JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ(Audit)
Audit Stock ตามแผนประจำเดือน/ปี คีย์แปรรูปการผลิตในระบบ ตรวจสอบเอกสารใบเบิก ใบแปรรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
- วางแผนการวางบิลเก็บเช็คของลูกค้า - ติดต่อธนาคาร/ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ - จัดเก็บเอกสาร - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเอาท์เอ็นเตอร์ไพร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.รับผิดชอบการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้า 2.รับผิดชอบการตรวจนับสินค้าคงเหลือขององค์กรและตรวจสอบการรับสินค้าเข้าเช่น การรับวัตถุดิบ 3.รับผิดชอบบัญชีทรัพย์สินขององค์กรพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดของทรัพย์สิน...

บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
4 . Finance Supervisor / Office
Job descriptions: -Maintain good relationship with our correspondence banks -Maintain and updating detail of account -Prepare and submit documents to bank in relation with AP -Handle local & ab...

บริษัท เชนน์ เฟอร์นิเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
5 . Accounting Supervisor / Officer
-Maintain good relationship with our correspondence banks -Maintain and updating detail of account -Prepare and submit documents to bank in relation with AP -Handle local & abroad payment (AP), co...

บริษัท เชนน์ เฟอร์นิเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีด้านเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ - ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย - บันทึกบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำแแบบสำหรับยื่นภาษี - ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน - จ่ายเงิน - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการ...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
7 . officer (บัญชีต้นทุน)
- รับผิดชอบงานบัญชีสินค้าคงเหลือ คำนวน บันทึก และวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต - ตรวจนับสินค้าคงคลังและทรัพย์สินตามกำหนด - ควบคุมประสานงาน ติดตาม สรุปผลการตรวจนับสินค้าคงคลังและจัดทำรายง...

บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสาร Support งานขาย เช่น Invoice,วางบิล,รับชำระหนี้ - ดูแลบัญชีด้านการจ่ายชำระเงิน - ดูแลด้านบัญชีสินทรัพย์ของบริษัท - จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย - บันทึกรายการบัญชีและจัดทำรายงาน...

บริษัท ทาเคอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท - จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - บันทึกรายการเงินสด - งานบัญชีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
10 . Asst.Mgr/Section Manager Account & Finance
Asst.Manager 1.Monitoring for all payment, Cashflow are in accordance with company's policy 2.Monitoring for al Journal, AP,AR, Gerneral Ledger 3.Monitoring for all Witholding Tax (PND,1,3,53,54,36...

บริษัท ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62

บริษัท วัชรพงศ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
15 ส.ค. 62
12 . Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
- Cost accounting / budgeting / Account payable /Account receivable / Fixed asset - VAT, Withholding tax,Corporate income tax

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 ส.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ