JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,270 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Department Manager
Essential duties: 1. Responsible to conduct and prepare report for the internal quality audit (IQA) as part of IQA team member. 2. Daily GMP inspection of production lines and other supporting unit...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน Depended on experiences
19 ส.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนก(การผลิตยา) -เภสัชฯ/วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ - กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
3 . นักวิเคราะห์ / QC Pharmacist
- ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและดำเนินการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ - ทบทวน ทวนสอบความถูกต้องของระบบงานห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการตรวจสอบทด...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
4 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . Senior Process Engineer
1. ประสานงานระหว่างหน่วยงานการพัฒนาสินค้าและหน่วยงานการผลิต 2. ออกแบบกระบวนการผลิต, กระบวนการทดลองสินค้า และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 3. จัดทำคู่มือมาตรฐานกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
6 . E- commerce Project Manager( เครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์โรงงาน)รับสมัครด่วน !
• พัฒนาธุรกิจ B2B e commerce สินค้าเครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในโรงงาน • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย • วางระบบงาน ระบบ IT เพื่อส่งมอบสินค...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
19 ส.ค. 62
7 . Division Manager Production/ผู้จัดการส่วนงานผลิต(ประจำพุทธมณฑลสาย7)
1.กำหนดนโยบาย และแผนงานในส่วนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับฝ่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 2.วางแผนและดำเนินงานในส่วน แนะนำกลยุทธ์กับนโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน 3.ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ นโยบายภายในส่วน ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 ส.ค. 62
8 . QA Engineer รับสมัครด่วน !
- Responsible for controlling/monitoring and improvement the incoming,processes and Customer Service - Disposition of rejected parts / sub-assemblies /finish goods,including deviation to UAI base o...

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
9 . Production Planning , Mix (ผลิตเครื่องสำอาง) รามคำแหง 60/4 ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิรับสมัครด่วน !
1 จัดเตรียมออเดอร์ คำนวณสูตรจากจำนวนที่ผลิต ชั่งสารเคมีสำหรับผลิตเครื่องสำอาง 2 ผลิตเครื่องสำอางตามรายการที่กำหนด และดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ 3.ตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
10 . Sampling Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า) ปฏิบัติงานที่บางนาตราด กม.19
- ซัพพอร์ตงานสินค้าที่คลัง - ซัพพอร์ตในส่วนของการตรวจสินค้าที่ส่งมาจากสาขาก่อนนำเข้าคลัง - สุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตภายในบริษัท ลงบันทึกรายงาน และ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท
19 ส.ค. 62
11 . Product Quality Assurance Advisor ปฏิบัติงานที่อาคารสาทรธานี 1
-ตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่รับเข้าจนถึงครบอายุจัดเก็บ (shelf life) ทุกล็อตการผลิต -จัดทำ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่อาคาร (คอนโดไอดีโอ โมบิ จรัญสนิทวงศ์35)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร - ดูแล ควบคุมการทำงาน ของพนักงาน - ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และ บริษัทฯ แม่บ้าน ,รปภ. - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานอาคารทั้งหมด - รายงานปัญหา และความคืบหน้าเกี่ยวกับการด...

CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 บาท หรือตามประสบการณ์
19 ส.ค. 62
13 . Production Engineer Supervisor / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.จัดทำขั้นตอนการทำงาน Flow Chart สำหรับกระบวนการผลิต และนำเสนออนุมัติ 2.วิเคราะห์กระบวนการผลิต กำหนดขั้นตอนการผลิตของเครื่องจักร กำหนดเวลามาตรฐานของงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกสี / หัวหน้าแผนกขัดดิบ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกสี 1.กำกับดูแลการผลิตประจำวัน แผนกำลังคน การใช้เครื่องจักร เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามที่วางแผนไว้ 2.กำกับดูแลกระบวนการผลิต ในฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดระบบคุณภาพ 3....

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/ QC & QA Officerรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน -หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขสินค้าที่พบว่าไม่ได้ตามมาตรฐาน -ทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาม...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
4 อัตรา
19 ส.ค. 62
16 . QC Supervisor
1. ควบคุม ดูแล ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อดูลักษณะทางกายภาพ/ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ว่าสอดคล้องตามสเปกของลูกค้าหรือไม่ 2. สรุปงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพด้านกายภาพ/ประสาทสัมผัส ประจ...

บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 10,000 บาท
19 ส.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
19 ส.ค. 62
18 . Production Engineering Supervisor
-ดูแลควบคุมการผลิตสินค้า NEW MODEL,MINOR CHANGE ในช่วง PILOT LOT -ติดต่อ จัดเตรียม จัดหา ชิ้นส่วนจาก Maker -จัดทำแผนการควบคุมการ Trial ตรวจสอบติดตามจนลุ่ล่วงก่อนการ Mass Production -ดุแลควบคุ...

บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 62

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
19 ส.ค. 62
20 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
19 ส.ค. 62
 พบ 2,270 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ