JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR (จ.นครราชสีมา)
→ จัดเตรียมพนักงานและคนงาน ให้ครบจุดงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ → จัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติในแต่ละจุดงาน → จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน → ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . Process Development (ประจำ โรงงาน สังขละบุรี)
1.พัฒนากระบวนการทำงาน ระบบ และคน 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับการผลิต จัดเก็บสินค้าคงคลัง และจัดส่ง 3.เสนอแนะโปรเจคเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนของโรงงาน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการผลิต นนทบุรี/เชียงรายรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานการผลิต - วางแผนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามปริมาณ เวลา และต้นทุนการผลิตที่กำหนด - ประสานงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการผลิตตามแผนงาน - รายงานผลการผลิต พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนา - ...

บริษัท ศรีชลธร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (เคมี) โรงงานสระบุรี
- ปฎิบัติงานด้านการทดสอบทางเคมี - ควบคุมดูแลมาตรฐานและเครื่องมือที่ใช้ทดสอบทางเคมี - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แล...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
5 . พนักงานเช็คเกอร์ (บรรจุ)รับสมัครด่วน !
1. เบิกและตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในไลน์ผลิต และตรวจเช็คนับสต๊อคคงเหลือให้ถูกต้อง 2. ทำรายงานการผลิตส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
6 . พนักงานผู้พิการ (สระบุรี)
1.วุฒิ ป.6- ม.6 ค่าแรงรายวันวันละ 340 บาท 2.วุฒิ ปวช.- ปวส.พนักงานรายเดือนค่าแรง 10,500 - 11,500 บาท มีหอพักภายในโรงงาน

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
7 . Process Engineer
-Monitor productivity in production process and improvement. -Solve product defect in production line with technician. -Support new model activity with engineering team. -Consult marketing team to ...

บริษัท ไทยอุซุย จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 62
8 . Quality Planning
1.จัดทำเอกสาร New Model (Dimension Spec , Qc Inspection Report) 2.ศึกษา Drawing /ผลิตภัณฑ์/ Requirement 3.การติดต่อประสานงานหน่วยงาน PD/QC 4.ออกแบบวิธีการทดลองทางกายภาพ 5.ร่วมสนับสนุนในการจัดทำอุ...

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-16,000
25 พ.ค. 62
9 . Production( Junior officer)Urgently Required !
1.ยืนยันการส่งงานดีและงานเสียประจำวันของหน่วยงาน การผลิต โดยใช้ระบบ SAP 2.จัดเก็บงานส่วนเกินของการผลิตไว้ที่ห้อง Stock 3. จัดทำการเบิกจ่ายงานส่วนเกินใน Stock ให้หน่วยงานที่ร้องขอ 4.เก็บบันทึกข้อมูล...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 12 K+
25 พ.ค. 62
10 . พนักงาน QMS
ทำเอกสารและควบคุมเอกสาร, ทำแผนตรวจประเมินการ Audit, ประสานงานเพื่อรับการตรวจติดตามทั้งบริษัทลูกค้า, ผู้ให้การรับรองระบบคุณภาพของบริษัท,สรุปผลการดำเนินการ,ตรวจประเมินระบบคุณภาพของผู้รับจ้างช่วง-ผู้ขายข...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
11 . Junior Detailรับสมัครด่วน !
1.ทำ BOM / ตรวจสอบต้นทุนจาก BOM เพื่อเปรียบเทียบจากต้นทุนขาย / Closed BOM 2.ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Product กับฝ่ายขาย 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต (BOM) 4.ทำเอก...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ทั้งหมดของบริษัท • ตรวจประเมินระบบ ISO • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
13 . โฟร์แมน
1)ตรวจสอบสภาพการทำงานและความสะอาดภายในโรงงานให้เป็นไปตามระบบ GMP 2)ตรวจสอบและควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด 3)ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่ใช้ในการบันทึกรายงานการรับจ่ายว...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
14 . TPM Special list (นิคมปิ่นทอง 2)
1.ออกแผนการดำเนินกิจกรรม TPM 2.ควบคุม ดูแล จัดการให้การดำเนินกิจกรรม TPM เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 3.ดูแลรับผิดชอบข้อมูล OEE ของเครื่องจักร 4.จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร 5...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
25 พ.ค. 62
15 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. พนักงานฝ่ายผลิตเส้นสปาเก็ตดี้

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000.00.- บาท * มีโอที*
25 พ.ค. 62
16 . ธุรการฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1.จัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับงานฝ่ายผลิต 2.จัดเก็บข้อมูลการเมิน KPI 3.สรุปงานประจำเดือนของงานฝ่ายผลิต 4.จัดเตรียมวัตถุดิบก่อนพิมพ์ 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โหย่ง เฉียง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
25 พ.ค. 62
17 . QC.
1.ควบคุมดูแลการตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบวัตถุดิลและสินค้าสำเร็จรูป 4.ควบคุมดูแลกรปล่อยสินค้าสู่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างป...

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
18 . New Product Manager (51290)
- Control of Drawing and Design(Engineering) Change, Approve of Suppliers's drawing. - Planing with Sale Team to create strength point for ads marketing and launching in social media. - Go visiting...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-65,000
24 พ.ค. 62
19 . Merchandising Assistant Manager (Food Dev&Import/Export) [T0974]
- Product supply planning and proposal for each Group store. (sales) - Product proposals with superior price competitiveness than the national brand. (Contributing to improving the gross profit of re...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000 to 80,000THB (Depend on experience)
24 พ.ค. 62
20 . พนักงานข้อมูลเอกสารผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารในส่วนของงานผลิต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูลลงระบบ M3 ของบริษัท

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ