JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,505 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Painting Coating Plastic Auto PartUrgently Required !
This position has functional responsibility for all procurement, manufacturing and distributionactivities. The position is directly responsible for developing and overseeing strategic and tactical pla...

บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Positions
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
2 . RD
ทำรายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน สรุปส่งผู้บังคับบัญชา อบรมและสอนงานพนักงานในแผนก ร่วมจัดทำและดูแลแผนการผลิต

CITC Enterprise (Thai) Co., Ltd.
1 อัตรา
23 เม.ย. 62
3 . QA Staff (Ladkrabang Industrial Estate)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารควบคุม - บันทึกข้อมูลต่าง ๆ - ประกันคุณภาพสินค้าออกจาก Line ผลิต - ทำรายงานประจำวัน - Pest control - จัดทำแผนสอบเทียบเครื่องมือวัด และสอบเทียบเครื่องมือวัดตามแผน -...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
4 . Production( Junior officer)Urgently Required !
1.ยืนยันการส่งงานดีและงานเสียประจำวันของหน่วยงาน การผลิต โดยใช้ระบบ SAP 2.จัดเก็บงานส่วนเกินของการผลิตไว้ที่ห้อง Stock 3. จัดทำการเบิกจ่ายงานส่วนเกินใน Stock ให้หน่วยงานที่ร้องขอ 4.เก็บบันทึกข้อมูล...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 12 K+
23 เม.ย. 62
5 . PlannerUrgently Required !
1.To make a monthly production plan to achieve the target 2.To Issue production scheduling of munufacuring plant according to Customer demand 3. To monitor daily production process and Follow up ...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 17-18 K+
23 เม.ย. 62
6 . Quality EngineerUrgently Required !
1.สรุปผลและวางแผนงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ถูกต้องเสมอ 2.จัดทำเอกสารและวิธิการทำงานให้สอดคล้องกับระบบที่บริษัทยึดถืออยู่ 3.จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานการตรวจวัด และทดสอบผลิตภัณฑ์ 4.รายงานควา...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
7 . Production SupervisorUrgently Required !
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้บรรลุตามแผนการผลิตและส่งมอบ -สรุป Monthly report เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตและปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้น -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า -...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 23-26 K+ค่า level
23 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และดูแลกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการเกิดความผิดพลาด และให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
9 . Sup Plant Manager
-Manager Production/R&D/production plan,operetor with sale -Make sure efficient production and deal with problem -Adjust formula to meet customer need

CITC Enterprise (Thai) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
10 . QC Supervisor
1.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม Spec ที่ลูกค้าต้องการ 2.ตรวจสอบและควบคุมการเกิดของเสียและการแก้ไขปัญหา 3.ควบคุมการใช้เครื่องมือวัด 4.ควบคุมและปฏิบัติงานตามเอกสารที่ระบุในระบบ I...

บริษัท อีดะ เซอิมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
11 . โฟร์แมน/จนท.ควบคุมคุณภาพคอนกรีต(QC)รับสมัครด่วน !
เดินทางเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จตามหน้างานที่ลูกค้าสั่งซื้อ ว่าได้คุณภาพตามที่บริษัทกำหนดหรือไม่

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
เงินเดือน 15,000
23 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ QA (สาขาบางนา)Urgently Required !
- รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของตัวยา,กึ่งสำเร็จรูป,ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - Recheck คุณภาพผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าตามอายุการรับประกัน - รับผิดชอบในการดูแล บำรุง รั...

International Laboratories Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตUrgently Required !
- รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสินค้าได้ ครบ ถูก ทัน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิต และสามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามความต้องการข...

International Laboratories Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ผสมเครื่องสำอาง (สาขาบางนา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการผสมสินค้าของทีมงานที่สังกัดอยู่ ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการควบคุมเงื่อนไขในขณะกระบวนการผสมให้เป็นตามมาตรฐาน ที่กำหนดโดยมีการตรวจสอบติดตามงานตลอด

International Laboratories Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62

Thai Japan Business Network Manpower Co., Ltd
ต่างประเทศ - Japan
เพศชาย 5 คน
เงินเดือน 130,000 - 140,000 เยนต่อเดือน ไม่รวมโอที
23 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
จบวิศวกรรมเท่านั้น **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบการรับคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป 2.กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ และชนิดผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
23 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ QA/QC รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ทำเอกสารเบิกเพื่อจัดส่งไปหน้างาน -จัดทำสต๊อกคงเหลือของบริษัท -ตรวจนับอุปกรณ์ที่ถูกส่งกลับมาจากงานโครงการ -ดูแลความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ -ดูแลปรับปรุงสต๊อก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
23 เม.ย. 62
18 . PRODUCTION QCรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบชิ้นงาน และควบคุมคุณภาพทั่วไป

บริษัท โอ-แคสท์ไทย จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
19 . พนักงานฝ่ายผลิตประเทศญี่ปุ่น (ขึ้นรูปพลาสติก)
- ทำงานในฝ่ายผลิตของโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย *งานนี้เป็นงานประเภทสัญญาจ้าง ซึ่งจัดอยู่ภายใตโครงการ Technical intern trainee หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิกเป็นโครงการที...

Thai Japan Business Network Manpower Co., Ltd
ต่างประเทศ - Japan
หญิงและชาย จำนวนมาก
เงินเดือน 130,000-140,000 เยน (ไม่รวมโอที)
23 เม.ย. 62

Thai Japan Business Network Manpower Co., Ltd
ต่างประเทศ - Japan
ผู้ชาย 3 คน
เงินเดือน 130,000-140,000 เยนต่อเดือน (ไม่รวมโอที)
23 เม.ย. 62
 พบ 2,505 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ