JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 771 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ
หน้าที่หลัก ควบคุม และตรวจสอบการดำเนินการของระบบคุณภาพของแต่ละแผนก ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ มาตรฐานของงาน ดำเนินงานด้านระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ กฎระเบียบที่บริษั...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า(QC)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 2.ทำสรุปรายงานปัญหา การแก้ไขปัญหา 3.ดูแลลูกทีม 6 คน

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
17 มิ.ย. 62
3 . Coordinate production officer
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน Salary negotiable
16 มิ.ย. 62
4 . Production Supervisor ติดต่อ 089-815-7366
- มีหน้าที่คุมทีมแผนกสายการผลิต(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์) ประมาณ 25 คน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ , ทำเรื่องสงเครมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เมื่อเกิดการ ชำรุด,เสียหาย หรือไม่ได้มาตรฐาน ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
16 มิ.ย. 62
5 . Production Supervisor
- รับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการการดำเนินการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ผลักดันทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และ KPI ที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทกำหนดไว้

Flexitallic Sealing Technology Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
16 มิ.ย. 62
6 . PRODUCTION / QC SUPERVISOR ( UHT )
ควบคุมดูแล การผลิตนมอัลมอนด์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ เวลาตามแผนงานที่กำหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน BRC และ ตามระเบียบ บริษัทฯ

บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นกับความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในการทำงาน
16 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
16 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
16 มิ.ย. 62
9 . Safety Supervisor (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for SHE Safety , Health and Environment and ISO activities 2.)Assuring all qualities of finished products , raw materials and packaging materials in order to meet Food Quality and Foo...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
16 มิ.ย. 62
10 . Production Supervisor (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.Manage overall the production process, drawing up the production schedule effectively 2.Manage and maximize utilization all resource and strive to reduce expenses and increase productivity across ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
16 มิ.ย. 62
11 . Production Planning Supervisor (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.Responsible for calculating material requirement depend on production forecast/sale order requirement 2.Review daily, weekly and monthly production schedule align with delivery schedule 3.Analyze...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
16 มิ.ย. 62
12 . Assistant Internal Audit Risk Control Manager (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for the timely execution of risk-based internal audits in accordance with the annual audit plan and projects - To improve our operations by bringing systematic and disciplined approach ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 80,000 บาทหรือมากกว่า( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ) และสวัสดิการอื่นๆ
16 มิ.ย. 62
13 . Shift Supervisor -ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผลิตและข้อกำหนดของลูกค้า 3.ดำเนินการต...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
14 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
16 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)
- กำหนดการวางแผน ทบทวนอนุมัติการตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบ (วัตถุดิบทั่วไป เวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์)ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามข้อกำหนด) - กำหนดและทบทวนข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบใหม่ (วัตถุดิบทั่วไป...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
16 มิ.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
16 มิ.ย. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
16 มิ.ย. 62
20 . Assistant Manufacturing Director (Operation)
Job Description: ● Reporting directly to the Manufacturing Director. ● Managing and controlling production & Engineering Department. ● Taking responsibility for determining manpower & machine req...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน NA
16 มิ.ย. 62
 พบ 771 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ