JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,355 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานผลิตภัณฑ์นม
1.การบริหารฝ่ายโรงงานผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับนโยบาย 2.พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯและเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน 3.การบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานป...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าหน่วยผลิตโรงงานผลิตภัณฑ์นมรับสมัครด่วน !
1.วางแผนดำเนินการควบคุมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมต้นทุนการผลิต 4.สรุปและรายงานผลการทำงานประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบ

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
3 . พนักงานผลิตโรงงานผลิตภัณฑ์นม
รับผิดชอบดำเนินการผลิตนมอัดเม็ด ,ทอฟฟี่นมโยเกิร์ต,ไอศกรีม,Air milk ,นมแลคโตส,นมพาสเจอร์ไรส์ ผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนที่กำหนด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.บรรจุน้ำหอม,แปะสติกเกอร์,ล้างขวด 2.ควบคุมตนเองให้ทำงานเป็นระบบ ระเบียบ 3.ดูแลความสะอาดของภาชนะ และสถานที่

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (บังคับOT 4ชม.)
16 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
16 มิ.ย. 62
6 . Production Supervisor - Assistant Manager
• ควบคุมดูแลการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ • กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบภายในฝ่ายรวมทั้งพิจารณาและจัดหาทรัพ...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
1.ทำงานภายในโรงงานที่ร้อนมาก 2.งานมีปริมาณมาก ไม่มีโอกาสได้หยุดพัก 3.กลับไปทำการบ้านและเขียนเรียบเรียงการทำงานทุกวัน เพื่อพัฒนาสักยภาพของตนเอง 4.บรรจุน้ำหอมด้วยมือ 5.เรียนรู้และลงมือทำสกรีนขวดด้ว...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (บังคับOT 4ชม.)
16 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าทีมผลิต
1.ลงสนามจริง ทำงานหนักกว่าลูกน้อง 2.บริหารจัดการงานให้เป็นระบบ 3.คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
16 มิ.ย. 62
9 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
16 มิ.ย. 62
10 . ช่างเชื่อม/ พนักงานผลิต (ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา)
รับสมัครพนักงานควบคุมเครื่องจักร และพนักงานผลิตหลายอัตรา • ช่างควบคุมเครื่องเชื่อม Orbital • ช่างควบคุมเครื่องดัดท่อ • ช่างควบคุมเครื่องผลิตท่อ • ช่างทดสอบรอยรั่ว • ช่างทั่วไป • ผู้ช่วยช่า...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน 13,160 ขึ้นไป
16 มิ.ย. 62
11 . พนักงานแพ็คสินค้า
- แพ็คสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม โอเรียนทอล ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
16 มิ.ย. 62
12 . Board Controller -ไซต์งานจังหวัดแพร่
- รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบั...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
13 . Shift Supervisor -ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพตามแผน การผลิตและข้อกำหนดของลูกค้า 3.ดำเนินการต...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
14 . Plant Operator - ไซต์งานจังหวัดแพร่
1.รับผิดชอบ ดูแล Turbine Genarator และระบบ Balance of plant ในการผลิตไฟฟ้า 2.ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง 3.รับผิดชอบในการผลิ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
15 . E- commerce Project Manager( เครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์โรงงาน)รับสมัครด่วน !
• พัฒนาธุรกิจ B2B e commerce สินค้าเครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในโรงงาน • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย • วางระบบงาน ระบบ IT เพื่อส่งมอบสินค...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
16 มิ.ย. 62
16 . พนักงานผลิตแผ่นพื้น - CHA52 (จ.สระบุรี)
- ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแผ่นพื้นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR (จ.นครราชสีมา)
→ จัดเตรียมพนักงานและคนงาน ให้ครบจุดงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ → จัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติในแต่ละจุดงาน → จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน → ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
18 . QA Staff
ความรับผิดชอบหลัก (Principle Accountability) • จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจวิเคราะห์ในส่วนที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ • ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
16 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่่ตรวจสอบคุณภาพ (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญสนิทวงศ์ 46)
1. ตรวจสอบคุณภาพของร้านค้า 2. อบรมพนักงานตามนโยบายบริษัท 3. วางแผนตามนโยบาย 4. ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของร้านค้า

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
16 มิ.ย. 62
20 . พนักงานฝ่ายผลิต (Operator)
- ตรวจสอบ และดูแลทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดตามมาตรฐานปฏิบัติที่ดีในการผลิต - ดูแลการใช้วัตถุดิบในการผลิต และวัสดุสิ้นเปลือง - ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ปฏ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
หลายอัตรา
16 มิ.ย. 62
 พบ 2,355 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ