JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Staff
- ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ควบคุมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
22 มี.ค. 62
2 . QA Asst. Supervisor / QA EngineerUrgently Required !
- ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รวมถึงระบบการรับ audit จากลูกค้า - ควบคุมการดำเนินงาน New Model ในส่วนของ QA - ปรับปรุงและลดของเสียในไลน์การผลิต - วิเคราะห์หาส...

Tigerpoly (Thailand) Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions.
เงินเดือน Negotiable.
22 มี.ค. 62
3 . QA Executive
1. Raw Material Incoming 2. Personal Hygiene 3. Process Control 4. ตรวจสอบ ดูแล จัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน 5. ดูแลรับผิดชอบพนักงานควบคุณภาพ (Leader , Worker) 6. รับผิดชอบดูแลเครื่องมือและ...

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
22 มี.ค. 62
4 . ผู้ช่วยเอกสาร QC
1.ลงบันทึกเอกสารการตรวจสอบรายวันและทำรายงานการตรวจสอบ 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก QC 3.จัดทำและวิเคราะห์ MSA, CP, CPK 4.นำเสนอและตอบคำถามลูกค้า 5.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอวี พลาสติก จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
5 . พนักงานฝ่ายผลิต / พนักงาน QC รับสมัครด่วน !
- พนักงานฝ่ายผลิตน้ำดื่ม "สปริงเคิล" -ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม "สปริงเคิล"

Bangkok Staffing Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ค่าแรงรายวัน,เบี้ยขยัน, ค่าเดินทาง,ค่ากะ
22 มี.ค. 62
6 . วิศกรควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารเพื่อการตรวจสอบงานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ตามมาตรฐานการก่อสร้าง - ให้คำแนะนำแก่ผู้รับเหมา เพื่อการแก้ไขปรับปรุง - ติดตามงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานต่อเนื่อง - รายง...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
22 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
- กำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ - ตรวจติดตามการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อจัดทำมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบด้านคุณภาพ - ป...

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 มี.ค. 62
8 . Engineer (นิคมฯไฮเทค อยุธยา)Urgently Required !
- Customer complaint 8D problem solving method. - Customer Audit corrective action. - Customer quality job, Leader & Management assign.

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 positions
เงินเดือน Negotiable
22 มี.ค. 62
9 . QC Inspector Urgently Required !
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณ์ในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณ์หลังจากกระบวนการผลิต - ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงานก่อนเข้าห้อง Clean Room

Thai Nippon Food Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 มี.ค. 62
10 . QA Support Customer Claimรับสมัครด่วน !
*ดูแลระบบ NCR SYSTEM . *SAP SYSTEM OF QA. *สรุปยอดการเคลมประจำเดือนและหลังการขายเพื่อชดเชยลูกค้า *จัดทำเอกสาร และควบคุมการจัดเก็บเอกสารทางด้านคุณภาพ *ควบคุมดูแลการจัดเตรียมความพร้อมในส่วนงาน QA สำ...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มี.ค. 62
11 . Quality EngineerUrgently Required !
1.สรุปผลและวางแผนงาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ถูกต้องเสมอ 2.จัดทำเอกสารและวิธิการทำงานให้สอดคล้องกับระบบที่บริษัทยึดถืออยู่ 3.จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง มาตรฐานการตรวจวัด และทดสอบผลิตภัณฑ์ 4.รายงานควา...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 มี.ค. 62
12 . QA Inspector incoming (ตรวจรับเข้าวัตถุดิบ)
รับผิดชอบการสุ่มตรวจสอบตัวอย่าง รับผิดชอบการจัดเตรียม การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อให้การรับวัตถุดิบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างเงินเดือนขององค์กร
22 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพงานสิ่งพิมพ์ให้ถูกต้อง ตรงตามแบบงาน ตามมาตรฐานที่ลูกค้า ต้องการ และตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - คิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหางานที่ไม่มีคุณภาพ แนวทางแก้ไข วิธีปรับปรุ...

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
22 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบควบคุมงานพิมพ์ให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด - จัดทำเอกสารการตรวจสอบคุณภาพ - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพภายนอก (QC, QA, R&D)
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพข้าวเปลือก - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป - ตรวจประเมิน Supplier เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป - ประสานการ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
22 มี.ค. 62
16 . Quality Assurance Supervisor
1.Quality control - Control the quality in-house and out side also. - To be window person for the quality of both side for Customer and in-house. - To response for the quality system, IQA, OQA and ...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
22 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ New Model
1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. ติดตามความคืบหน้าของแม่พิมพ์ที่จ้าง Out Source ผลิต 3. ร่วม Trial งานใหม่กับ Out Source 4. ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ 5. จัดทำเอกสาร PPAP F...

บริษัท เซวา พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
18 . QA/QC Supervisor
1. Quality improvement. 2. Process improvement. 3. Custommer service.

SEKISUI POLYMATECH (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 positions
21 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่/พนักงาน ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
-ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก,เม็ดสี,สีสกรีน,LABEL และบรรจุภัณฑ์สำหรับแพ็คผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป -บันทึกผลการตรวจส...

Precision Plastic Co. Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
20 . QA Engineer
1.Receive claim information and pre action to analysis the problem. 2.To support and join when the customer visit or audit process. 3.To training all QA member for good condition to use measuring E...

UACJ Extrusion (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ