JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 355 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โรบินสัน ปราจีนบุรี "
รายละเอียดงาน • วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาในแต่ละวัน ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนโรงภาพยนตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • ควบคุมระเบียบวินัยในการทำงาน วางแผนกำหนด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน -
21 พ.ค. 62
2 . Civil Project Manager
- ดูแลและรับผิดชอบบริหารโครงการก่อสร้าง และงานโยธา ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - การจ้างงาน ตามระยะเวลาของโครงการที่ได้ดูแล

บริษัท วินิธร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีประสิท...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
21 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (เครื่องสำอางนำเข้าจากญี่ปุ่น) สาขา เซ็นทรัลมหาชัย
• แนะนำสินค้า บริการลูกค้า ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด • ดูแล Stock สินค้า รับของ จัดเรียงสินค้า • จัดหน้าร้าน layout สินค้าโปรโมชั่น • เอกสารต่างๆ รับ-เข้า/ออก • ดูแลความสะอาดภายในร้าน

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
21 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการสาขา Tops Supermarket/ Central Food Hall
ความรับผิดชอบหลัก รับผิดชอบการวางแผนงาน, การบริหารจัดการ, การควบคุมดูแล และกำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สำหรับสาขาและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสาขา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมยอดขาย ในข...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน 27,000 - 35,000
21 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการสาขา-Store Manager ประจำ Tops Market & Central Food Hall
รายละเอียดงาน - ดูภาพรวมของสาขา ทำการบริหารจัดการสาขาและแผนกต่างๆ - บริหารยอดขายของสาขาและบริหารจัดการงบกำไรขาดทุน (P&L) ของสาขา - วิเคราะห์คู่แข่งและวางแผนกในการเพิ่มยอดขายพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต่...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน 30,000 (พร้อมปรับหลังสอบผ่าน)
21 พ.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการ (ร้านเครื่องสำอางนำเข้าจากญี่ปุ่น) สาขา เซ็นทรัลพระราม 2
ร้านเครื่องสำอาง มัตสึโมโตะ คิโยชิ สาขาพระราม2 • แนะนำสินค้า บริการลูกค้า • ดูแล Stock สินค้า รับของ จัดเรียงสินค้า • จัดหน้าร้าน layout สินค้าโปรโมชั่น • เอกสารต่างๆ รับ-เข้า/ออก • ดูแลความสะ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 17,000
21 พ.ค. 62
8 . Department Manager (ผู้จัดการแผนก)
- บริหารจัดการงานแผนก - บริหารยอดขาย - ควบคุมยอดสูญเสีย - บริหารจัดการเรื่องทีม งานเอกสารของแผนก

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
21 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนก/ผู้ช่วย ร้านเครื่องสำอางค์มัทสึโมโตะ ประจำ ราชประสงค์(ประตูน้ำ)
1.รับผิดชอบยอดขายตาม Target 2.Stock สินค้า ควบคุมวางแผน วางระบบจัดการ 3.วางแผนงานในสาขา 4.เอกสารต่างๆ รับ-เข้า / ออก 5.พนักงาน ทำสภาพการทำงาน และ อื่นๆ

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1-2 คน ต่อสาขาตำแหน่งว่าง
เงินเดือน 15,000-20,000 (ตามตำแหน่ง)
21 พ.ค. 62
10 . Business Development (Chinese Restaurant)
1. Develop a growth strategy focused both on financial gain and customer satisfaction 2. Conduct research to identify new markets and customer needs 3. Arrange business meetings with prospecti...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เงินเดือน standard rate of the company
21 พ.ค. 62
11 . Set up & Renovation Manager
• วางแผนการการทำงานสำหรับการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมให้ดูดี ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ • วางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และป...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
21 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขานครปฐม
รับผิดชอบ 1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (SM - Dry Food 1) สาขาแพร่
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาประจวบคีรีขันธ์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาสามเสน
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ค. 62
17 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขาขอนแก่น
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ค. 62
18 . Assistant Store General Manager ประจำสาขาศาลายา
The role of an ASGM is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC) สาขาบางบอน
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 พ.ค. 62
 พบ 355 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ