JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมการดำเนินงานของพนักงาน - ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลสต็อคภายในคลังสินต้าบรรจุภัณฑ์ วิธีการจัดเก็บกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสม - จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามคุ...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้ากลุ่มงานคลังสินค้า
1. ตรวจรับวัตถุดิบ (ม้วนเหล็ก) 2. จัดเก็บม้วนเหล็ก เข้าพื้นที่จัดเก็บ 3. เบิกจ่ายวัถตุดิบ และจัดทำรายงาน 4. ชั่งเศษเหล็กขายให้กับลูกค้า 5. ตรวจเชคเครน/โฟล์ลิฟก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัย 6. จัดทำเอกส...

Nippon Steel Thai Sumilox Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
18 มิ.ย. 62
3 . Supervisor - Warehouse Inventory(นิคมบางปะอิน อยุธยา)
Ensure all data in stock management system are precisely and in conformity with exact requirement. •Execute Monthly Cyclical Count Plan to ensure all stocks in the whole warehouse are counted at...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
18 มิ.ย. 62
4 . WH SupervisorUrgently Required !
- Responsible for assisting the warehouse manager in the successful and the timely flow of work. To ensure accurate and timely of receiving, warehousing, distribution operation, packing and shipping ...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้างานปฎิบัติการขนส่ง (วังน้อย)
- ดูแลความเรียบร้อยของการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ - ช่วยเหลืองานในแผนกเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย พ...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการขนส่ง (วังน้อย)
- ควบคุม ดูแลงานด้านปฏิบัติการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาความรับผิดชอบให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท - ร่วมกำหนดแผนธุรกิจประจำปี และกำหนดกลยุทธ์ของฝ่ายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอันน...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
7 . Warehouse Supervisor ***Urgent***
1)Manage and controlling staffs to follow WI, Policy, Safety and housekeeping 2)Monitor and provide to learn to achieve KPI. 3)Analyst and improve all process of warehouse. 4)Evaluate staff perform...

บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Positionn
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62

บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา (isuzu sor) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า (นิคมอุตสหกรรมไฮเทค จ.อยุธยา)
- ทำหน้าที่รับวัตถุดิบและสินค้าเข้ามาเก็บในคลัง - ทำบัญชีการเบิก-จ่ายสินค้าและวัตถุดิบ - ดำเนินการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลา - จัดทำรายงานเมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้...

กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ