JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 245 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/Production Control
- วางแผนการผลิตทั้งระบบ - ควบคุมวัตถุดิบ - ควบคุมสต็อค - ติดตามงานและแก้ไขปัญที่เกิดขึ้นในไลน์ผลิต

บริษัท ไทย เจอี เทคโนโลยี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต - รับข้อมูลพร้อมตรวจสอบ/วิเคราะห์ใบส...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
5 . Production Control Supervisor
1.Optimize inventory parameters in the ERP (i.e. safety stocks, safety time) to ensure minimal SLOB while meeting group requirements. 2.Prepare weekly production plans and participate in daily progre...

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiage
26 พ.ค. 62
6 . Production Control & Logistic Staff
1.Support plan Logistic /Production / Component part /Order / Document 2.จัดทำเอกสาร ตลอดจนจัดงานขาย 3.ตรวจสอบสต๊อคสินค้า 4.รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

SUMINO AAPICO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 พ.ค. 62
7 . ฝ่ายวางแผนผลิต
- วางแผนการผลิตและวางแผนสั่งซื้อชิ้นส่วนสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าตามกำหนดส่งสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนอกองค์กรและในองค์กรเพื่อควบคุมแผนงานที่ตั้งเอาไว้ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Dr. Faucet Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน >18,000 หรือ ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้่าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำแผนการผลิต 2. ประสานงาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามที่วางแผนไว้ 3. ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อสรุปข้อมูลการจัดส่งสินค้า

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรัางบริษัท
26 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำบุรีรัมย์ 1 อัตรา/อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร - รับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
26 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่วางแผน
-รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการขาย - รวบรวมข้อมูลการสั่งสินค้าจากสาขา เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
11 . Supply Chain Planning
- รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อ และบริหารจัดการปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม - จัดการแผนการสั่งซื้อสินค้า FG รายเดือน บนฐานของ Demand Forecast - บริหารจัดการ วางแผนการผลิตกับฝ่าย...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
25 พ.ค. 62
12 . Production Planning Officer [Pathumthani Plant]
-Manage production demand and can create masterplan schedule. Allocate plan both of in-house and outside to maximize internal capacity and meet with customer requirement

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ร่วมวางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเครา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สาขาตลาดไท)
- ดูแลการควบคุมการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ควบคุมและดูแลการผลิตสินค้าประเภทผัก-ผลไม้ - วางแผนการผลิต - งานอื่นๆตามที่ได้มอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
25 พ.ค. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
25 พ.ค. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
25 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลระบบคอนโทล PLC ของเครื่องจักรภายในโรงงาน - ลงบันทึกค่าต่างโดยจุดที่ได้กำหนดไว้ ของเครื่องจักร ประจำวัน - ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และดูแล ระบบคอนโทรล เพื่อไม่ให้เก...

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
18 . Production Planning
1.Receive PO/Forecast form customer. 2.Issue Production plan and Delivery Plan. 3.Support production section by follow up material when problem occurs. 4.Take care of customer asset.

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
25 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต งานฉีดพลาสติก และการใช้วัตถุดิบในโรงงาน - ตรวจสอบสินค้าใน stock ว่ามีพอหรือไม่ - แจ้งกำหนดการส่งของให้ฝ่ายขาย - ออก W/O ตาม Sales order - ออกใบ Part ตามจำนวนกล่องของสินค้าที่ผลิต ...

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ประมาณ 20,000 บาทหรือตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนผลิตสินค้า และควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผน - วางแผนสั่งซื้อเรียกเข้าวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิต รวมทั้งควบคุมปริมาณ Stock ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
 พบ 245 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ