JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,332 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Staff 2
• จัดเตรียมและฆ่าเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตวัคซีน ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่ผลิตที่เป็นห้องสะอาด (cleanroom) • จัดเตรียมเครื่องแต่งกายสำหรับการทำงานในพื้นที่ผลิตที่เป็น...

บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
N/A
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
2 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการผลิตในแต่ละวันเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า 2.ตรวจสอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการผลิต 3.ควบคุม กำกัลดูแลตามระบบมาตรฐานทางคุณภาพและค...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
18 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
5 . QA (Test Product Staff)
- จัดทำข้อมูล ICO - ตรวจสินค้าด้วยเครื่องมือวัน - Support เอกสารให้กับลูกค้า - วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ของสี - Test ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต
- จัดทำเอกสาร และประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการผลิต และการขายสินค้า - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายสินค้าระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข่้อง - จัดเอกสารเกี่ยวกับการเปิดใบสั่งการผลิต และงานอื่นๆที่เก...

กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
7 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
18 มิ.ย. 62
8 . Production Supervisor ( Welding )
ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ควบคุมผลการผลิตการเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมโลหะให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด • จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน • ควบคุมดุแลเครื่...

บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
18 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกคุณภาพวัตถุดิบ QC Incoming (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตฐานที่กำหนด 2.จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่างๆ 3.วิเคราะห์ระดับของ Deface ในแต่ละวัตถุดิบ 4.ประสานงานกับฝ่...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
18 มิ.ย. 62
11 . ช่าง Matchining Center (เครื่อง CNC.)รับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการผลิตงานของ เครื่อง แมทชีนเซนเตอร์ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส ซี เค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบควบคุม-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพของบริษัท ISO 22000, HACCP, GMP 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านเอกสารในระบบ, ข้อมูลการประชุม เป็นต้น 3. จัดเตรียม บัน...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ
1.ควบคุมดูแลการตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ควบคุมดูแลการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3.ควบคุมดูแลการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรู...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกผลิต หรือ เจ้าหน้าที่แผนกผลิต รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานในสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามกฎระเบียบบริษัท 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและถูกต้องตามคุณภาพของสินค้า 3. จัดทำรายงานประสิทธิภาพการผลิต KPI ของแผ...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
15 . หัวหมวดผลิต
- ควบคุมดูแลงาน ในส่วนงานประกอบวงกบประตูหน้าต่างให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย - ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ประกอบ และรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐ...

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
17 มิ.ย. 62
16 . พนักงาานแผนกผสม
- ปฏิบัติงาน ผสมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามตัวอย่างมาตรฐาน และคู่มือที่เกี่ยวข้อง - ดูแล รักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทำงาน - ดูแล รักษา สภาวะแวดล้อมในการผลิตตามคู่มือการท...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
17 . QA/QC Supervisor
-Product/Process quality control and management. -Control the operations in the QA/QC section to comply with IATF16949. -Development the required documentation to support the products. -Development...

บริษัท คูโบต้า ไอรอน เวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ QC
ดูแลกระบวนการ Test Lab , ประเมินผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าไลน์เย็บผ้า
ดูแลควบคุมงานเย็บให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย **ทราบผลทันทีหลังจากสัมภาษณ์**

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด (สาขา พระราม 2 )
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
20 . QC Manager
- Quality Control - Follow up Claim of customer - QA

บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 2,332 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ