JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธา)
1.วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิตร่วมกับหน่วยงานคุณภาพ 3.กำหนด ควบคุม Specและต้นทุน ของวัตถุดิบร่วมกับหน่วยงานคุณภาพ 4.วางแ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
17 พ.ค. 62
2 . Production Supervisor
1.วางแผนการผลิต และติดตามผลกาปฏิบัติงาน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชา ในกระบวนการผลิต 3.ติดตามวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน และตรวจสอบเครื่องจักร ให้มั่นใจว...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
3 . Shift Leader
1.สั่งการให้ปฏิบัติงาน และผลักดันแผนงานผลิตให้สำเร็จ 2.ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมทั้งเสนอวิธีปฏิบัติ การแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหา 3.ตรวจสอบคู่มือการปฏิบัติงาน,การ์ดปฏิบัติงาน,ผลการ...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกผลิต
1. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของการผลิตตามแผน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพที่กำหนด 2. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของการผลิตภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างกำไรสูงสุดให้กับบริษัท 3. ควบค...

บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างที่บริษัทกำหนด
17 พ.ค. 62
5 . QC Supervisor Urgently Required !
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน - พัฒนาขั้นและปรับปรุงขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนความสะอาดและคุณภาพของพนักงานเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านอาหารและระบบคุณภาพ - ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา...

Thai Nippon Food Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
17 พ.ค. 62
6 . Production control supervisor (PC)รับสมัครด่วน !
-Production control Management. -Control supplier about part supplier for production. -Provide Yamazumi plan, commit plan for delivery distribute plan with relevant Department. -Management in ...

Mitsui High-tec (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate.
17 พ.ค. 62
7 . QC Section Head
1. ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ของน้้า วัตถุดิบ สารประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ 2. ดูแลควบคุมการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีของน้้า วัตถุดิบ สารประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์ 3. ดูแลควบคุมการตรวจวิเ...

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
17 พ.ค. 62
8 . Production Supervisor
• Managing Blowing&Filling(Combibloc) and Downstream processes start from machine set up till transfer Finished goods to store in WH • Responsible for production efficiency and minimize waste • Resp...

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
17 พ.ค. 62
9 . Continuous Improvement (CI) Supervisor
• Planning the annual work program for the continuous improvement • Search, analyze, decide, and evaluate the potential factor in the company for improvement • To make an annual Man Power planning ...

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
17 พ.ค. 62
10 . QA Supervisor
1. ควบคุมคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป 2. ทวนสอบการบันทึกข้อมูล เอกสารระบบคุณภาพและการรายงานผล 3. จัดทำเอกสารระบบ GMP, HACCP, BRC

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor) *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
- ควบคุมการทำงานและบริหารงานภายในแผนกการผลิตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบตามนโยบายของบริษัท - วางแผนการทำงานให้เหมาะสม ทันต่อการส่งมอบ

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตทองแดง และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -ควบคุมและดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นตามข้อกำหนด -ทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ไปตามข้อกำหนด -ควบคุม ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
13 . Production Manager
Responsibility : •Responsible duties in supervising the work of employee’s production department to provide continuous production process, save and effective •Recommended training Teaching staff and...

บริษัท เชนน์ เฟอร์นิเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน The organizational structure.
17 พ.ค. 62
14 . QA/QC Supervisor รับสมัครด่วน !
QA/QC Supervisor 1. ควบคุมคุณภาพของการผลิต 2. วิเคราะห์งานเสียจากการผลิต 3. ตรวจสอบเอกสารลูกค้าและอธิบายการแก้ไข 4. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด

บริษัท ฟอร์มพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ค. 62
15 . Assistant QA Manager
- ตรวจสอบและควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน QA และ QC - ตรวจสอบบันทึก การติดตามการทำงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนำมาพิจารณา วางแผน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อไม่ใ...

บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
16 . PRODUCTION CHIEFรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิต,วางแผน,ส่งมอบตลอดจนทำงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามกำหนด 2.ติดตามและให้คำแนะนำกับหัวหน้าในการปรับปรุงแก้ไข WASTE,REJECT PRODUCTIVITYและ COST DOWN ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 3.แนะแนวทางแ...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 พ.ค. 62
17 . Assistant Manager / Manager Production PlatingUrgently Required !
- Plans & manages all production and other production-related processes to achieve objectives and targets of productivity, quality and finance set by the company. - Communicates of quality, enviro...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Negotiable
17 พ.ค. 62
18 . Plastic Injection Assistant Manager - อยุธยา ***ด่วนมาก!!!***
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ (เสาร์ตามปฏิทินบริษัท) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการผลิต...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 60,000 Baht
17 พ.ค. 62
19 . QA Manager
ควบคุมคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและระบบคุณภาพ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
20 . Production Supervisor (Urgently Required)
• Control was able to produce Product out a plan and troubleshooting problems as well as controllable employees abide by Regulation of operations (WI). • The report includes plans to produce problems...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ