JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,503 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC (ประจำพัฒนาการ 33 - 35 ) ตรงข้ามเยื้องตึกทรู
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงคุณภาพสินค้า

กลุ่มบริษัท V Groupcars
23 พ.ค. 62
2 . ASSISTANT QA MANAGER
1.Direct and coordinate the company,s quality program, including the implementation of ISO9001 systems and procedures 2.Compile quality control reports, create statistical process control metrics, ...

INOAC (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
3 . Material Planner (chemical)Urgently Required !
- Schedule the supply of material minimum safety stock level - Plan develop implement and evaluate process for materail delivery from supplier - Day - to -day Order management and management of del...

INOAC (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
4 . QC/QAรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบวัสดุช่วยผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และก่อนส่งมอบให้ถูกต้อง 3.บันทึกรายงานผลการทำงานประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา 4.จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการทำงาน

บริษัท อมิดะ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
เงินเดือน 11,000-13,000++
23 พ.ค. 62
5 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 2.จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 3.รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบในความคืบหน้าการทำงาน

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ปวช.=10,500+ค่าประสบการณ์ ,ปวส.=11,000 + ค่าประสบการณ์
23 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(การ์เม้น)
- วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ-ต้นทุนการผลิต-การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนก...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 60,000 Baht
23 พ.ค. 62
7 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
22 พ.ค. 62

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ผลิต
ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . ช่างเขียนแบบ, CMM, ช่าง CNC, วิศวกรเครื่องกล, ช่างเชื่อม
-ช่างเขียนแบบ Cimatron, Autocad สามารถเขียน 2D และ 3D ได้ เป็นทั้ง cad และ cam จะดีมาก มีประสบการณ์งานมาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป -ช่าง CMM สามารถใช้เครื่อง Mitsutoyo ได้ มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปีขึ้...

T.S.P.Prosper Engineering Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
11 . วิศวกรการผลิต/ผู้ช่วยหัวหน้างาน
1) ผลิตและพัฒนาสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2) ควบคุมดูแลระบบบริหารการผลิตงานของลูกค้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 3) ควบคุมและปฏิบัติงานในสายการผลิต และฝึกอบรมพนักงานในแผนกใ...

บริษัท ยูไนเต็ด ซีมเลสแวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000
22 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตฟรีฟอร์ม/ผลิตขวด PET (Production Manager)รับสมัครด่วน !
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตฟรีฟอร์ม(Perform)/ผลิตขวด PET 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 4. ลดการสูญ...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
13 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
22 พ.ค. 62
14 . วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตและมาตรฐานเวลา(โรงงานชลบุรี ต.เหมือง)
วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำมาตรฐานเวลาการทำงาน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
22 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกผลิต/คิวซี Lineรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและวางแผนงานการผลิตอาหารทะเล 2. ตรวจสอบงานผลิตอาหารทะเล 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
16 . Supervisor Production
- ควบคุมกระบวนการผลิต - วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อนำมาพัฒนากระบวนการเพื่อลดต้นทุน - แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต - สามารถทำงานเข้ากะเช้า-ดึกได้ , ทำ OT ได้

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนผลิตสินค้า และควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผน - วางแผนสั่งซื้อเรียกเข้าวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิต รวมทั้งควบคุมปริมาณ Stock ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิตแและทวนสอบจุด CCP ในกระบวนการผลิต - ทวนสอบการบันทึกข้อมูลเอกสารระบบคุณภาพและการรายงานผล - Internal Auditor ในส่วนของระบบ GMP/HACCP/ISO9001:2015/BRC - ร่วมกับ HACCP...

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . Production Supervisor (English resume only)
- Control production to achieve yield target. - Manpower planning by production plan. - Meet company's quality standard and ISO standard - Improve process for cost saving.

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 Position
22 พ.ค. 62
20 . QA-QC Supervisor
Packaging, Raw material Sampling Chemical test, Micro test in Finished goods, Semi-goods, Raw material

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
 พบ 2,503 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ