JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,408 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant QA Manager ประจำโรงงานกบินทร์บุรี *Food Industry
- To plan, implement and supervise QA&QC function for Material&Vendor, FG and Packaging Development process including sampling, rejection and evaluation of raw materials and ensure that production...

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA ภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.เข้าสุ่มตรวจคุณภาพสินค้า และเยี่ยมดูแลลูกค้าในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ด้านคุณภาพสินค้าหลังการขาย ร่วมถึงดูแลให้คำแนะนำข้อมูลการจัดเก็บสินค้า การใช้สินค้า การนำเสนอสินค้า 2.รับคำร้องเรียนจา...

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
27 พ.ค. 62
3 . Process Engineer - Boiler (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ค. 62
4 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
26 พ.ค. 62
5 . Qc รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
6 . ช่างเชื่อม/ พนักงานผลิต (ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา)
รับสมัครพนักงานควบคุมเครื่องจักร และพนักงานผลิตหลายอัตรา • ช่างควบคุมเครื่องเชื่อม Orbital • ช่างควบคุมเครื่องดัดท่อ • ช่างควบคุมเครื่องผลิตท่อ • ช่างทดสอบรอยรั่ว • ช่างทั่วไป • ผู้ช่วยช่า...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน 13,160 ขึ้นไป
26 พ.ค. 62
7 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
26 พ.ค. 62
8 . วิศวกรการผลิต/ผู้ช่วยหัวหน้างาน
1) ผลิตและพัฒนาสินค้าคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2) ควบคุมดูแลระบบบริหารการผลิตงานของลูกค้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 3) ควบคุมและปฏิบัติงานในสายการผลิต และฝึกอบรมพนักงานในแผนกใ...

บริษัท ยูไนเต็ด ซีมเลสแวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000
26 พ.ค. 62
9 . โฟร์แมน (Foreman) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 2. ตรวจสอบแผนและวางแผนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 3. ประสานงานกับทางลูกค้าหน้างาน และทางบริษัท 4. สรุปผลการทำงานของทีมตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ประสาน ...

บริษัท วินเวิร์ธ จำกัด
4 อัตรา
26 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม.21
1. จัดทำตารางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตุดิบ กระบวนการผลิต 3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพ 4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน QC 5. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
11 . พนักงานฝ่ายผลิตหรือ พนักงานทั่วไป
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างานเพื่อให้งานสำเร็จตามกำหนดเวลา

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวัน
26 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ QC / PD
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิตซอส, การผลิตพริกแกง - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน, กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
2-3 อัตรา
26 พ.ค. 62
13 . Board Controller -ไซต์งานจังหวัดแพร่
- รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบั...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
14 . Shift Supervisor -ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผลิตและข้อกำหนดของลูกค้า 3.ดำเนินการต...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
15 . Plant Operator - ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า 2.ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง 3.รับผิดชอบในการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (เคมี) โรงงานสระบุรี
- ปฎิบัติงานด้านการทดสอบทางเคมี - ควบคุมดูแลมาตรฐานและเครื่องมือที่ใช้ทดสอบทางเคมี - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แล...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
- ปฏิบัติงานด้านคุณภาพ Incoming Inprocess Final process - ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คัดแยกงานดี-งานเสีย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ด...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
18 . พนักงานผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/สารเติมแต่งต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการผสม และดูแลจน เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมจัดเก็บ - เก็บตัวอย่างส่ง Lab วิเคราะห์ - ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าไลน์บรรจุ 1รับสมัครด่วน !
1. ประชุมแจกจ่ายงานประจำวัน 2. สอนวิธีการทำงาน ณ จุดปฎิบัติงาน ปฎิบัติตาม KPI แผนก 3. ควบคุมปริมาณการสูญเสีย ปฎิบัติตาม GMP พื้นฐาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
20 . หัวหน้าไลน์เตรียมรับสมัครด่วน !
1. เพื่ออบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. วางแผนอัตรากำลังพนักงานในแต่ละวัน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน - หลั...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
 พบ 2,408 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ