JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,371 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Utility & Facilities Manager
- Main supply system operation control, air conditioning, air compressor, electricity, boiler, water treatment system etc. - To be provided with the facilities of water supplied to sufficiency for m...

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
27 มิ.ย. 62
22 . Production Supervisor
- Control Production follow schedule. - Control quality of product in manufacturing process. - Implementation on corrective and preventive action of nonconforming product.

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
27 มิ.ย. 62
23 . Supervisor (Mold Maintenance)
- Maintenance Mold

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
27 มิ.ย. 62

BOSS-D
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
27 มิ.ย. 62
25 . เจ้าหน้าที่ QC
-ตรวจสอบงานขาออก ก่อนถึงมือลูกค้า -ช่วยเหลืองานService,ซ่อมงาน(เป็นบางครั้ง) -ช่วยเหลืองานทดสอบ(เป็นบางครั้ง)

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท หรือตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
26 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC
- จัดทำรายงานด้านเอกสารคุณภาพ - ดำเนินการตรวจวัดและตรวจสอบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป - สรุปรายงานผลการตรวจสอบ

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน
27 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนวัตถุดิบ กำลังคน และแผนงานการจัดส่ง และติดตั้งงานอลูมิเนียมและกระจก สำหรับโครงการ - ถอดแบบโครงการ วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 ++ขึ้นไป (ตามคุณสมบัติ)
27 มิ.ย. 62
28 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ควบคุมเครื่องจักร - ดูแลกระบวนการผลิต - ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบความพร้อม ความปลอดภัย ของเครื่องจักรก่อนการปฏิบัติงาน - ดูแลบริเวณพื้นที่ทำงาน ให้สะอาดและปลอดภัย ก่อนแล...

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด ( มหาชน)
15 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายวัน 330/วัน , รายเดือน 10,300 - 12,500 + (O.T+ ค่ากะ + ค่าเป้า + เบี้ยขยัน)
27 มิ.ย. 62
29 . หัวหน้าแผนก QCรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตรฐาน 2. จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

ULTIMATE REFLEX CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
30 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตทองแดง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -ควบคุมและดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามข้อกำหนด -ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ไปตามข้อกำหนด -ควบคุม ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
31 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฎิบัติตามแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - รับผิดชอบการดูแลบำรุงและตรวจสอบเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

Global Inspired Laboratory
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D (เวชสำอางค์)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ(เวชสำอางค์) ของบริษัทและลูกค้า - วิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ - ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ...

Global Inspired Laboratory
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
เงินเดือน 50,000 - 60,000 Bath
27 มิ.ย. 62

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
เงินเดือน 30,000 - 35,000
27 มิ.ย. 62
35 . พนักงานผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/สารเติมแต่งต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการผสม และดูแลจน เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมจัดเก็บ - เก็บตัวอย่างส่ง Lab วิเคราะห์ - ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
36 . หัวหน้าแผนกผลิต
1. กำหนดแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ 3. ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจสอบกระบวนการผลิตแก้ไขในส่วนกระบวนการผลิตควบคุมการส่งมอบสินค้าในคลัง 4. เตรียมกำล...

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน 15,000-30,000(ตามความเหมาะสม)
27 มิ.ย. 62
37 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (บังคับOT 4ชม.)
27 มิ.ย. 62
38 . ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ตรวจรับ เตรียม วัตถุดิบ จัดทำเอกสาร ตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป กระบวนการผลิต ผลิต สินค้า ประเภท สบู่ เครื่องสำอาง ตาม GMP/ISO22716 ร่วมกับ rd และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 15,000++ ตามประสบกาณ์ หรือ ตาม ตกลง
27 มิ.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการรับคำสั่งซื้อ - การวางแผนกการผลิต - วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า - ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุิดบและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิต

Thai Tabuchi Electric Co., Ltd. (บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด)
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
40 . QC Inprocess (วุฒิปวส.)รับสมัครด่วน !
• In-process quality control, To analysis problem in process and feedback concern person for improvement • To reduce defect in process and quality loss cost. • Set up quality Meeting. • Control PQC...

บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เงินเดือน ต่อรองได้
27 มิ.ย. 62
 พบ 2,371 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ