
1.ควบคุมขบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพของการผลิตอาหารสัตว์ และ สามารถผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านคุณภาพและ ปริมาณ รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงานอื่นๆ และ KPIs ทั้งหมดและสามารถผลิตอาหารให้สอดคล้อ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
 พบ 492 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ