JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 756 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม/ผลิตขวด PET (Production Manager)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform)/ผลิตขวด PET 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 4. ลดการสูญ...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกผลิต/คิวซี Lineรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและวางแผนงานการผลิตอาหารทะเล 2. ตรวจสอบงานผลิตอาหารทะเล 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
3 . Supervisor Production
- ควบคุมกระบวนการผลิต - วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อนำมาพัฒนากระบวนการเพื่อลดต้นทุน - แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต - สามารถทำงานเข้ากะเช้า-ดึกได้ , ทำ OT ได้

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
4 . Production Control Leader หัวหน้างานวางแผนการผลิต
- รับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล ประสานงาน และควบคุมสต็อค สินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามแผน - การจัดทำแผนการผลิต, ควบคุม และสนับสนุนวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูปให้กับสายการผลิต และลูกค้า - ควบคุมและร้องขอ สั่งซ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
5 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- Control checking material or part - Analysis the checking result and summary document of QA - Make WI, FM, procedure and daily, weekly, monthly report - Solve problem from customer complain, supp...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
6 . Safety Supervisor (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for SHE Safety , Health and Environment and ISO activities 2.)Assuring all qualities of finished products , raw materials and packaging materials in order to meet Food Quality and Foo...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
22 พ.ค. 62
7 . Production Supervisor / Production Manager (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.Manage overall the production process, drawing up the production schedule effectively 2.Manage and maximize utilization all resource and strive to reduce expenses and increase productivity across ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 20,000 - 60,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
22 พ.ค. 62
8 . supervisor แผนกผลิตรับสมัครด่วน !
-สำรวจ SWOT และจัดทำและควบคุมแผนงาน (Work plan) -สำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์และอาคาร และจัดทำแผนลงทุน -กำหนดความต้องการและแผนการอบรม -จัดทำและควบคุม KPIs -จัดทำและควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget) ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่าย QA/QC (ประจำโรงงาน นวนคร)
- รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในส่วนไลน์การผลิต , Lab ฯลฯ - วิเคราะห์ / วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
10 . Tool & Die Process Engineer
รับผิดชอบในการวางแผนงานและออกแบบ งานสร้างแม่พิมพ์และปรับปรุงแม่พิมพ์ กำหนดและจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์วัตถุดิบการสร้างและปรับปรุง Tools & Dies

บริษัท บราเดอร์ ออโต้พาร์ทส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามความความสามารถ และประสบการณ์
22 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าคุมแผนกผลิต(เช่น พ่นสี,เจียร์,พลาสม่า,เลเซอร์)
-ควบคุมดูแลงานผลิตของแผนกให้มีคุรภาพและทันตามแผนการผลิต -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตของแผนกและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ -ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิต -ดูแล ควบคุ...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000บาท (มีโอ.ที.+ค่ากะ+ค่าตำแหน่ง)
22 พ.ค. 62
12 . Production Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต)รับสมัครด่วน !
• ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน • ควบคุมวัตถุดิบ และร่วมวางแผนการผลิต • ค้นหาและพัฒนาวิธีการในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
13 . Supervisor Planning
1.จัดทำแผนการผลิต รายวัน/รายสัปดาห์ 2.สรุปแผนการผลิต เพื่อจัดทำ KPI แผนก 3.ติดตามแผนผลิตให้เป็นไปตามแผน 4.เช็ค RM เพื่อให้เพียงพอต่อฝ่ายผลิตและเป็นไปตามแผนผลิต 5.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
14 . Factory Manager (ผู้จัดการโรงงานเครื่องสำอาง) ประจำรามคำแหง 60/4 ใกล้ ม. นิด้า
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 70,000 หรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
15 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
16 . Production Supervisor (ประจำสาขาลาดพร้าว 130)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตาม...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
17 . Supervisor (ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ปั้มโลหะ)รับสมัครด่วน !
1 ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่ายงาน 2 ทำการ Setting, Adjust, Die Repair, Die Modify, Die Service, Die Overhaul. 3 ทำการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ 4 ควบคุม Spare Part ของแม่พิมพ์ 5 ควบ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
18 . Quality Engineer( Amatanakorn-Chonburi ) / AutomotiveUrgently Required !
Our customer is Japanese manufacturing for casting , machining with assembly process in Amatanakorn-Chonburi. We are looking for QC Engineer who had the experiences with the following details... ...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน Negotiable depends on experiences
22 พ.ค. 62
19 . Production Supervisor *** นิคมฯแหลมฉบัง/จ.ชลบุรี ***Urgently Required !
- Maintenance and repair machine prevent machine trouble - Control productivity and quality of product - Control daily production following production plan - Control manpower in department สวัสด...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 25-30K
22 พ.ค. 62
20 . QA Manager
ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและระบบคุณภาพ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 756 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ